Вправи для самостійної роботи №4.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

Загрузка...

1. Для визначення коефіцієнта сумнівності на 31  грудня 2007 року підприємство відібрало дані за останні 3 роки:

 

Дата балансу Заборгованість, що визнана безнадійною, грн.    Сальдо дебіторської заборгованості (за строками непогашення), грн.

 

            група 1           група2 група 3           група 1           група 2           група 3

31.12.2004      300      400      560      10000  6000    4000

31.12.2005      350      450      370      11000  7500    4200

31.12.2006      200      320      460      14000  6400    5300

Необхідно:

1.         Визначити резерв сумнівних боргів станом на 31.12.2007р.,

якщо сальдо дебіторської заборгованості (класифіковано за строками

непогашення) становить:

група 1 - 12000 грн.;       група 2 - 5000 грн.;       група 3 - 4300 грн.

2.         Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку створення резерву сумнівних боргів.

3.         Проаналізувати, як впливає на баланс підприємства створення резерву сумнівних боргів.

№4.2. За 2007 рік чистий дохід від реалізації продукції підприємства на умовах наступної оплати становить 850000 грн.

Для визначення коефіцієнта сумнівності підприємство для спостереження обрало період за попередні три роки.

 

Роки    Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн.     Сума дебіторської заборгованості, що визнана безнадійною, тис. грн.

2004    660      25

2005    730      28

2006    820      34

Необхідно:

1.         Розрахувати резерв сумнівних боргів у 2007 році.

2.         Відобразити створення резерву сумнівних боргів в обліку та визначити чисіу реалізаційну вартість дебіторської заборгованості, якщо її первісна вартість на дату складання балансу 320000 грн., залишок резерву сумнівних боргів до складання балансу - 4000 грн.

№4.3. Перед відправленням у відрядження бухгалтеру підприємства видано готівку з каси - 300 грн. Після повернення в бухгалтерію представлено авансовий звіт на суму 340 грн. (в т.ч. 280 грн. - вартість проїзду, проживання у готелі, добові, 60 грн. -вартість придбаного калькулятора).

Необхідно:

1.         Відобразити в обліку розрахунки з підзвітною особою.

2.         Проаналізувати, яка заборгованість (дебетова чи кредитова) виникне після звііування бухгалтера про витрачені кошти?

№4.4. Шдприємство "Конт" перерахувало аванс за сировину підприємству "Антара" на суму 12000 грн. (обидва підприємства не є платниками ПДВ). При одержанні сировини на нестачу пред'явлено претензію на суму 250 грн. Підприємство "Антара" задовольнило претензію у повному обсязі шляхом повернення грошей.

Необхідно:

1.         Відобразити ці операції в обліку підприємства "Конт".

2.         Проаналізувати,  які наслідки у балансі мало б незадоволення претензії.

№ 4.5. 1 березня підприємство отримано безвідсотковий вексель від покупця строком на два місяці номінальною вартістю 10100 грн. в погашення заборгованості у розмірі 10000 грн. 1 травня покупцем погашено вексель.

Необхідно:

1.         Відобразити ці операції в обліку векселедержателя (фінансова звітність складається щокварталу).

2.         Проаналізувати, як би змінились бухгалтерські записи в обліку векселедержателя, якщо номінальна вартість одержаного відсоткового векселя становила 10000 грн., річна ставка відсотків -6%.

 

Розділ 5

Облік фінансових інвестицій

Після вивчення Розділу 5 Ви повинні знати:

-          що таке фінансові інструменти, їх

класифікацію;

-          оцінку і відображення в обліку

інвестора        поточних       та

довгострокових інвестицій в майнові

та боргові цінні папери;

- визнання доходу від фінансових інвестицій і відображення його в обліку.

Одне підприємство може надавати (інвестувати) іншому гроші та інші активи або в борг, за що отримає відсотки, або за частку в статутному капіталі, внаслідок чого отримає право на управління об'єктом інвестування (голоси на загальних зборах) і право на отримання дивідендів. В Україні до операцій, пов'язаним з інвестуванням, відноситься значна частина фінансових операцій, але в умовах розвинених фінансових ринків існує дуже багато інших видів фінансових операцій.

В результаті динамічного характеру фінансових ринків, особливо міжнародних, на практиці все більше зустрічаються різноманітні фінансові інструменти, починаючи від традиційних первинних, таких як акції, облігації, і закінчуючи різними формами похідних, таких як відсоткові свопи.

5.1 Поняття фінансових інструментів та їх класифікація

Мета практично будь-якої діяльності - це отримання прибутку. Стабільне отримання прибутку забезпечується, в основному, добре організованою діяльністю з виробництва або реалізації чогось при існуванні попиту на те, що реалізується. Але прибуток може бути отриманий не тільки внаслідок виробництва або торгівлі. В умовах існування фінансових ринків, прибуток можна заробити шляхом надання позики під відсотки, купівлі боргових зобов'язань, надання гарантії за когось, вкладенням грошей в інше підприємство (фінансові інвестиції), шляхом купівлі-продажу цінних паперів (акцій, облігацій та інших), в тому числі похідних фінансових інструментів. Характерним для перерахованих фінансових операцій є те, що в операції приймають участь два суб'єкти, в одного з яких з'явиться внаслідок цих подій якийсь фінансовий актив (найчастіше

цінні папери), a у іншого - зобов'язання або інструмент власного капіталу (статутний капітал, поділений на частки або акції).

Контракт, який одночасно призводить до виникнення (збільшення) фінансового активу в одного підприємства і фінансового зобов'язання або інструменту власного капіталу в іншого, називається фінансовим інструментом.

Таким чином, ознакою фінансового інструменту є виникнення фінансового активу і фінансового зобов'язання або інструменту власного капіталу одночасно у двох суб'єктів. Тому необхідно розглянути, що таке фінансовий актив, фінансове зобов'язання та інструмент власного капіталу.

Фінансові активи - це:

а)         грошові кошти та їх еквіваленти;

б)         контракт, що надає право отримати грошові кошти або інший

фінансовий актив від іншого підприємства (дебіторська

заборгованість, вексель до отримання, придбані облігації);

в)         контракт, що надає право обміну фінансовими інструментами з

іншим підприємством на потенційно вигідних умовах (придбані

конвертовані облігації);

г)         інструмент власного капіталу іншого підприємства (придбані

акції, частки в статутному капіталі інших підприємств).

Фінансове зобов'язання - це контрактне зобов'язання : а)передати грошові кошти або інший фінансовий актив іншому

підприємству (кредиторська заборгованість, вексель до сплати,

облігації до сплати, позики до сплати); б) обмінятися фінансовими інструментами з іншим підприємством на

потенційно  невигідних  умовах  (конвертовані  облігації власної

емісії). Прикладами фінансових активів, які дають право на отримання грошей   в   майбутньому,   та   фінансових   зобов'язань,   по   яких здійснюватимуться платежі в майбутньому, є:

а)         дебіторська і кредиторська заборгованість по торгівельних

операціях;

б)         векселі отримані і видані;

в)         заборгованість за позиками до отримання та до сплати;

г)         заборгованість по облігаціях до отримання та до сплати.

Фізичні активи (запаси, основні засоби), нематеріальні активи не є фінансовими активами, тому що вони не приводять до виникнення дійсного права на отримання грошових коштів або інших фінансових активів. Аванси сплачені постачальникам також не є фінансовими

активами, тому що майбутня економічна вигода від них надходить в формі постачання товарів або послуг, тобто не грошей або інших фінансових активів.

Аналогічно, доходи майбутніх періодів і більша частина гарантійних зобов'язань (продаж товарів з гарантією) не є фінансовими зобов'язаннями, тому що вони погашаються товарами або послугами, а не грошима або іншими фінансовими активами.

Інструмент власного капіталу - це контракт, який підтверджує право на частину в активах підприємства, що залишається після вирахування сум за всіма його зобов'язаннями (емітовані акції, частки в статутному капіталі).

На рис.5.1 і 5.2 наведена класифікація активів і зобов'язань на фінансові і нефінансові.

 

            Активи          

            _^X    

            Фінансові                   Нефінансові  

                                                                      

грошові кошти                                              фізичшактиви (основні засоби, матеріали)

                       

           

           

 

дебіторська заборгованість             

                       

 

           

           

                        нематеріальні активи

фшансовішвестищї   

           

           

            аванси.видаш

постачальникам та

підрядникам

S                     N.                              

           

 

боргові

(облігації до

отримання та

інше)               майнові

(інструмент капіталу

іншого підприємства:

акції, частки в                       

           

 

           

           

           

                       

 

           

           

           

                        витратимайбутніх періодів

 

           

            статуі  UOI     ^укг     шіталі)                                   

Рис. 5.1 - Класифікація активів на фінансові і нефінансові

3 визначення фінансових інструментів бачимо, що не всі контракти можна віднести до фінансових інструментів. Наприклад, контракт на поставку товарів не є фінансовим інструментом, тому що він з самого початку укладається з метою придбання товарів для потреб підприємства і виконується шляхом передачі товарів покупцю. Слід звернути увагу на те, що товар, як і всі види запасів, не є фінансовим активом.

Пасиви

 

зобов'язання

інструмент власного капіталу

Z

фінансові (погашаються грошима або ін-шими фінансовими активами)

                                  

            —►    кредиторська заборгованість постачальникам     

                                  

            —►    векселі до сплати     

                                  

            —►    позики до сплати     

                                  

                        облігаціїдосплати     

нефінансові (погашаються   товарами або послугами)

Рис. 5.2 - Класифікація зобов'язань на фінансові і нефінансові

Термін «контракт» означає угоду між сторонами з чітко визначеними наслідками, які обов'язково повинні бути виконані, тому що цього, як правило, вимагає закон. Контракти, а отже і фінансові інструменти, можуть набирати різноманітних форм (необов'язково у письмовій формі).

Наприклад, підприємство «А» купило акції підприємства «Б». В цьому випадку окремого контракту не укладається, але підприємство «А» має обумовлене законом право отримувати дивіденди і приймати участь в управлінні компанією «Б» шляхом голосування на загальних зборах акціонерів.

Підприємство «А» називається інвестором, тому що воно вклало свої гроші у підприємство «Б». Внаслідок цього підприємство «А» замість грошей має цінні папери (акції), які обліковуються як фінансові інвестиції (фінансовий актив), а підприємство «Б» має сплачений статутний капітал шляхом випуску в обіг (реалізації) акцій власної емісії, тобто інструмент власного капіталу.

Аналогічно, якщо підприємство «А» придбало облігації, емітовані (випущені) підприємством «Б», то підприємство «А» має облігації (цінні папери), які дають право на отримання відсотків і на повернення номінальної вартості придбаних облігацій в кінці терміну

їх дії. В даному випадку підприємство «А» взамін на сплачені грошові кошти має цінний папір (облігації), тобто свої гроші підприємство «А» вклало (інвестувало) в підприємство «Б» і буде обліковувати їх як інвестиції в облігації підприємства «Б» (фінансовий актив), а у підприємства «Б» виникає борг підприємству «А», тобто фінансове зобов'язання. Таким чином, окремого контракту не укладається, але акція, облігація тощо - це вже контракт, тобто домовленість між підприємствами про щось.

Але можуть укладатись і контракти. Наприклад, ф’ючерсні, форвардні та інші. Такі фінансові інструменти називають похідними. До них відносяться такі фінансові інструменти:

-          розрахунки за якими провадитимуться у майбутньому;

-          вартість яких змінюється внаслідок змін відсоткової ставки, курсу цінних паперів, валютного курсу, індексу цін, кредитного рейтингу (індексу) або інших змінних, що є базисними;

-          які не потребують початкових інвестицій.

Таким чином, фінансовий інструмент (контракт) приводить до появи фінансового активу з одного боку, і фінансового зобов'язання або інструменіу власного капіталу - з іншого. В зв'язку з чим, в бухгалтерському обліку відображаються фінансові активи, фінансові зобов'язання та власний капітал, які з'являються у підприємств в результаті укладених контрактів.

Будь-який контракт має свій життєвий цикл: підписання (укладення) контракту, виконання контракту і закінчення терміну дії контракту. Тут виникає досить складне для бухгалтера питання: в який момент відображати в обліку фінансові активи, фінансові зобов'язання, інструмент власного капіталу: в момент підписання контракту; в момент його виконання або закінчення терміну дії.

Як показано в Розділі 1 цього посібника, при відображенні в бухгалтерському обліку будь-якої господарської операції, в тому числі наслідків фінансових інструментів, бухгалтер вирішує три основних питання:

1.         Момент визнання. Тобто бухгалтер повинен знати, коли згідно правил, встановлених в бухгалтерському обліку, необхідно відобразити господарську операцію (на балансових або позабалансових рахунках), і коли необхідно списати.

2.         Класифікація. Усі фінансові інструменти підприємства необхідно поділити на групи. Від правильного віднесення до тієї чи іншої групи залежатиме фінансовий результат.

3. Оцгнка. Треба розуміти, які фінансові інструменти, і за якою ціною треба оприбуткувати на Баланс у момент їх виникнення, і які відображати зміни в їх оцінці під час володіння ними.

Відповіді на ці запитання можна знайти у відповідних П(С)БО. Так при обліку економічних наслідків фінансових інструментів використовується П(С)БО 13 "Фінансові інструменти". Крім того, в залежності від того, що виникає внаслідок фінансового інструменту, можуть використовуватися П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції", П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість", П(С)БО 11 "Зобов'язання" тощо.

Даний розділ навчального посібника присвячений обліку фінансових інвестицій. Як бачимо з класифікації активів і зобов'язань, це тільки частина фінансових активів. Інші складові фінансових активів (облік дебіторської заборгованості, грошових коштів), фінансових зобов'язань (облік кредиторської заборгованості, облігацій до сплати) та інструмент власного капіталу (облік власного капіталу) розглядаються у відповідних розділах, тобто доцільно підкреслити, що порядок обліку фінансових інструментів не обмежується тільки даним розділом.

5.2 Визначення фінансоеих інвестицій1

Інеестуеання - це вкладення активів (в основному грошей) в розвиток власного або іншого підприємства. Якщо підприємство витрачає гроші на придбання або створення матеріальних і нематеріальних активів на власному підприємстві - це називається капітальними ітестщіями. Для їх обліку використовується рахунок 15 «Капітальні інвестиції» (див. розділ 2 навчального посібника).

Якщо підприємство вкладає свої активи в розвиток іншого підприємства (купує акції, облігації, частки статутного капіталу та інші цінні папери, емітовані іншим підприємством) - це фінансове інвестування.

Таким чином, фінансоеі інвестиції це активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку за рахунок відсотків, дивідендів, зростання вартості капіталу або отримання інших вигод інвестором.

1 Доцільно відзначити, що облік фінансових інвестицій відбувається тільки у інвестора. У підприємства, яке отримало інвестиції, отримані активи не обліковуються як фінансові інвестиції. Вони обліковуються як відповідні активи (Дт гроші, основні засоби, матеріали та інше - в залежності від того, що отримали) з віднесенням вартості цих активів до статутного капіталу (якщо інвестиції зроблені як внесок у статутний капітал) або до зобов'язань (якщо інвестиції зроблені в облігації, векселі та інше).

В обліку розрізняють довгострокові і поточні фінансові інвестиції. Якщо підприємство має вільні кошти і вважає за доцільне вкласти їх на довгий період (більше року), такі фінансові інвестиції називаються довгостроковими. Вони обліковуються на рахунку 14 “Довгострокові фінансові інвестиції".

Поточні фінансові інвестиції - це інвестиції на термін, що не перевищує одного року, та які можуть бути реалізовані у будь-який момент. Для їх обліку в Плані рахунків передбачено рахунок 35 “Поточні фінансові інвестиції". Серед поточних фінансових інвестицій виділяють фінансові інвестиції, які для цілей фінансової звітності визнаються еквівалентами грошових коштів.

Як правило, до еквівалентів грошових коштів відносять такі поточні інвестиції, термін погашення яких не перевищує трьох місяців, які вільно конвертуються в гроші і характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості. Наприклад, державні облігації. Еквіваленти грошових коштів відображаються у фінансовій звітності разом з грошовими коштами в статті Балансу "Грошові кошти та їх еквіваленти".

5.3 Облік поточних фінансових інвестицій

Поточні фінансові інвестиції, згідно з П(С)БО 12, первісно оцінюються за собівартістю, яка включає ціну придбання та всі додаткові витрати, які були понесені при придбанні цих інвестицій (гонорари, комісійні винагороди, мито, податки та інше).

Якщо інвестиції придбані шляхом обміну на інші цінні папери або цінні папери власної емісії, то їх собівартістю є справедлива вартість переданих в оплату цінних паперів. Якщо інвестиції придбані шляхом обміну на інші активи, їх собівартість дорівнює справедливій вартості переданих активів.

На дату складання Балансу вартість поточних фінансових інвестицій може бути іншою, відрізнятися від собівартості, тому, згідно з П(С)БО 12, поточні фінансові інвестиції відображаються в Балансі за справедливою вартістю, причому їх оцінка та облік здійснюються за кожним видом фінансових інвестицій. Якщо на даіу Балансу справедливу вартість достовірно визначити неможливо, такі фінансові інвестиції відображаються в Балансі за їх фактичною собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції.

Придбання короткострокових фінансових інвестицій відображається в обліку за дебетом рахунку 35, а кредитуються різні рахунки, залежно від форми сплати за них, тобто:

Дт 35 "Поточні фінансові інвеепщії"

Кт 30 "Каса" - при сплаті готівкою;

Кт 31 "Рахунки в банках" - при сплаті шляхом перерахунку;

Кт 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" - при отриманні

в оплату за реалізовану продукцію;

Кт 37 "Розрахунки з різними дебіторами" - при отриманні у

погашення дебіторської заборгованості;

Кт 46 "Неоплачений капітал" - при отриманні як внесок до

стаіутного капіталу та інші.

Приклад 5.1. Підприємство «А» придбало 500 акцій підприємства «Б» на загальну суму 6000 грн. При цьому сплатило брокеру - 200 грн. Підприємство «А» має намір утримувати ці акції не більше року.

У бухгалтерському обліку буде зроблено запис: Дт 35 "Поточні фінансові інвестиціГ - 6 200

Кт 31 "Рахунки в банках" (при сплаті за акції грошима) - 6 200

Доходи (дивіденди, відсотки тощо), які отримані або підлягають отриманню за поточними фінансовими інвестиціями, відображаються інвестором як фінансовий дохід.

Приклад 5.2. Підприємство «А» отримало від підприємства «Б» дивіденди в сумі 3 грн. за акцію.

Якщо у підприємства «А» 500 акцій підприємства «Б», то в бухгалтерському обліку підприємства «А» ця подія буде відображена наступним чином: Дт 31 "Рахунки в банках" - 1 500

Кт 731 "Дивіденди одержані" - 1 500

Реалізація поточних фінансових інвестицій відображається в обліку за таким самим принципом, як будь-яка реалізація, тобто виручка від реалізації відображається на рахунку 7го класу 741"Дохід від реалізації фінансових інвестицій", їх собівартість відображається на рахунку 9го класу - 971 "Собівартість реалізованих інвестицій". Рахунки 741 та 971 закриваються на рахунок 793 "Результати іншої звичайної діяльності", на якому розраховується фінансовий результат від цієї операції: прибуток або збиток, який вже з рахунку 793 списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”. Схематичне відображення в бухгалтерському обліку реалізації поточних фінансових інвестицій наведено на рис.5.3.

Дт рах.35 Кт

Дт  рах.971 Кт      Дт   рах.793 Кт      Дт  рах.741   Кт     Дт рах.31, 37 Кт

 

 

Рис.5.3 - Облікреалізаціїпоточнш фінансових інвестщій

Приклад 5.3. Підприємство «А» має 500 акцій підприємства «Б», собівартість яких 6 200 грн. Половину цих акцій підприємство «А» продає за 3 500 грн. У бухгалтерському обліку ця подія буде відображена наступним чином:

1.         Сума отриманих грошових коштів

Дт 31 "Рахунки в банках" - 3 500

Кт 741 "Доходи від реалізації фінансових інвестицій" - 3 500

2.         Собівартість реалізованих акцій (6 200x0,5)

Дт 971 “Собівартість реалізованих фінансових інвестицій" - 3 100

Кт 35 "Поточні фінансові інвестиціГ - 3 100 З.Вкінцізвітногоперіоду

а)         закриття рахунку 741

Дт 741 “Доходи від реалізації фінансових інвестицій” - 3 500 Кт 793 “Результати іншої звичайної діяльності" - 3 500

б)         закриття рахунку 971

Дт 793 "Результати іншої звичайної діяльності" - 3 100

Кт 971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій" - 3100

в)         закриття рахунку 793

Дт 793 “Результати іншої звичайної діяльності" - 400

Кт 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) ” - 400 Таким чином, підприємство «А» отримало від реалізації акцій прибуток в сумі 400 грн.

При проведенні переоцінки поточних фінансових інвестицій на дату Балансу до справедливої вартості підприємство отримує або доходи (pax. 746 “Інші доходи від звичайної діяльності"), або витрати (pax. 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій") з одночасним, відповідно, збільшенням або зменшенням вартості фінансових інвестицій (pax. 35 “Поточні фінансові інвестиції").

Приклад 5.4. Підприємство «А» володіє акціями підприємств «Б» і «С». Ha 31.12.200X р. вартість цих інвестицій розраховується:

Таблиця5.1 Інеестиційний портфель підприємстеа «А» (грн.)

Перелік інвестицій    Собівартість   Справедлива вартість

Інвестиції в акці'ї підприємства «Б»           3100    3500

Інвестиції в акці'ї підприємства «С»           6000    5800

Вартість інвестиційного портфеля  9100    9300

В бухгалтерському обліку переоцінка акцій на 31.12.200X р. до справедливої вартості буде відображена таким чином:

1.         Дооцінка акцій підприємства «Б»:

Дт 35 "Поточні фінансові інвестиціГ - 400

Кт 746 “Інші доходи від звичайної діяльності" - 400

2.         Уцінка акцій підприємства «С»:

Дт 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" - 200 Кт 35 "Поточні фінансові інвеегації" - 200

5.4 Облік довгострокових фінансових інвестицій

Інвестор направляє свої гроші або інші активи в інвестоване підприємство шляхом купівлі частки в його статутному капіталі (купівлі акцій), або надає йому в борг (купує облігації, векселі та інші боргові цінні папери). Тому в обліку фінансові інвестиції поділяються на майнові, що надають право власності інвестору на майно інвестованого підприємства (акції або частки в статутному капіталі), і на боргові (облігації, векселі, інше).

Боргові фінансові інвестиції завжди мають свій термін погашення, а майнові - безстрокові.

Залежно від наміру інвестора, боргові цінні папери можуть утримуватися інвестором до настання терміну погашення (до їх погашення), а можуть бути реалізовані іншим інвесторам раніше (до настання терміну погашення). Для обліку довгострокових фінансових інвестицій використовується рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції". Рахунок призначений для узагальнення інформації про наявність і рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігацій державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених в Україні та закордоном.

За дебетом рахунка відображається вартість довгострокових інвестицій, за кредитом - їх вибуття (списання) чи зменшення вартості, а також одержання дивідендів від об'єкта інвестування, якщо облік інвестицій ведеться за методом участі в капіталі.

Цей рахунок має такі субрахунки:

141      "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в

капіталі”;

142      "Інші інвестиції пов'язаним сторонам”;

143      "Інвестиції непов'язаним сторонам”.

Аналітичний облік ведеться за видами довгострокових фінансових вкладень та об'єктами інвесіування.

Згідно з П(С)БО 12, первісно всі фінансові інвестиції оцінюються за собівартістю, а при оцінці на дату складання балансу вони оцінюються по-різному залежно від виду фінансових інвестицій та інших моментів, про що мова піде далі.

Облік фінансових інеестицій, що надають право еласності. Бухгалтерський облік довгострокових фінансових інвестицій, що надають право власності, залежить від ступеня впливу інвестора на об'єкт інвестування. Ступінь впливу інвестора, залежить від частки, якою він володіє в статутному капіталі об'єкта інвестування (табл.5.2).

Таблиця 5.2 Методи оцінки та обліку інеестицій, що надають праео

еласності

 

Частка в статутному

капіталі об'єкта

інвестування, (%)      Рівень впливу інвестора      Метод оцінки та облік інвестицій

До20   He має суттєвого впливу або контролю    Інвестиції відображаються за справедливою вартістю

20 - 50            Суттєвий вплив, але не здійснює контроль         Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства відображаються в обліку:

-          за методом участі в капіталі;

-          за справедливою вартістю

Більше 50       Здійснює контроль   Інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі. Фінансові звіти консолідуються

Розглянемо зміст методів оцінки та обліку фінансових інвестицій, наведених в табл.5.2.

Приклад 5.5. Підприємство «Алекс» 8 вересня 2006 року придбало 5000 акцій підприємства «Б» на загальну суму 100 000 грн. (номінальна вартість акцій 10 грн.), що становить 10% випущених підприємством «Б» акцій, та 15% акцій підприємства «С» (4500 штук за номінальною вартістю) за 22 500 грн. Підприємство «Алекс» має намір утримувати ці акції багато років.

Ha 31.12.2006р. ринкова (справедлива) вартість акцій

підприємства   «Б»    15   грн.,   а   підприємства   «С»    6   грн.

Шдприємство «Б» 20.02.2007р. оголосило дивіденди в розмірі 10% від номінальної вартості, а 20.03.2007р. - сплатило їх. 01.04.2007р. підприємство «Алекс» продало 2000 акцій підприємства «Б» за ціною 22 грн. за акцію. Гроші отримано.

Всі ці операції в бухгалтерському обліку інвестора (підприємства «Алекс») будуть відображені наступним чином:

1.         08.09.06р. Сплачено за акції. Акції отримано - 122 500

Дт 14 "Довгострокові інвестиціГ - 122 500

Кт 31 "Рахунки в банках" - 122 500

2.         Підприємство «Алекс» не має суттєвого впливу на об'єкти

інвестування (10% та 15%), тому ці акції 31.12.2006р. треба

переоцінити до справедливої вартості (табл. 5.3).

Таблиця 5.3 Переоцінка фінансоеих інеестицій на 31.12.2006р.

Інвестиції       Кількість акцій, (шт.) Собівартість, (грн.)   Справедлива вартість, (грн.)

 

           

            1 акці'ї всіх акцій        1 акці'ї всіх акцій

Акці'ї підприємства «Б» Акці'ї підприємства «С» 5000 4500       20

5          100 000 22 500          15 6     75 000 27 000

Разом  9500    -          122 500           -          102 000

31.12.2006р. Переоцінка акцій до справедливої вартості:

-          акції підприємства «Б»

Дт 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій” -25 000

Кт 14 "Довгострокові фінансові інвеегації" - 25 000

-          акції підприємства «С»

Дт 14 "Довгострокові фінансові інвеегації" - 4 500

Кт 746 "Інші доходи від звичайної діяльності" - 4 500

3.         20.02.07р. Відображено нараховані дивіденди

10% від 10 грн.х5000 = 5000 грн.

Дт 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" - 5 000 Кт 731 "Дивіденди одержані" - 5 000

4.         20.03.07р. Отримано дивіденди

Дт 31 "Рахунки в банках" - 5 000

Кт 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" - 5 000

5.         01.04.07р. Відображення в обліку реалізацію акцій

-          отримано гроші за реалізовані акції 22x2000=44 000 грн.:

Дт 31 "Рахунки в банках" - 44 000

Кт 741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій" - 44 000

-          списана собівартість реалізованих акцій 15×2000=30 000 грн.:

Дт 971 “Собівартість реалізованих фінансових інвестицій” - 30 000 Кт 14 “Довгострокові фінансові інвестиці” - 30 000 Наприкінці звітного періоду рахунки 741 та 971 будуть закриті

на pax. 793 “Результати іншої звичайної діяльності”, який, в свою

чергу,   буде   закритий   на   рахунок   44   “Нерозподілені   прибутки

(непокритізбитки) ”.

Таким чином, при відсутності суттевого впливу, довгострокові

інвестиції   обліковуються   за   справедливою   вартістю.   В   цьому

випадку:

уцінка   і   дооцінка   фінансових   інвестицій   на   дату   балансу

визначається відповідно витратами (pax. 975) або доходом (pax. 74) в

кореспонденції з рахунком 14 “Довгострокові фінансові інвестиції”;

-          дивіденди визнаються в момент їх оголошення доходами (pax. 731).

Суть методу участі е капіталі: інвестор має дохід від інвестицій, еквівалентний своїй частці в збільшенні загальної суми власного капіталу об’єкту інвестування. Тобто, якщо у об’єкта інвестування збільшиться власний капітал, то частина цього збільшення пропорційно частці інвестора в статутному капіталі об’єкта інвестування відображається у інвестора як дохід (рахунки 721, 722, 723) або зростання додаткового капіталу (рах.422, 425) з одночасним зростанням вартості інвестиції (pax. 14).

У випадку, коли в об’єкта інвестування зменшиться власний капітал за звітний період, то інвестор повинен відобразити в обліку витрати (pax. 961, 962, 963) або зменшення додаткового капіталу (рах.421, 425) з одночасним зменшенням вартості інвестиції (pax. 14).

Дивіденди визнаються інвестором в момент їх оголошення і зменшують суму інвестицій, тобто з виплатою дивідендів у об’єкта інвестування зменшується власний капітал, тому сума власного капіталу на частку інвестора зменшується.

Таким чином, при використанні методу участі в капіталі вартість інвестиції (pax.14) завжди повинна дорівнювати частці інвестора в статутному капіталі, помноженої на всю суму власного капіталу об’єктаінвестування.

Приклад 5.6. 02.01.07 р. підприємство «Алекс» купило 8000 шт. акцій підприємства «Б» за номінальною вартістю (5грн. за 1 акцію), що складає 40% статутного капіталу підприємства «Б».

01.02.08 р. підприємство «Б» оголосило прибуток за 2007 рік в розмірі 120 000 грн. Інших змін в капіталі підприємства «Б» за 2007 рік не було.

15.03.08 р.  підприємство  «Б»  оголосило  дивіденди  в  розмірі 1,5грн.наакцію

10.05.08 p. підприємство «Алекс» отримало дивіденди.

Облік інвестицій на підприємстві «Б» повинен здійснюватися за методом участі в капіталі, тому що інвестор має 40% в статутному капіталіоб'єктаінвестування.

Всі ці події в бухгалтерському обліку інвестора (підприємства «Алекс») будуть відображені наступним чином:

1.         02.01.07 р. Сплачено за акції підприємства «Б»:

Дт 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі" - 40 000

Кт 31 "Рахунки в банках" - 40 000

2.         01.02.08 р. Визначена частка доходу в зв'язку зі зростанням

власного капіталу підприємства «Б» за 2007 рік на 120 тис.грн.

(120x0,4=48 тис.грн.):

Дт 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі" - 48 000

Кт 721 "Дохід від інвестицій в асоційовані компанії» - 48 000

3.         15.03.08 р.Відображено оголошені дивіденди (1,5x8000 =

12000 грн.):

Дт 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" - 12 000

Кт 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі вкапіталі"-12 000

4.         10.05.08 р. Отримано дивіденди:

Дт 31 "Рахунки в банках" - 12 000

Кт 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" - 12 000 На   31.12.08 р.    балансова   вартість   інвестицій   підприємства «Алекс» в підприємство «Б» становить 76 000 грн.:

 

Дт                                               Pax. 141                                   Кт

С. 31.12.07р. - 40 000          

2) 48 000        3) 12 000

06. 48 000       06. 12 000

С. 31.12.08р. - 76 000          

Зміни в оцінці фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі, відносяться або на рахунки доходів і витрат, або на додатковий капітал. Це залежить від того, за рахунок чого змінився власний каптал емітента: прибутку, емісійного доходу або інших складових власного капіталу. На рис. 5.4 і в табл. 5.4 показано відображення результатів дооцінки або уцінки фінансових інвестицій на дату балансу згідно з П(С)БО 12.

 

Що утримуються до погашення

Амортизація дисконту

Інші фінансові |

доходи

(рах.733)

Збільшення

справедливої

(балансової)

вартості

Інші доходи (pax. 746)

Що обліковуються за

методом участі в капіталі (див. табл. 5.4)

 

 

Крім тих, що обліко-

вуються за методом

участі

                       

            Справедливу вартість визначити неможливо

           

            За собівартістю з

врахуванням

зменшення корисності

                       

            Зменшення балансової вартості

                       

            Інші витрати (рах.975)

 

Крім тих, що

утримуються до

погашення

Амортизація премії

Справедливу

вартість достовірно

можна визначити

Інші фінансові

За справедливою вартістю

витрати

(pax. 952)

Зменшення

справедливої

(балансової)

вартості

Інші витрати (рах.975)

 

Рис.5.4 - Відображення результатів дооцінки (уцінки) фінансових інвестицій на дату балансу згідно П(С)БО 12 (в кореспонденції з рахунками 35, 14)

Таблиця 5.4 Відображення результатів дооцінки (уцінки) фінансоеих інвестицій на дату балансу, які обліковуються за методом участі

е капіталі (згідно П(С)БО 12)

Зміни власного капіталу емітента   Відображення в обліку інвестора (в кореспонденції з рахунком 141)

Що зменшилось        Напрямок змін          

 

Фінансовий

результат

діяльності

(pax. 44)          Чисті прибутки         Доходи від участі в капіталі (pax. 72)

 

            Збитки            Втрати від участі в капіталі (pax. 96)

Емісійний дохід (pax. 421)    Збільшення    Інший    додатково    вкладений    капітал (pax. 421)

 

            Зменшення    В межах додатково вкладеного капіталу: інший    додатково    вкладений    капітал (рах.421)

Інші зміни      Збільшення    Надлишок понад додатково вкладеного капіталу:       нерозподілені       прибутки (непокриті збитки) (pax. 44)

 

            Зменшення    Інший додатковий капітал (рах.425) Надлишок   понад   іншим   додатковим капіталом:      нерозподілені      прибутки (непокриті збитки) (рах.44)

Облік фінансоеих інеестицій до погашення. Боргові цінні папери, які утримуються до погашення, дають право інвестору на отримання фіксованого доходу протягом дії цих паперів (проценти по облігаціях інвестор отримує один раз або кілька разів на рік відповідно до умов, зафіксованих в момент випуску облігацій), a також на отримання номінальної вартості цих цінних паперів при закінченні терміну їх дії (це називають погашенням облігацій або інших цінних паперів).

Боргові цінні папери, як правило, мають номінальну вартість і встановлений відсоток доходності. Наприклад, облігація випущена номіналом 100 000 грн. на 3 роки з виплатою в кінці кожного року 12%річних.

Але не завжди цінні папери купуються за номінальною варістю. Наприклад, випущену облігацію ніхто не купує за 100 000 грн., тому що ІТ дохідність (12% річних) не влаштовує інвесторів. Інвестори згідні купити цю облігацію, якщо и дохідність буде, скажімо, 20% річних. Облігація вже надрукована, отримано всі дозволи на її випуск. Це досить складна і дорога процедура. Щоб не передруковувати облігацію і не починати все спочатку, і при цьому

забезпечити інвесторам 20% доходності, продають цю облігацію дешевше (з дисконтом). Якщо цю облігацію продати за 60 000 грн., то її дохідність буде 20%, оскільки щорічно, згідно умов випуску цієї облігації, інвестор буде отримувати 12% від номіналу, тобто 12 000 грн. на рік, що дорівнює 20% від інвестованих в облігацію 60 000 грн.

Таким чином, якщо підвищується дохідність облігації, то ціна її падає, і, навпаки, якщо облігації користуються попитом на ринку, їх ціна зростає, а дохідність - зменшується. Наприклад, якщо цю облігацію купили за 120 000 грн., то щорічно все рівно інвестор буде отримувати 12 000 грн. доходу (12% від 100 000 грн.), тобто дохідність інвестованих грошей в цю облігацію буде 10% (12000:120000). В такому випадку облігація продається з премією (премія емітенту).

Ринкова вартість облігації, тобто за скільки вона продається (купляється), якщо номінальна ставка відсотка не влаштовує інвестора, розраховується таким чином: теперішня вартість відсоткових платежів + теперішня вартість номіналу.

Приклад 5.7. П'ятирічна 1 000 грн. облігація з 10% річних, які виплачуються один раз на рік, купується, якщо вона забезпечить 12% доходності. To її ринкова ціна буде дорівнювати: 100 грн. - щорічні відсотки за кожен з 5 років, тобто ануїтет, теперішня вартість якого при бажаних 12% складає: 100x3,605= 360,5 (грн.).

Теперішня вартість номіналу (1 000грн.) через 5 років при бажаних 12%: 1 000x0,5674=567,4 (грн.).

Вартість облігації, при умові, що її доходність складає 12%: 360,5+567,4=927,9 (грн.).

Якщо відсотки виплачуються декілька разів на рік, то при розрахунку вартості облігації це враховується таким чином: теперішня вартість майбутніх грошових потоків розраховується, виходячи з реальної кількості виплат відсотків за весь період, реальної суми відсотків і величини відсотків за період виплати.

Приклад 5.8. Якщо п'ятирічна 1 000 грн. облігація з 10% річних, які виплачуються 2 рази на рік, повинна забезпечити 12% доходності, то її ринкова вартість буде: 0,1x1 000=100 (грн.) - це щорічний відсотковий дохід, а оскільки він виплачується два рази на рік, то сума піврічних відсотків складатиме 100:2=50 (грн.), але за 5 років таких виплат буде 10. Тому теперішню вартість грошових потоків від цієї облігації розраховують при бажаних 6% (за півроку) і 10 періодах: 50x7,360+1 000x0,5584=926,4 (грн.).

Оскільки погашення облігації завжди відбувається по номіналу, тоді, якщо облігація куплена з дисконтом, дохід від цієї облігації за весь термін її дії складатиме: процентний дохід за всіроки + дисконт при погашенні облігації.

А якщо облігація куплена з премією, то дохід від цієї облігації за весь термін її дії складає: процентний дохід за всі роки - премія при погашенні облігаціг.

Але несправедливо премію або дисконт визнавати доходом або витратами в один (останній) рік дії облігації. Це є результатом інвесіування грошей за весь час дії облігації. Тому дохід від дисконту або витрати від премії розподіляють на всі роки дії цієї облігації методом амортизації (подібно до амортизації необоротних активів).

В зв’язку з цим, інвестиції в боргові цінні папери в момент придбання відображаються в обліку по собівартості. Якщо облігацію номінальною вартістю   100 000 грн.  купили за 60 000 грн., то  в бухгалтерському обліку буде зроблено запис: Дт 143 “Інвестиції непов’язаним сторонам” - 60 000

Кт 31 “Рахунки в банках” - 60 000

А в момент нарахування доходів відображаються в бухгалтерському обліку і нараховані доходи, і сума амортизації дисконту (або премії, якщо облігація куплена з премією), тобто робляться наступні записи:

-          на суму нарахованого доходу

Дт 373 “Роз“ахунки за нарахованими доходами” Кт 732   Відсотки одержані”

-          на суму амортизації дисконіу

Дт 143 “Інвестиції непов’язаним сторонам” Кт 73 “Фінансові доходи”

-          на суму амортизації премії

Дт 95 “Фінансові витрати”

Кт 143 “Інвестиції непов’язаним сторонам”

Таким чином, якщо облігація була придбана з дисконтом, то кожний раз в момент нарахування відсотків внаслідок амортизації дисконту ІТ балансова вартість буде зростати (Дт pax. 143). В результаті до терміну погашення балансова вартість облігації завжди буде дорівнювати номінальній. Таким же чином, і у випадку придбання облігації з премією. Але в такому разі вона при придбанні обліковується по ціні вищій за номінальну, а в результаті амортизації

премії ця ціна кожен раз зменшуватиметься (Кт pax. 143), і в кінці терміну дії облігації вона дорівнюватиме номінальній вартості.

Часто боргові зобов'язання, в тому числі і облігації, купуються між датами сплати відсотків. Наприклад, відсотки сплачуються один раз на рік 31.12. Фірма купила облігацію 1-го жовтня. 31 грудня вона отримує всю суму річних відсотків. Але це неправильно, тому що ця фірма вклала свої гроші в цьому році тільки на три місяці, а не на рік. Тому в момент покупки облігації інвестор разом з вартістю облігації повинен сплатити незароблені відсотки.

Наприклад, п'ятирічну 1 000 грн. облігацію з 12% річних, які сплачуються двічі на рік (01.07 і 31.12) інвестор купує за номінальною вартістю 30.11. Він повинен сплатити (1 000 грн.+ 6%хЮ00:6х5)=1 050 грн., в тому числі 1 000 грн. за облігацію і 50 грн. - авансовий платіж незароблених доходів (Дт рах.732 "Відсотки одержані"), який погашається 31.12 при отриманні піврічної суми відсотків (60 грн.).

Залишилось встановити, за якою ставкою треба амортизувати премію або дисконт. Простіше було б використовувати прямолінійний метод: суму премії (або дисконту) поділити на кількість разів нарахування відсотків, але П(С)БО 12 передбачено для цього використовувати метод ефективної ставки відсотку - це метод нарахування амортизації дисконту або премії, за якими сума амортизації визначається як різниця між доходом за фіксованою ставкою відсотка і добутком ефективної ставки та амортизованої вартості на початок періоду, за який нараховується відсоток.

Ефективна ставка відсотка - це ставка відсотка, що визначається діленням суми річного відсотка та дисконту (або різниці річного відсотку та премії) на середню величину собівартості інвестиції та вартості її погашення.

Приклад 5.9. 1 січня 2006 року підприємство «Алекс» придбало 10 облігацій за 70 000 грн. номінальною вартістю 10 000 грн. кожна. Облігації випущені на 3 роки з 7% доходністю. Відсотки сплачують Іразнарік- 31.12.

Номінальна річна сума відсотка: 0,07х(10хЮ 000)=7000 грн.

Ефективна ставка відсотку:

7000 + (100000- 70000) :3

            = 20%

(70000+ 100000): 2

162

 

Таблиця 5.5 Розрахунок амортизації дисконту та балансової вартості

облігації

 

 

Дата    Номінальна    Сума відсотка            Сума амортизації      Амортизована

            вартість          за ефективною          дисконту        собівартість

            відсотка          ставкою          (гр. 3-гр2)       облігацій

            (0,07×100 000)           (0,2×гр.5)                  

            5

70 000

70 000+7000=77 000

77 000+8400=85400

100 000

1

01.01.06р. 31.12.06р. 31.12.07р. 31.12.08р.

             4        

7000 7000 7000

14        000

15        400

7000 8400 100 000-85 400=14 600*

 

* в останній рік сума амортизації дисконту розраховується як різниця між номінально вартістю (100 000 грн.) і амортизованої собівартістю на початок періоду (85400 грн.), том немає змісту розраховувати суму відсотка за ефективною ставкою в останній рік

 

У бухгалтерському обліку підприємства «Алекс» будуть зроблені

такі записи, (грн.): 1. 01.01.06р. Придбані облігації: Дт 143 “Інвестиції непов’язаним сторонам” - 70 000

- 70 000

Кт 31 “Рахунки в банках”

2.         31.12.06р. Нараховані відсотки :

Дт 373 “Роз“ахунки за нарахованими доходами” - 7 000 Кт 732   Відсотки одержані” - 7 000

3.         31.12.06р. Списано амортизацію дисконту:

Дт 143 “Інвестиції непов’язаним сторонам” – 7 000

Кт 733 “Інші доходи від фінансових операцій” - 7 000 31.12.07р. на 8 400 грн., a 31.12.08 p. на 14 600 грн. буде зроблена

така ж сама проводка. Отже, на момент погашення облігацій їх

балансова вартість буде дорівнювати 100 000 грн.

Розглянемо аналогічний приклад, але якщо амортизується премія.

Приклад 5.10. Підприємство «Алекс» 2 січня 2007р. купило 10 облігації за 120 000 грн. номінальною вартістю 10000 грн. кожна. Облігації випущені на 2 роки з 12% доходністю. Відсотки сплачують дваразинарік: 01.07і31.12.

Номінальна сума відсотка за півроку 0,06×100 000=6 000 грн.

 

Ефективна ставка піврічного відсотку : 6000-(120000-100000)/4

             =

(120000 + 100000)/2

 

0,91%

 

163

 

Розрахунок амортизації премії наведено в табл. 5.6.

Таблиця 5.6 Розрахунок амортизації преміїта балансової вартості облігацій

 

Дата    Номінальна    Сума відсотка            Сума амортизації      Амортизована

            вартість          за ефективною          дисконту        собівартість облігацій

            відсотказа       піврічною       (гр. 3-гр2)      

            півроку           ставкою                    

            (0,06×100000)            (0,0091×гр.5)            

 

02.01.07р.                                          120 000

01.07.07р.       6000    1092    4908    120000-4908=115 092

31.12.07р.       6000    1047    4954    115092-4954=110 138

01.07.08р.       6000    1002    4998    110138-4998=105 140

31.12.08р.       6000    -          105140-100000=5140           100 000

В бухгалтерську обліку підприємства «Алекс» будуть зроблені такі записи:

1.         02.01.07р. Придбані облігації:

Дт 143 “Інвестиції непов’язаним сторонам” - 120 000 Кт 31 “Рахунки в банках” - 120 000

2.         01.07.07р. Нараховані відсотки:

Дт 373 “Розрахунки за нарахованими доходами” - 6 000 Кт 732 “Відсотки одержані” - 6 000

3.         01.07.07р. Амортизація суми премії:

Дт 95 “Фінансові витрати” - 4 908

Кт 143 “Інвестиції непов’язаним сторонам” - 4 908.

Така проводка робиться кожні півроку на суми, вказані в гр.4 табл.5.7. В результаті, на момент погашення облігації, її балансова вартість дорівнює номінальній. Таким чином, боргові фінансові інвестиції, які утримуються до погашення, на дату складання балансу відображаються за амортизованою собівартістю.

Вимоги до розкриття інформації про фінансові інвестиції у примітках до фінансової звітності наведені в П(С)БО 12, яким необхідно керуватись при складанні приміток до річної фінансової звітності.

Для     узагальнення     інформації     про     фінансові     інвестиції підприємства використовують регістри: Журнал 4 (розділ II - за кредитом pax. 14, 35); Відомість аналітичного обліку фінансових інвестицій 4.2.

Контрольні запитання

1.         Що таке фінансовий інструмент?

2.         Дайте визначення і наведіть приклади:

а)         фінансових активів;

б)         фінансових зобов’язань;

в)         інструментів власного капіталу.

3.         Чому контракт на постачання товарів не відноситься до фінансових інструментів?

4.         Поясніть, чому аванс, сплачений постачальнику, не відноситься до фінансових активів?

5.         Що характерно для похідних фінансових інструментів?

6.         Що таке фінансова інвестиція?

7.         В яких формах можна здійснювати інвестування в інше підприємство?

8.         Чим відрізняються поточні фінансові інвестиції від довгострокових?

9.         Поясніть різницю між акціями і облігаціями.

10.       За якою оцінкою первісно відображаються в обліку придбані за гроші поточні фінансові інвестиції?

11.3 чого складається собівартість фінансових інвестицій?

12.       За якою оцінкою первісно відображаються в обліку поточні

фінансові інвестиції, отримані:

а)         в обмін на інші цінні папери;

б)         в обмін на акції власної емісії.

13.       За якою оцінкою відображаються поточні фінансові інвестиції на дату балансу?

14.       Як оцінюються поточні фінансові інвестиції на дату балансу, якщо не можна достовірно визначити їх справедливу вартість?

15.       Як відображаються отримані за поточними фінансовими інвестиціями доходи (дивіденди, відсотки тощо) в обліку інвестора?

16.       Які бухгалтерські проводки робить інвестор на такі господарські операції:

а)         придбано акції терміном на півроку;

б)         отримано дивіденди на акції;

в)         проведена уцінка акцій до справедливої вартості;

г)         проведена дооцінка акцій до справедливої вартості;

д)         через півроку акції продано.

165

17.       Чому боргові цінні папери називаються утримуваними до

погашення, а майнові цінні папери так не називаються?

18.       Ha якому рахунку бухгалтерського обліку обліковуються довготермінові інвестиції?

19.       У кого обліковуються інвестиції: у інвестора чи в емітента? Поясніть чому.

20.       Як оцінюються довгострокові фінансові інвестиції в момент придбання?

21.       Від чого залежить метод оцінки довгострокових фінансових інвестицій на дату балансу?

22.       Від чого залежить метод оцінки на дату балансу довгострокових фінансових інвестицій, що надають право власності?

23.       Які фінансові інвестиції, що надають право власності, оцінюються на дату балансу за справедливою вартістю?

24.       Якими проводками відображається в бухгалтерському обліку:

а)         дооцінка довгострокових фінансових інвестицій, що надають

право власності, до справедливої вартості;

б)         уцінка довгострокових фінансових інвестицій, що надають

право власності, до справедливої вартості.

25.       Які фінансові інвестиції, що надають право власності, оцінюються на дату балансу за методом участі в капіталі?

26.       Поясніть зміст оцінки за методом участі в капіталі.

27.       Яка робиться проводка в бухгалтерському обліку інвестора на частку прибутку об’єкта інвестування, якщо інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі?

28.       Яка проводка робиться в бухгалтерському обліку інвестора на частку збитку об’єкта інвестування, якщо інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі?

29.       До якого значення зменшується вартість інвестицій у інвестора в зв’язку зі збитками в об’єкта інвестування, якщо інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі?

30.       Якою проводкою відображаються у інвестора оголошені дивіденди, якщо інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі?

31.       Наведіть приклади боргових інвестицій.

32.       За якою оцінкою обліковуються у інвестора боргові інвестиції в момент їх придбання?

33.       За якою оцінкою обліковуються у інвестора боргові інвестиції на дату складання Балансу?

34.       Що таке дисконт?

35.       Як між собою пов’язані ринкова вартість облігації та її дохідність?

36.       Чому дорівнює дохід інвестора за весь строк служби облігації, якщо вона придбана з дисконтом?

37.       Чому дорівнює дохід інвестора за весь строк служби облігації, якщо вона придбана з премією?

38.       Як розраховується ринкова ціна облігації?

39.       Як відображаються в обліку інвестора відсотки за облігаціями?

40.       Зміст амортизації за методом ефективної ставки відсотка.

41.       Як розраховується величина ефективної ставки відсотка?

42.       Що таке «амортизована собівартість фінансової інвестиції»?

43.       Чому дорівнює амортизована собівартість фінансової інвестиції на дату її погашення?

44.       Як відображаються в обліку сплачені в момент придбання облігації незароблені відсотки (якщо облігація придбана між датами виплати відсотків)?

 

Тести

5.1.      )о з наведеного нижче є фінансовими активами?

а)         виробничі запаси;     в) дебіторська заборгованість;

б)         аванси, видані постачальникам;    г) нематеріальні активи.

5.2.      Що з наведеного нижче не є фінансовими активами?

а)         фінансові інвестиції; в) дебіторська заборгованість;

б)         виробничі запаси;     г) грошові кошти.

5.3.      Що з наведеного нижче є фінансовими зобов’язаннями?

а)         інструмент власного капіталу;    в) отримані аванси від покупця;

б)         облігації до сплати;   г) доходи майбутніх періодів.

5.4.      Що з наведеного нижче не є фінансовими зобов’язаннями?

а)         кредиторська заборгованість постачальникам;

б)         векселі до сплати;

в   облігації до сплати;

г) отримані аванси від покупця.

5.5.      До    фінансових   інвестицій,    що    надають    право    власності,

належать:

а)         облігації до отримання;        в) внески до статутного капіталу;

б)         довгострокові векселі;          г) облігації до сплати.

5.6.3а якою оцінкою в момент придбання обліковуються поточні )інансові інвестиції?

а) справедливою вартістю;  в) амортизованою собівартістю;

167

б собівартістю;          г) дисконтованою вартістю.

5.7.3а якою оцінкою на дату складання балансу обліковуються поточні фінансові інвестиції?

а)         справедливою вартістю;      в) амортизованою собівартістю;

б)         собівартістю; г) дисконтованою вартістю.

5.8.      Підприємство «А» 15.10.06р. купило 10 акцій підприємства «Б»

по 6 грн. за кожну (номінальна вартість 5 грн.) і обліковує їх як

поточні фінансові інвестиції. 31.12.06р. їх справедлива вартість

склала 7 грн. за кожну. 15.03.07р. підприємство «А» отримало від

підприємства «Б» дивіденди по 1 грн. на акцію. 01.05.07р. всі

акції підприємства «Б» були продані за 68 грн. Від операцій з

акціями, підприємство «А» отримало прибуток за термін їх

утримання, (грн.):

а) 8;     6) 18;   в) 28;   г) 38.

5.9.      Підприємство «А» 20.10.06р. купило 10 акцій підприємства «Б»

по 4 грн. за кожну (номінальна вартість 5 грн.). Обліковує їх як

поточні фінансові інвестиції. 31.12.06р. їх справедлива вартість

склала 7 грн. за кожну. 15.03.07р. підприємство «А» отримало від

підприємства «Б» дивіденди по 1 грн. за акцію. 01.05.07р. всі

акції підприємства «Б» продані за 68 грн. Від операцій з акціями,

підприємство «А» отримало прибутку за весь термін їх

утримання, (грн.):

а) 8;     6) 18;   в) 28;   г) 38.

5.10.    Якщо інвестор не має суттєвого впливу на об’єкт інвестування,

то облік придбаних ним акцій на термін більше року подібний

до:

а)         обліку поточних інвестицій;

б)         обліку за методом обліку участі в капіталі;

в)         обліку боргових зобов’язань;

г)         обліку за амортизованою собівартістю.

5.11.    Якщо інвестор здійснює контроль об’єкта інвестування, то

облік придбаних ним акцій здійснюється:

в момент придбання            на дату балансу

а) за собівартістю;     за справедливою вартістю;

б)заамортазованоюсобівартістю;     за справедливою вартістю;

в за собівартістю;      за методом обліку участі в

капіталі; г) за методом обліку участі в капіталі;    за методом обліку участі в

капіталі.

5.12.    Якою проводкою відображають в обліку інвестора оголошені

дивіденди, якщо інвестиції обліковуються за методом обліку

участі в капіталі?

а)    Дт   311 «Рахункивбанках» Кт   721 «Доходи від інвестицій в асоційовані компанії»;

б)         Дт 373 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»

Кт 141 «Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»;

в)         Дт 311 «Рахунки в банках»

Кт 141 «Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»;

г)         Дт   373 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»

Кт   721 «Доходи від інвестицій в асоційовані компанії».

5.13.    При відображенні довгострокових фінансових інвестицій за

методом обліку участі в капіталі дивіденди визнаються

компанією-інвестором:

а)         у момент їх оголошення та зменшують балансову вартість

фінансових інвестицій;

б)         у момент їх оголошення та збільшують балансову вартість

фінансових інвестицій;

в)         у момент їх сплати та не впливають на балансову вартість

фінансових інвестицій;

г)у   момент   їх   сплати   та   збільшують   балансову   вартість фінансових інвестицій.

5.14.    Шдприємство «А» 05.01.06р. купило 30% акцій підприємства

«В» на суму 100 тис.грн. За 2006 рік підприємство «В»

оголосило прибуток в розмірі 500 тис.грн. і за рахунок дооцінки

основних засобів збільшиться додатковий капітал на 200 тис.

грн.

15.03.07р. підприємство «В» сплатило дивіденди всім своїм

інвесторам     300    тис.грн.    Який    розмір    інвестицій    в

підприємство    «В»    буде    показано    в    обліку    і    звітності

підприємства «А» після отримання дивідендів (тис.грн.)?

а) 400; 6) 310; в) 220; г) 160.

5.15.    Випущені 10% облігацій, але інвестори згідні купувати ці

облігації під 15% доходності. Ринкова вартість цих облігацій

буде:

а)         номінальною;            в) нижче номінальної;

б)         вище номінальної;    г) правильної відповіді немає.

5.16.    Випущені 10% облігації, але на ринку вони купляються за

ціною, вищою за номінальну. Який реальний відсотковий дохід

отримає інвестор в цій ситуації?

а)         10%;    в)менше10%;

б)         більше 10%;   г) правильної відповіді немає.

5.17.    Якщо облігація куплена з премією, то дохід від її утримання за

весь термін дорівнює:

а)         % дохід + премія;      в) % дохід;

б)         % дохід - премія;       г) правильної відповіді немає.

5.18.    За якою оцінкою в обліку інвестора відображаються облігації,

які утримуються до погашення?

в момент придбання            на дату балансу

а)         амортизованою собівартістю;         собівартістю;

б)         собівартістю; амортизованою собівартістю;

в)         справедливою вартістю;      дисконтованою вартістю;

г)         собівартістю; справедливою вартістю.

5.19.    Яка ринкова ціна облігації, якщо її дохідність на ринку складає

8%, а облігація номіналом 10 000 грн. випущена під 10% на 3

роки з виплатою відсотків двічі на рік, (грн.)?

а) 9618;           6) 9508;          в) 9824;          г) 10524.

5.20.    Яка ринкова ціна облігації, якщо її дохідність на ринку складає

12%, а облігація номіналом 10 000 грн. випущена під 10% на 3

роки з виплатою відсотків двічі на рік, (грн.)?

а) 9618;           6) 9508;          в) 9824;          г) 10524.

5.21.    Яку суму необхідно заплатити як незароблені відсотки, якщо купується   10%  облігація  з  номіналом   10 000  грн.   01.05,   a відсотки по ній сплачуються двічі нарік: 01.07 та 31.12, (грн.)? а) 167;          6) 330; в) 333;     г) 666.

5.22.    Шдприємство купило облігації на 70 000 грн. номінальною вартістю 100 000 грн., випущених на 5 років з 12% річних. Відсотки сплачуються раз на рік. Річна ефективна ставка відсотка складає (%):

а) 12;   6) 7,06;           в) 15,81;         г) 21,18.

5.23.    Шдприємство купило облігації на 70000 грн. номінальною

вартістю 100000 грн., випущених на 5 років під 12% річних.

Відсотки сплачуються двічі на рік. Річна ефективна ставка

відсотку складає (%):

а) 17,65;          6) 35,29;         в) 21,18;         г) 7,06.

5.24.    П'ятирічна облігація номінальною вартістю 10 000 грн. під 10%,

які сплачуються два рази на рік, придбана за номінальною

вартістю. Яка буде ефективна ставка відсотка (%)?

а) 8;     6) 10;   в) 12;   г) 14.

5.25.    Шдприємство купило облігацію за 105 000 грн. номінальною

вартістю 100 000 грн., випущену на 5 років під 12 % річних.

Відсотки сплачуються 01.07 та 31.12. Яка вартість цієї облігації

буде показана наприкінці першого року?

а) 105 938;      6) 104 236;     в) 104 628;     г) 106 421.

5.26. Шдприємство купило облігацію за 105 000 грн. номінальною

вартістю 100 000 грн., випущену на 5 років під 12% річних.

Відсотки сплачуються 01.07 та 31.12. Яка вартість цієї облігації

буде показана наприкінці п’ятого року?

а) 105 000;      6) 104 341;     в) 100 000;     г) 94 428.

Вправи для самостійної роботи № 5.1. В жовтні підприємство «Алекс» мало тимчасово вільні кошти, які могли бути вилучені на декілька місяців. Керівництво прийняло рішення купити акції інших компаній. 20 жовтня 2006 р. було придбано:

- 5000 акцій компанії «Південь» по 6 грн. за 1 шт. при номінальній вартості 5 грн.

-          1000 акцій BAT «Північ» за  15 000 грн. при номінальній ціні

20 грн. кожна.

10  грудня  отримано  від  підприємства «Північ»  дивіденди у розмірі 30% від номінальноївартості акцій.

20 грудня половину акцій компанії «Південь» продано за 20 000 грн. На 31 грудня 2006 року ринкова вартість акцій за 1 шт. склала, (грн.):

-          підприємства «Південь» - 7

-          підприємства «Північ»    -20.

Необхідно:

1.         Відобразити в бухгалтерському обліку підприємства «Алекс» всі наведені події.

2.         Визначити балансову вартість інвестицій на кінець року.

3.         Визначити фінансовий результат від операцій з акціями в 2006 році.

№ 5.2. 15.02.2006 р. компанія «Алекс» придбала звичайні акції компанії «Швдень» на суму 150 000 грн. (5000 шт.). 30.03.06 р. компанія «Південь» виплатила дивіденди по 5 грн. на акцію. 31.12.2006 р. справедлива вартість акцій компанії «Південь» склала 28 грн. за акцію. 15.02.07 р. компанія «Південь» оголосила про зростання власного капіталу на 500 000 грн., a 15.03.07 p. виплатила дивіденди по 6 грн. на акцію. Необхідно:

1.         Відобразити в обліку інвестора ситуацію при умові, що компанія «Алекс» має в статутному капіталі компанії «Південь» 10%.

2.         Відобразити в обліку інвестора наведену ситуацію при умові, що компанія «Алекс» має в стаіутному капіталі компанії «Південь» 40%.

№ 5.3. 1 лютого 2007 року підприємством «Алекс» придбано, як довгострокові інвестиції, 20 шт. 10% облігацій підприємства «Північ» номінальною вартістю 10 000 грн. по 14 000 грн. за кожну.

Облігації   були   випущені   01.01.2007 р.,   тому   підприємство «Алекс» сплатило за незароблені відсотки  1667 грн. Відсотки за облігаціями сплачуються один раз на рік 31.12. Термін погашення облігації 31.12.2011р. Необхідно:

1.         Зробити розрахунок амортизації премії облігації до моменту їх погашення.

2.         Визначити балансову вартість облігації на 31.12.2010р.

3.         Скласти записи, пов'язані з обліком облігацій за 2007р.

4.         Визначити, який фінансовий результат отримує інвестор від цих облігацій у 2007 та 2011 роках?

5.         Визначити, яку суму прибутку отримає інвестор за 5 років?

№ 5.4. Шдприємство «Надія» 01.01.07р. випустило в обіг 15%-ві облігації на 3 роки з виплатою відсотків два рази на рік: 01.07 і 31.12. Номінальна вартість облігації - 10 000 грн. Підприємство «Алекс» готове купити ці облігації, але якщо їх дохідність буде складати 20%. В результаті переговорів емітент погодився продати підприємству «Алекс» 30 облігацій за ціною, яка забезпечить 20% доходності облігацій. Підприємство «Алекс» 01.01.07р. купило 30 облігацій. Необхідно:

1.         Визначити ціну облігації.

2.         Зробити розрахунок амортизації дисконту облігацій до моменту їх погашення.

3.         Визначити балансову вартість облігацій на 31.12.2008р.

4.         Скласти записи, пов'язані з обліком облігацій, за 2007 рік.

5.         Визначити, яку суму прибутку отримує підприємство «Алекс» від володіння облігаціями за три роки.

№ 5.5. BAT «Надія» випустило 10%-і облігації номінальною вартістю 1 000 000 грн., на 5 років, з виплатою відсотків один раз на рік (31.12).

Підприємство «Алекс» купило ці облігації, але з умовою, що вони забезпечують 12%-ву дохідність.

Необхідно:

1.         Розрахувати,   скільки   сплатило   за   ці   облігації   підприємство «Алекс».

2.         Розрахувати балансову вартість цих облігацій на кінець кожного з п’яти років.

3.         Зробити бухгалтерські проводки в момент придбання облігацій та в кінці першого року при умові, що відсотки 31.12 отримані.