Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 4 ОбліК ДебіТОрсЬКОЇ заборгованості : Фінансовий облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Розділ 4 ОбліК ДебіТОрсЬКОЇ заборгованості


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

Загрузка...

K  еідображаються  в  обліку рЬні

заборгованості          види дебіторськоїзаборгованості;

-          які  методи   еикористоеують   при

             визначенні величини сумнівних боргів;

-          як в обліку відображається списання безнадійної дебіторської заборгованості;

-          що таке вексель, які особливості його обліку.

Дебіторська заборгованість є сумою заборгованості юридичних або фізичних осіб, котрі в результаті минулих подій заборгували підприємству грошові кошти, їх еквіваленти або інші активи. Дебіторська заборгованість поділяється на довгострокову і поточну.

Поточна дебіторська заборгоеаність сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Основні принципи бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості визначено у П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".

Дебіторська заборгованість класифікується в залежності від причин її виникнення:

-          з покупцями та замовниками за реалізовану продукцію (роботи, послуги);

-          за отриманими векселями;

-          з різними дебіторами, що виникла за інших обставин.

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.