Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.1 Засади організації фінансового обліку : Фінансовий облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1.1 Засади організації фінансового обліку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

магниевый скраб beletage

Бухгалтерський (фінансовий) облік на всіх підприємствах, установах та організаціях ведеться безперервно з моменіу їх реєстрації до моменту ліквідації, тому на кожному підприємстві бухгалтерський облік повинен бути організований відповідним чином із врахуванням особливостей конкретного підприємства з дотриманнямєдинихправил.

Єдині правила ведення бухгалтерського обліку встановлюються шляхом державного регулювання бухгалтерського обліку і звітності. Це робить бухгалтерський облік уніфікованим, що дозволяє обробляти, узагальнювати дані бухгалтерських звітів як в галузевому, так і в територіальному масштабах

Єдині правила необхідні для захисту інтересів усіх користувачів звітності, оскільки в уніфікованій системі роїібратися легше/ніж у множині різних систем.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку і звітності покладено на Міністерство фінансів України, яке затверджує Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (далі -П(С)БО), інші нормативно-правові акти з ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Міністерство та інші органи центральної виконавчої влади в межах своєї компетенції у відповідності з галузевими особливостями на базі П(С)БО розробляють методичні галузеві вказівки з їх застосування. Таким чином, збережений галузевий принцип ведення бухгалтерськогообліку.

Порядок ведення бухгалтерського обліку та оформлення фінансової звітності у відповідності з П(С)БО регулюкяься також в межах своєї компетенції: в банках - Національним банком України, в бюджетних установах - Державним казначейством України.

Важливими факторами, які впливають на організацію облікового процесу на підприємстві є:

1) розмір і обсяг господарської діяльності підприємства; 2  форма власності (державна, приватна, колекїивна); 3)вид діяльності (промислове, будівельне, сільськогосподарське та інші);

4)характер діяльності (виробнича, посередницька, торгівельна та інші).

Великобританії, Ірландії та США. Зараз до складу КМСБО входять понад 150 членів з більш ніж 100 країн світу, які представляють понад 2 млн. бухгалтерів.

Бухгалтерський облік на підприємствах, в установах та організаціяхможездійснюватися:

бухгалтерською службою (відділом), що є самостійним підрозділом підприємства, і очолюється головним бухгалтером або штатним бухгалтером;

спеціалістом з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створенняюридичноїособи;

аудиторською фірмою або централізованою бухгалтерією надоговірнихзасадах;

власником або керівником підприємства. Ця форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватись на підприємствах,звітність яких повинна оприлюднюватися.

Згідно п.З ст.8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник або уповноважений орган.

Головний бухгалтер згідно з п.7 ст.8 вказаного Закону:

-          забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;

-          організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

-          бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втраї від нестачі, крадіжки чи псування активів підприємства;

-          здійснює перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах та інших підрозділах підприємства.

Крім обов'язків головному бухгалтеру надані і широкі права. Зокрема, головний бухгалтер має право встановлювати для всіх підрозділів вимоги щодо порядку оформлення господарських операцій, строки оформлення та подання до бухгалтерії необхідних докуменгів і відомостей виробничими підрозділами та службами підприємства; затримувати виконання неправильних і зовсім не виконувати незаконні розпорядження з повідомленням про це керівника підприємства, вищих керівних органів тощо.

Безумовно кожне підприємїтво зщікавпене в раціональній організації бухгалтерського обліку. Раціональною вважають таку організацію, за якої облік може найбільш успішно виконувати поставлені перед ним завдання при найменших затратах засобів і праці.