Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_3e0a068c77ef784c4a44583ac93453ec, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2. Облік грошових коштів на поточних рахунках банку : Фінансовий облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3.2. Облік грошових коштів на поточних рахунках банку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

магниевый скраб beletage

Розрахунки підприємства з іншими юридичними та фізичними особами можуть здійснюватись як у готівковій, так і у безготівковій формах. Для проведення безготівкових розрахунків підприємство може відкрити поточний рахунок в банку (в одному банку для однієї валюти тільки один поточний рахунок). Порядок відкриття рахунків регламентовано Інструкцією про відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою постановою НБУ від 12.11.2003 року №492.

Розрахунки грошовими коштами із поточних рахунків у банках можна здійснювати з будь-якими підприємствами, організаціями, установами чи фізичними особами, котрі мають банківські рахунки в Україні або за кордоном. Перекази коштів проводяться електронною поштою, що значно прискорює швидкість розрахунків із контрагентами.

Форми та порядок застосування безготівкових розрахунків регламентовано Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою НБУ від 21.01.2004 року № 22.

Для здійснення безготівкових розрахунків можуть використовуватись такі документи:

-          платіжне доручення - розрахунковий документ, який містить письмове доручення платника обслуговуючому його банку про списання з рахунку коштів та їх перерахування на рахунок одержувача;

-          платіжна вимога-доручення           платіжний документ, який складається з двох частин:

верхньої - вимоги одержувача до платника про сплату коштів, нижньої - доручення платника банку перерахувати кошти на рахунок одержувача;

-          меморіальний ордер -- використовується лише банком для списання коштів з рахунку відповідно до рішення суду, виконавчих документів тощо;

-          розрахунковий чек - документ, який містить розпорядження власника рахунку (чекодавця) установі банку-емітента (який видав чек або чекову книжку) сплатити чекодержателю (отримувачу коштів за чеком) зазначену в чеку суму коштів.

Мало поширеною в Україні є акредитивна форма розрахунків.

Акредитш - форма безготівкових розрахунків, при якій банк за дорученням свого клієнта (заявника акредитива) зобов'язаний виконати платіж третій особі (бенефіціару) за доставлені товари (виконані роботи, надані послуги), а також надати повноваження іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.

У бухгалтерському обліку грошові кошти на рахунках у банку обліковуються на рахунку 31 "Рахунки в банках", який має такі субрахунки:

311      "Поточні рахунки в національній валюті";

312      "Поточні рахунки в іноземній валюті";

313      "Інші рахунки в банку в національній валюті"

314      "Інші рахунки в банку в іноземній валюті".

Якщо існує впевненість, що грошовими коштами підприємство не зможе скористатися протягом року для проведення поточних розрахунків, такі активи відносять до складу необоротних. Приводом для цього є визнання грошових засобів як таких, що обмежені у використанні протягом року.

He можна вільно використовувати грошові кошти у випадку, коли вони є:

-          компенсаційними залишками по довгострокових кредитах (цей залишок являє собою мінімальну суму коштів, що утримує підприємство на вимогу банку на своєму рахунку як забезпечення договору про надання кредиту);

-          грошовими коштами на "замороженому" контролюючими органами на невизначений термін рахунку в банку.

Приклад 3.1. Вимогою при отриманні позики підприємством у банку було збереження на рахунку компенсаційного залишку у розмірі 5% від розміру позики. Позика надана банком строком на 5 років у сумі 100000 грн. Розмір компенсаційного залишку у сумі 5000 грн., який не можна вільно використовувати для проведення розрахунків протягом п'яти років, переведено у склад інших необоротних активів. Бухгалтером зроблено наступну проводку: Дт 184 “Інші необоротні активи" - 5000

Кт 311 “Поточні рахунки в національній валюті" - 5000

Основні    операції    з    надходження    грошових    коштів    на розрахунковий рахунок відображаються наступними записами: 1.   Одержано   від   покупця   виручку   за   відвантажену   продукцію (роботи, послуги) Дт 311 “Поточні рахунки в національній валюті"

Кт 361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями" 2.         Одержано аванс від покупця

Дт 311 “Поточні рахунки в національній валюті”

Кт 681 “Розрахунки за авансами одержаними” Одночасно на суму ПДВ Дт 643 “Податкові зобов’язання”

Кт 641 “Розрахунки за податками”

3.         Одержано короткостроковий кредит у банку

Дт 311 “Поточні рахунки в національній валюті”

Кт 601 “Короткострокові кредити банків у національній валюті”

4.         Одержано безповоротну фінансову допомогу

Дт 311 “Поточні рахунки в національній валюті”

Кт 745 “Дохід від безоплатно одержаних активів”

Основні    операції    з    перерахування    грошових    коштів    із

розрахункового         рахунку           відображаються        наступними

бухгалтерськими записами:

1.         Погашено   заборгованість   перед   постачальником  за   одержану

продукцію (роботи, послуги)

Дт 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками” Кт 311 “Поточні рахунки в національній валюті”

2.         Здійснено передоплату постачальнику

Дт 371 “Розрахунки за виданими авансами”

Кт 311 “Поточні рахунки в національній валюті” Одночасно на суму ПДВ Дт 641 “Розрахунки за податками”

Кт 644 “Податковий кредит”

3.         Погашено короткострокову позику банку

Дт 601 “Короткострокові кредити банків у національній валюті” Кт 311 “Поточні рахунки в національній валюті”

4.         Сплачено у бюджет податки

Дт 641 “Розрахунки за податками”

Кт 311 “Поточні рахунки в національній валюті”

5.         Сплачено відрахування на соціальні заходи (за видами)

Дт 65 “Розрахунки за страхування”

Кт 311 “Поточні рахунки в національній валюті”

6.         Виставлено акредитив

Дт 313 “Інші рахунки в банку в національній валюті” Кт 311 “Поточні рахунки в національній валюті” На рахунках грошових коштів у іноземній валюті здійснюється

облік іноземної валюти у гривнях (з одночасним позасистемним

обліком у іноземній валюті).

Приклад 3.2. 3 метою придбання іноземної валюти підприємство перерахувало банку 51500 грн. (10000 дол. за ринковим курсом 5,1 грн./дол.+0,2% збору до Пенсійного фонду + 397 грн. комісійних банку). В обліку операції, пов'язані з придбанням валюти, слід відобразити наступними записами:

1.         Пе33ераховано банку суму для придбання валюти

Дт 33   "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" - 52000 Кт 311 “Поточні рахунки в національній валюті" - 52000

2.         Відображено суму збору до Пенсійного фонду

Дт 92 "Адміністративні витрати" - 103

Кт 651 “За пенсійним забезпеченням" - 103

3.         Відображено витрати за комісію банку

Дт 92 "Адміністративні витрати" - 397

Кт 377 “Розрахунки з іншими дебіторами" - 397

4.         Відображено розрахунок з Пенсійним фондом

Дт 651 "За пенсійним забезпеченням” - 103

Кт 333 “Грошові кошти в дорозі в національній валюті" - 103

5.         Відображено розрахунок з банком за комісію

Дт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" - 397

Кт 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" - 397

6.         Оприбутковано валюту 10000 дол. за курсом 5,1 грн/дол.

Дт 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті" - 51000

Кт 333 “Грошові кошти в дорозі в національній валюті" - 51000

Якщо на даіу зарахування іноземної валюти ринковий курс змінився, курсова різниця відноситься до складу операційних доходів або витрат. У бухгалтерському обліку при цьому із рахунком 333 “Грошові кошти в дорозі в національній валюті" кореспондують рахунки 945 "Втрати від операційної курсової різниці" або 714 "Дохід від операційної курсової різниці".

Облік грошових коштів у іноземній валюті потребує наступної їх переоцінки на дату складання звітності. Тобто 31 березня, 30 червня,

30        вересня та 31 грудня грошові кошти у іноземній валюті

відображаються у балансі за курсом НБУ з одночасним віднесенням

курсовоїрізниці на операційні доходи або операційні витрати.

Приклад 3.3.    При складанні фінансової звітності станом на

31        березня курс НБУ $1 становив 5,0 грн. Відповідно у балансі

потрібно показати, що на валютному рахунку знаходиться 50000 грн.

($10000х 5,0 грн.). Курсова різниця 1000 грн. (51000 грн. - 50000

грн.) в бухгалтерському обліку відобразиться записом:

Дт 945 "Втрати від операційної курсової різниці"   - 1000

Кт 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"     - 1000 При складанні балансу у наступному кварталі станом на 30 червня курс 1$ у НБУ зріс до 5,2 грн., тому залишок на валютному ×ахунку у бухгалтерському обліку становитиме 52000 грн. ($100005,2 грн.). В цьому випадку курсову різницю 2000 грн.(52000 грн.-50000 грн.) в обліку слід відобразити записом: Дт 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”       - 2000

Кт 714 “Дохід від операційної курсової різниці”     - 2000

При здійсненні операцій, наведених в прикладах 3.2 і 3.3, на рахунку 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті” відбудуться такі зміни:

Дт      312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» Кт

Сд=0

1) 51 000        2) 1000

3) 2000

Обд=53000    Обк=1000

Ск=52000      

На субрахунках 313 “Інші рахунки в банку в національній валюті“ та 314 “Інші рахунки в банку в іноземній валюті“ відображаються депозитні рахунки, операції з коштами, які знаходяться в акредитивах, розрахунки чеками, корпоративними картками підприємства та ін.

Наприклад,    відкриття    карткового    рахунку    у    банку    слід відобразити бухгалтерським записом: Дт 313 “Інші рахунки в банку в національній валюті ”

Кт 311 “Поточні рахунки в національній валюті” Використання  корпоративної картки  підзвітною   особою  для проведення розрахунків відображається записом: Дт 372 “Розрахунки з підзвітними особами ”

Кт 313 “Інші рахунки в банку в національній валюті ”

Для узагальнення інформації про  наявність  і рух грошових коштів у касі та на рахунках у банку, грошових документів, коштів у дорозі використовують регістри: Журналі 1 (за кредитом pax. 30, 31, 33); Відомість 1.1 (за дебетом pax. 30); Відомість 1.2 (за дебетом pax. 31); Відомість 1.3 (за дебетом pax. 33).Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_3e0a068c77ef784c4a44583ac93453ec, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0