Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Тести : Фінансовий облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

Загрузка...

3.1.      Що з наведеного є найбільш ліквідним активом?

а)         виробничі запаси;

б)         короткострокові позики;

в)         короткострокові векселі одержані;

г)         довгострокова дебіторська заборгованість.

3.2.      Що з наведеного не відноситься до ліквідних активів?

а)         грошові кошти на розрахунковому рахунку;

б)         еквіваленти грошових коштів;

в)         дебіторська заборгованість за товари;

г)         капітальні інвестиції.

3.3.      Видача готівки з каси підприємства оформлюється:

а)         меморіальним ордером;        в) видатковим касовим ордером;

б)         платіжною вимогою;           г) розрахунковим чеком.

3.4.      Бухгалтерські записи на рахунку 30 "Каса" здійснюються на

підставі:

а)         прибуткових і видаткових касових ордерів;

б)         звіту касира, прибуткових та видаткових касових документів;

в)         касової книги;

г)         книги обліку прийнятих і виданих касиром грошей.

3.5.      Ліміт залишку готівки в касі - це:

а)         граничний розмір готівки, що може залишатись в касі на

кінець робочого дня;

б)         мінімальний розмір готівки в касі, що забезпечує підприємству

проведення готівкових розрахунків протягом робочого дня;

в)розмір     готівки     в     касі,     що     забезпечує     погашення короткострокових зобов'язань протягом робочого дня;

г) мінімальний розмір готівки, що може залишатись в касі на кінець робочого дня. 3.6.Гранична  сума платежу з каси  одного  підприємства іншому

протягом одного дня

а)         визначається керівництвом підприємства;

б)         встановлюється банком, в якому підприємство обслуговується;

в)         становить 3000 грн.;

г)         становить 10000 грн.

3.7. У випадку, коли існує впевненість, що підприємство не зможе скористатись грошовими коштами для проведення поточних розрахунків протягом року, такі активи:

а)         відображають на позабалансових рахунках;

б)         переводять до складу необоротних;

в)         відносять на витрати звітного періоду;

г)         така  операція  не  призводить  до  змін у  структурі  активів

балансу підприємства.

3.8.0блік грошових коштів підприємства у іноземній валюті ведеться:

а)         тільки у іноземній валюті;

б)         тільки у національній валюті;

в)         у національній валюті з одночасним позасистемним обліком у

іноземній валюті;

г)         у іноземній валюті з одночасним позасистемним обліком у

національній валюті.

3.9.      Яка якісна характеристика фінансових звітів забезпечується при

оцінці деяких статей за теперішньою вартістю:

а)         зрозумілість;   в) достовірність;

б)         доречність;     г) зіставність.

3.10.    Проценти:

а)         використовуються    для    обчислення    майбутньої    вартості

грошей;

б)         використовуються    для    обчислення    теперішньої    вартості

грошей;

в)         це плата за використання грошових коштів;

г)         немає правильної відповіді.

3.11.Відомо, що підприємству "Галактика" через 4 роки буде повернуто 20000 грн. Яку суму дебіторської заборгованості підприємство відобразить на даний момент при ставці дисконіування 9 % річних (проценти нараховуються в кінці кожного року)?

а)         14,2 тис. грн.;            в) 14,7 тис. грн.;

б)         28,0 тис. грн.;            г) 27,2 тис. грн.

3.12. Згідно з договором оренди, щорічний платіж складає 7000 грн., який повинен сплачуватись щорічно протягом 5 років з урахуванням 11% річних. Теперішня вартість орендних платежів складає:

а)         35000 грн.;     в) 20755 грн.;

б)         25872 грн.;     г) 11795 грн.

3.13.    Припустимо, вам зараз 45 років і до 55 років ви маєте на меті

сформувати особистий пенсійний фонд у розмірі 40000 грн. Яку

суму вам необхідно вкладати щороку, щоб досягти мети за

умови, що банк нараховує 12% річних?

а)         2482,95 грн.;  в) 4000,00 грн.;

б)         3764, 29 грн.; г) 2279,33 грн.

3.14.    Через 15 років ви хочете мати на своєму рахунку 50000 грн. Для

цього ви готові здійснювати внески по 2000 грн. в кінці кожного

року. Яка мінімальна річна ставка вас задовольнить?

а) 7%;  б) 10%;           в) 12%;           г) 15%.

3.15.    Знайдіть мінімальну процентну ставку за умовами

попереднього завдання за виключенням того, що внески

здійснюються в кінці кожного півріччя в сумі 1000 грн.

а) 3%;  6) 4%; в) 5%; г) 6%.

3.16.    Обчисліть, яку суму одержить вкладник від банку, якщо

покладе на депозит 10000 грн. на 5 років під 16% річних

(проценти нараховуються в кінці кожного кварталу):

а)         21000 грн.;     в) 21910 грн.;

б)         22620 грн.;     г) 30590 грн.

3.17.Ануїтет-це:

а)рівні   за   вартістю   платежі,   які   здійснюються   через   рівні проміжки часу;

б)         рівні за вартістю платежі, які здійснюються в кінці кожного

року;

в)         рівномірні платежі, які здійснюються на початку періоду;

г) немає правильної відповіді.

3.18.    Найпростіше обчислити майбутню вартість ануїтету можна:

а)         помноживши   суму   всіх   платежів   на   фактор   майбутньої

вартості, вказаний у спеціальній таблиці;

б)         помноживши    теперішню    вартість    ануїтету    на    фактор

майбутньої вартості, вказаний у спеціальній таблиці;

в)         поділивши   суму   теперішніх   вартостей   всіх   платежів   на

дисконтний фактор;

г)         помноживши суму теперішніх вартостей всіх платежів на

дисконтний фактор.

3.19.    Оберіть серед перерахованих нижче статей балансу монетарну:

а) кредиторська заборгованість за одержаний товар;

б)виробниче обладнання;

в)         незавершене виробництво;

г)         аванс, одержаний за продукцію.

3.20.    Оберіть     серед     перерахованих     нижче     статей     балансу

немонетарну:

а)         грошові кошти в дорозі;

б)         дебіторська заборгованість за бартерним контрактом;

в)         розрахунки   за   короткостроковим   кредитом   в   іноземній

валюті;

г)         розрахунки за нарахованими процентами.

3.21.    Курсові різниці за монетарними статгями відображаються:

а)         на дату балансу;

б)         на дату сплати;

в)         на дату зміни валютного курсу;

г)         на дату балансу і на дату сплати.

3.22.    Дохід за продукцію, відвантажену в рахунок одержаного раніше

авансу, оцінюється за курсом, який діє:

а)         на дату одержання авансу;

б)         на дату відвантаження продукції;

в)         на дату відвантаження продукції з відображенням курсової

різниці;

г)         на дату одержання авансу з відображенням курсової різниці.

3.23.3а   яким   курсом   підприємство   перерахує   вартість   товарів,

одержаних в погашення виплаченого раніше авансу:

а)         на дату балансу;

б)         на дату одержання товару;

в)         на дату виплати авансу;

г)         немає правильної відповіді.

3.24.    Сума  немонетарних   активі,   які   оцінюються   за   історичною

собівартістю, відображаються за валютним курсом:

а)         за середньозваженим валютним курсом;

б)         на дату складання звітності;

в)         на дату зміни курсу;

г)         на дату здійснення операції.

3.25.    Станом на 31 грудня на балансі були такі статті в іноземній

валюті:

основні засоби - 10000 дол. США (5,04 грн./дол.); аванси одержані - 5000 дол. США (5,05 грн./дол.); грошові кошти на валютному рахунку 6000 дол. США; дебіторська заборгованість за відвантажену продукцію - 40000 дол. США.

У січні ніяких операцій не здійснювалось. Яку суму курсових різниць необхідно нарахувати у січні, якщо 31 грудня курс становив 5,03 грн./дол., a 31 січня - 5,10 грн./дол.?

а)         4270 грн.;       в) 3170 грн.;

б)         3570 грн.;       г) 3220 грн.

3.26.    Яку суму втрат від операційної курсової різниці слід

відобразити в обліку, якщо станом на 30 квітня на балансі є такі

статті в іноземній валюті:

кредиторська заборгованість постачальникам за основні засоби

- 70000 дол. США;

дебіторська заборгованість за відвантажену продукцію - 11000

дол. США;

кредиторська заборгованість за нараховані проценти по кредиту

-1000 дол. США;

нематеріальні активи - 25000 дол. США.

У травні ніяких операцій не здійснювалось. Курс на 30 квітня

становив 5,20 грн./дол., на 31 травня - 5,06 грн./дол.

а)         11480 грн.;     в) 1540 грн.;

б)         14980 грн.;     г) 1680 грн.

3.27.    Підприємство має кредиторську заборгованість по бартерному

контракту (обмін готової продукції на матеріали) у сумі 5000

дол. США по курсу 5,07 грн./дол. На дату балансу курс

становив уже 5,09 грн./дол. В обліку курсова різниця буде

відображена:

а)         Дт 632 Кт 744 - 100;    в) Дт 714 Кт 632 - 100;

б)         Дт 945 Кт 631 - 100;    г) курсова різниця не відображається.

3.28.    Підприємство має кредиторську заборгованість станом на 3

січня за одержані основні засоби у сумі 21000 євро по курсу

5,85 грн./євро. 31 січня курс становив 5,60 грн./євро. В

бухгалтерському обліку на дату балансу по відображенню

курсової різниці буде здійснено запис:

а)         запис в обліку треба буде здійснити запис тільки на дату

сплати заборгованості;

б)         Дт 685 Кт 744 - 5250;

в)         Дт 974 Кт 685 - 5250;

г)         Дт 945 Кт 685 - 5250.