Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести : Фінансовий облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

Загрузка...

4.1.      На рахунку 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" ведеться

облік:

а)         дебіторської заборгованості за товари;

б)         кредиторської заборгованості за товари;

в)         виданих авансів за товари;

г)         одержаних авансів за товари.

4.2.      Безнадійна дебіторська заборгованість - це

а)поточна   заборгованість,   не   погашена   дебітором   протягом

року; б)довгострокова дебіторська заборгованість,  щодо  якої існує

впевненість про її неповернення боржником; в)поточна    дебіторська    заборгованість,    щодо    якої    існує

впевненість про її неповернення боржником або за якою минув

строк позовної давності; г)сума  дебіторської  заборгованості,   на  яку  створено  резерв

сумнівних боргів.

4.3.      Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості - це

а)сума поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи,

послуги з вирахуванням резерву сумнівних боргів; б)різниця між дебіторською заборгованість за товари, роботи,

послуги та іншою дебіторською заборгованістю; в)різниця між дебіторською заборгованість за товари, роботи,

послуги та дебіторською заборгованість за виданими авансами;

г)різниця між дебіторською заборгованість за товари, роботи, послуги та безнадійною дебіторською заборгованістю.

4.4.      За якою вартістю поточна дебіторська заборгованість за товари,

роботи, послуги включається до балансу? а)запервісноювартістю;

б)         за справедливою вартістю;

в)         за чистою реалізаційною вартістю;

г)         за собівартістю.

4.5.      Внаслідок списання безнадійної дебіторської заборгованості за

відвантажену продукцію у межах створеного резерву сумнівних боргів

а)         підсумок балансу зменшиться;

б)         підсумок балансу не зміниться;

в   збільшиться чиста реалізаційна вартість такої дебіторської

заборгованості; г)збільшатьсяопераційні витрати.

4.6.      Розмір доходу за відсотковим векселем,  одержаним на три місяці на суму 10 тис. грн. із річною ставкою 7% становить: а) 175 грн.;        б) 2100 грн.;      в) 700 грн.;       г) 233 грн.

4.7.      10 березня підприємство придбало іноземну валюту $5000 за ринковим курсом 5,1 грн./дол. Зміна курсу НБУ $1 до 5,12 грн./дол. на дату складання звітності призведе:

а)         тільки до визнання доходу від операційної діяльності;

б)         до  зменшення  суми  на  валютному  рахунку  та  визнання

доходу від фінансової діяльності;

в)         тільки до визнання доходу від фінансової діяльності;

г   до збільшення  суми на валютному рахунку та визнання

доходу від операційної діяльності.

4.8.      Рахунок 38 “Резерв сумнівних боргів”

а)         є активним і відображається в активі балансу;

б)         є пасивним і відображається в пасиві балансу;

в є активним і відображається в пасиві балансу;

г)         є пасивним і відображається в активі балансу.

4.9.      Створення резерву сумнівних боргів в бухгалтерському обліку

відображається записом:

а)         Дт 38 “Резерв сумнівних боргів”

Кт 361 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

б)         Дт 944 “Сумнівні та безнадійні бо”ги”

Кт 38 “Резерв сумнівних боргів

в)         Дт 361 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

140

Кт 38 “Резерв сумнівних боргів”

г) Дт 38 “Резерв сумнівних боргів”

Кт 37 “Розрахунки з різними дебіторами”

4.10.    Внаслідок виникнення заборгованості за виданими авансами

зміни відбуваються:

а)         тільки у активі балансу;

б)         тільки у пасиві балансу;

в)         збільшується сума активу та пасиву;

г)         зменшується сума активу та пасиву.

4.11.    Рахунок 372 “Розрахунки з підзвітними особами” є:

а)         активним;      в) активно-пасивним;

б)         пасивним;      г) позабалансовим.

4.12.    Що з наведеного не використовується при визначенні величини

резерву сумнівних боргів відповідно до П(С)БО 10?

а)         платоспроможність окремих дебіторів;

б)         класифікація   дебіторської   заборгованості   за   строками   її

непогашення;

в)питома   вага   безнадійних   боргів   у   чистому   доході   від

реалізації продукції; г) співвідношення    безнадійної    до    погашеної    дебіторської заборгованості за попередні періоди.

4.13.    Як в обліку відображається списання безнадійної

заборгованості за виданими авансами на суму, що не перевищує

сальдо за рахунком 38 “Резерв сумнівних боргів”?

а)         Дт 38 “Резерв сумнівних боргів”

Кт 371 “Розрахунки за виданими авансами”

б)         Дт 944 “Сумнівні та безнадійні бо”ги”

Кт 38 “Резерв сумнівних боргів

в)         Дт 944 “Сумнівні та безнадійні борги”

Кт 371 “Розрахунки за виданими авансами”

г)         Дт 071 “Списана дебіторська заборгованість”

4.14.    Витрати майбутніх періодів відображаються:

а)         тільки у звіті про фінансові результати;

б)         тільки у балансі;

в)         у балансі і у звіті про фінансові результати;

г)         на позабалансовому рахунку.

4.15.    Яким бухгалтерським записом оформляється видача з каси

готівки підзвітній особі для придбання запасних частин?

а)         Дт 207 “Запасні частини”

Кт 301 “Каса в національній валюті”

141

б)         Дт 301 “Каса в національній валюті”

Кт 372 “Розрахунки з підзвітними особами”

в)         Дт 372 "Розрахунки з підзвітними особами"

Кт 301 “Каса в національній валюті"

г)         Дт 207 "Запасні частини"

Кт 372 “Розрахунки з підзвітними особами" 4.16. Яким    бухгалтерським    записом    відображається авансу за готову продукцію від покупця?

а)         Дт 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Кт 681 “Розрахунки за авансами одержаними"

б)         Дт 681 "Розрахунки за авансами одержаними"

Кт 361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями"

в)         Дт 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Кт 26 "Готова продукція"

г)         Дт 681 "Розрахунки за авансами одержаними”

Кт 26 "Готова продукція"

одержання