Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.2 Облік іншої дебіторської заборгованості : Фінансовий облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4.2 Облік іншої дебіторської заборгованості


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

магниевый скраб beletage

Дебіторська заборгованість, що не пов’язана з реалізацією продукції, робіт, послуг, обліковується на рахунку 37 “Розрахунки з різними дебіторами” (табл. 4.5).

Таблиця 4.5

Розрахунки з різними дебіторами та еідпоеідні їм облікоеі рахунки

Види заборгованості різних дебіторів        Рахунок, що відповідає виду заборгованості

1. При сплаті постачальнику або підряднику авансом кошти за матеріали, роботи, послуги            371 “Розрахунки за виданими авансами”

2. При видачі підзвітній особі, працівнику підприємства кошти на поїздку у відрядження, придбання товарно-матеріальних цінностей       372 “Розрахунки з підзвітними особами”

3. При нарахуванні дивідендів, відсотків, роялті та т.п., що підлягають отриманню від інших підприємств            373 “Розрахунки за нарахованими доходами”

4. При пред’явленні постачальникам, підрядникам, покупцям претензій та визначені сум штрафів пені, неустойки      374 “Розрахунки за претензіями”

5. При встановленні розміру відшкодувань винною особою витрат за псування та нестачу товарно-матеріальних цінностей, а також нестачу грошових коштів підприємства       375 “Розрахунки за відшкод”ванням завданих збитків"

6. Інші види розрахунків за дебіторською заборгованістю, що не відносяться до перерахованих вище       377 “Розрахунки з іншими дебіторами”

Поточна дебіторська заборгованість (крім придбаної та заборгованості, призначеної на продаж) включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Якщо на дату балансу величина резерву сумнівних боргів не обчислюється, то дебіторська заборгованість, що визнана безнадійною, списується із рахунку з відображенням витрат у складі інших операційних витрат.

Приклад 4.5. Перерахований два роки тому аванс на придбання виробничого обладнання ТзОВ "Карпати" у сумі 20000 грн. визнано безнадійною заборгованістю у зв'язку з форс-мажорними обставинами (майно підприємства-постачальника знищено повінню).

Списання безнадійної заборгованості відобразиться:

Дт 944 “Сумнівні та безнадійні борги"       - 20000

Кт 371 “Розрахунки за виданими авансами"      - 20000

Облік розрахунків за нарахованими доходами та з іншими дебіторами розглянуто у параграфі 4.3 "Облік векселів одержаних", за відшкодуванням завданих збитків - у параграфі 6.4 "Облік вибуття запасів”. Тому в цьому параграфі детальніше зупинимось на розрахунках із підзвітними особами та за пред'явленими претензіями.

Розрахунки з підзвітними особами. Підзвітними особами є працівники підприємства, котрі отримують із каси готівку на здійснення господарських витрат. Відправляючись у службове відрядження за межі місця роботи, згідно розпорядження керівника працівник одержує відрядне посвідчення та кошти на відшкодування витрат із придбання квитків для проїзду, проживання у готелі, харчування та ін. Повернувшись із відрядження, підзвітна особа повинна відзвітуватися про використання коштів, представивши у бухгалтерію документи про понесені витрати (авансовий звіт, до якого додаються квитки за проїзд, чеки та інші документи). Витрати на відрядження відносяться до операційних витрат звітного періоду.

Шдзвітною особою можуть бути придбані товарно-матеріальні цінності за готівку (наприклад, основні засоби, сировина, матеріали, малоцінні швидкозношувані предмети та ін.). Кошти на їх придбання або видаються працівнику перед здійсненням операції придбання, або відшкодовуються уже після покупки. Працівнику також можуть доручити оплатити борг перед іншим підприємством.

Рахунок 372 є активно-пасивним. Дебетовий чи кредитовий залишок залежить від того, коли підзвітній особі видано кошти на здійснення витрат: до моменту здійснення господарської операції чи після. Невитрачена підзвітною особою готівка повинна бути повернена в касу протягом трьох робочих днів після закінчення відрядження. Якщо готівка видана для закупівлі сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та заготівлі вторинної сировини, крім металобрухту, цей термін становить десять робочих днів. Готівку видану і не витрачену на господарські потреби слід повернути не пізніше наступного робочого дня.

Приклад 4.6. Перед відправленням у відрядження менеджеру підприємства видано готівку з каси - 400 грн. Після повернення в бухгалтерію представлено авансовий звіт на суму 370 грн. (в т.ч. 240 грн. - вартість проїзду, проживання у готелі, добові, 130 грн. -придбані МШП). Невикористану готівку повернено до каси.

В бухгалтерському обліку ці операції слід відобразити: І.Виданопідзвітготівку Дт 372 "Розрахунки з підзвітними особами” - 400

Кт 301 "Каса в національній валюті" - 400

2.         Відзвітовано за придбані МШП

Дт 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" - 130 Кт 372 "Розрахунки з підзвітними особами" - 130

3.         Відзвітовано за відрядження (проїзд, проживання у готелі, добові)

Дт 92 "Адміністративні витрати" - 240

Кт 372 "Розрахунки з підзвітними особами" - 240

4.         Повернено невикористану готівку в касу

Дт 301 "Каса в національній валюті" - 30

Кт 372 “Розрахунки з підзвітними особами" - 30

Розрахунки за претензіями. Для виставлення обґрунтованої претензії постачальнику необхідно дотримуватись порядку приймання товарно-матеріальних цінностей. У разі виявлення розбіжностей щодо якості чи кількості ТМЦ слід скласти акт на прийняту їх частину і запросити представника постачальника. Якщо останній не з'являється, приймання ТМЦ може бути завершено з участю експерта бюро товарних експертиз або представника іншої компетентної організації. Підприємство, яке одержало претензію, повинно її розглянути у встановлені законодавством терміни і задовольнити законні вимоги заявника.

Приклад 4.7. Підприємство "Альфа" перерахувало аванс за сировину підприємству "Омега" на суму 12 000 грн. (в т.ч. ПДВ). При одержанні сировини на нестачу пред'явлено претензію на суму 360 грн. (в т.ч. ПДВ). Шдприємство "Омега" задовольнило претензію частково - на суму 240 грн. шляхом повернення грошей.

В обліку ці операції слід відобразити наступним чином: 1. Здійснено передоплату підприємству "Омега" Дт 371 "Розрахунки за виданими авансами" - 12 000

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 12 000 Одночасно на суму ПДВ Дт 641 "Розрахунки за податками" - 2 000

Кт 644 "Податковий кредит" - 2 000

2.         Одержано сировину

Дт 201 “Сировина й матеріали” - 9 700

Кт 371 “Розрахунки за виданими авансами” - 9 700

Одночасно на суму ПДВ

Дт 644 “Податковий кредит” - 1940

Кт 371 “Розрахунки за виданими авансами” - 1940

3.         Пред’явлено претензію постачальнику

Дт 374 “Розрахунки за претензіями” - 360

Кт 371 “Розрахунки за виданими авансами” - 360

4.         Відображено частину претензії, що задоволено постачальником

Дт 311 “Поточні рахунки в національній валюті” - 240

Кт 374 “Розрахунки за претензіями” - 240

5.         Списання   суми   незадоволеної  претензії  на   витрати   звітного

періоду

Дт 949 “Інші витрати операційної діяльності” - 120 Кт 374 “Розрахунки за претензіями” - 120

6.         Коригування податкового кредиту методом “червоного сторно”

Дт 641 “Роз“ахунки за податками” - [60]

Кт 644   Податковий кредит” - [60]