Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Фінансовий облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

магниевый скраб beletage

 

1          Основи побудови фінансового обліку

1.1       Засади організації фінансового обліку

1.2       Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів                       11

1.4 Елементи фінансової звітності              26

Контрольні запитання                     30

Вправи для самостійноїроботи                   36

2          Облік основних засобів та нематеріальних активів                     40

2.1       Визнання, оцінка та класифікація необоротних активів  40

2.2       Облік надходження основних засобів та нематеріальних активів                     47

2.3       Ремонт основних засобів                60

2.4       Амортиза...ія основних засобів та немате...іальних

2.5       Переоцінка основних засобів та немате...іальних

2.6       Облік вибуття основних засобів та

нематеріальних активів                   78

2.7       Особливості обліку інвестиційної нерухомості                 81

Контрольні запитання                     85

Вправи для самостійноїроботи                   89

3          Облік грошових коштів                    91

3.1       Облік грошових коштів у касі                      91

3.2       Облік грошових коштів на поточних рахунках банку....   95

3.3       Облік операцій в іноземній валюті             100

3.4       Визначення вартості грошей у часі                        109

Контрольні запитання                     114

Вправи для самостійноїроботи                   120

4          Облік дебіторської заборгованості              122

4.1       Облік дебіторської заборгованості

за товари, роботи, послуги             122

4.2       Облік іншої дебіторської заборгованості                129

4.3       Облік векселів одержаних               132

4.4       Облік витрат майбутніх періодів                137

Контрольні запитання                     138

Вправи для самостійноїроботи                   142

            Облік фінансових інвестицій                      144

5.1       Понятгя фінансових інструментів та їх класифікація ....   144

5.2       Визначення фінансових інвестицій                       149

5.3       Облік поточних фінансових інвестицій                 150

5.4       Облік довгострокових фінансових інвестицій                  153

Контрольні запитання                     165

Вправи для самостійноїроботи                   171

6          Облік запасів             174

6.1       Поняття та визнання запасів                      174

6.2       Облік надходження запасів             177

6.3       Оцінка запасів на дату балансу                   186

6.4       Облік вибуття запасів                      188

Контрольні запитання                     196

Вправи для самостійноїроботи                   203

7          Облік витрат виробництва та готової продукції               205

7.1       Сутність та класифікація виробничих витрат                   205

7.2       Облік виробничих витрат               209

7.3       Калькулювання собівартості готової продукції                 215

7.4       Оцінка та облік готової продукції               227

Контрольні запитання                     229

Вправи для самостійноїроботи                   233

8          Облік власного капіталу                  235

8.1       Зміст і функції власного капіталу підприємства                235

8.2       Порядок формування статутного капіталу             237

8.3       Облік змін статутного капіталу                   247

8.4       Облік нерозподіленого прибутку                249

8.5       Порядок формування ...езе...вного та іншого

Контрольні запитання                     255

Вправи для самостійноїроботи                   257

9          Облік зобов’язань                 259

9.1       Класифікація зобов’язань                260

9.2       Облік довгострокових зобов’язань             261

9.3       Облік короткострокових зобов’язань                     269

9.4       Облік розрахунків з оплати праці               272

9.5       Облік розрахунків з бюджетом за податками та обов’язковими платежами                282

9.6       Облік забезпечень і непередбачених зобов’язань            302

9.7       Облік доходів майбутніх періодів               306

Контрольні запитання                     307

Вправи для самостійноїроботи                   309

10        Облік доходів, витрат і фінансових результатів                311

10.1     Облік доходів            311

10.2     Облік витрат             325

10.3     Облік фінансових результатів                     335

Контрольні запитання                     341

Тести              341

Вправи для самостійноїроботи                   344

11        Облік податку на прибуток             346

11.1     Основи розрахунку податку на прибуток              347

11.2     Методи обліку відстрочених податків на прибуток                     350

11.3     Порядок визначення податкової бази                    351

11.4     Обліктимчасовихрізниць                 354

11.5     Відображення відстрочених податків

у фінансовій звітності                       368

Контрольні запитання                     370

Тести              371

Вправи для самостійноїроботи                   373

12        Формування фінансової звітності               377

12.1     Методика складання фінансових звітів                  377

12.2     Консолідована фінансова звітність            397

12.3     Фінансова звітність за сегментами             406

12.4     Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва                      411

12.5     Виправлення помилок та внесення змін до фінансових звітів               415

12.6     Коригування фінансових звітів внаслідок

впливу інфляції                     420

Контрольні запитання                     424

Тести              425

Вправи для самостійног роботи                 430

Відповіді на тести                 433

Розв’язки до вп...ав              439

Предметний покажчик                    502

Бібліографічний список                   505