Вправи для самостійної роботи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

Загрузка...

№ 2.1. Фірма придбала офісні меблі вартістю 4 800 грн. (в т.ч. ПДВ). Крім того було сплачено витрати з доставки меблів у сумі 420 грн. (в т.ч. ПДВ) і витрати на складання і встановлення меблів (заробітна плата із нарахуваннями до фондів соціального страхування) у сумі 250 грн. Визначити первісну вартість меблів. Здійснити всі необхідні бухгалтерські записи.

№ 2.2. Меблева компанія “Амстердам” 1 січня 2008 р. почала будівництво власного приміщення для офісів і магазинів. Компанія планувала закінчити будівництво 31 грудня 2008 р. “Амстердам” протягом періоду будівництва мала такі невиконані боргові зобов’язання:

-          короткостроковий кредит банку для будівництва від 31 грудня 2007 р. під 12% річних - 2 000 000 грн.

-          короткостроковий кредит під 10% річних з терміном погашення 30 травня 2009 р. - 1 400 000 грн.

-          довгостроковий кредит під 11% річних з терміном погашення 1 січня 2012 р. - 1 000 000 грн.

Сплата відсотків здійснюється один раз на рік в кінці року. Компанія “Амстердам” закінчила будівництво приміщення 31 грудня 2008 p., як і було заплановано. Загальна вартість будівлі становила 5 200 000 грн., при цьому середньозважені акумульовані витрати склали 3 600 000 грн. Визначити загальну суму витрат на позики, яку повинна заплатити компанія за користування кредитами у 2008 році. Якою буде сума витрат на позики, що підлягає капіталізації? Здійснити всі необхідні розрахунки та бухгалтерські записи.

№ 2.3. Підприємство “Результат” здійснило такі витрати на модернізацію обладнання цехів основного виробництва:

витрачено матеріали - 5 000 грн.;

витрачено запасні частини - 2 500 грн.;

нараховано заробітну плату за виконані роботи з модернізації обладнання- 1500 грн.;

здійснено нарахування на заробітну плату до фондів соціального страхування - 600 грн.

Визначити вартість проведеної модернізації обладнання цехів та відобразити всі необхідні бухгалтерські записи.

№2.4. Підприємство має верстат, залишкова вартість якого нулю. Станом на 31.12.08 р. первісна вартість верстата становила 15 000 грн., сума накопиченого зносу - 15 000 грн., справедлива вартість 2 000 грн. Провести розрахунок сум переоцінки та відобразити всі необхідні бухгалтерські записи.

№2.5. Станом на 01.01.2009 р. первісна вартість програмного забезпечення становила 5 000 грн., сума накопиченої амортизації -3 000 грн., справедлива вартість - 2 300 грн. У лютому підприємство приймає рішення продати нематеріальний актив. У березні відбулася операція продажу за ціною реалізації 3 000 грн. (в т.ч. ПДВ). Відобразити всі необхідні бухгалтерські записи.

РОЗЛІЛЗ        Після  вивчення  розділу  3  Ви

повинні знати:

-які активи належать до ліквідних;