Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести : Фінансовий облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

Загрузка...

2.1.      Об’єкт основних засобів визнається активом:

а)         якщо використовується більше року;

б)         якщо використовується у виробничій сфері;

в)         якщо існує імовірність, що в майбутньому підприємство

отримає економічну вигоду від його використання та його

вартість може бути достовірно визначена;

г)         за рішенням директора;

д)         за рішенням колективу підприємства.

2.2.      Шдприємство придбало основні засоби вартістю 36000 грн. з

ПДВ. Оплачено: транспортній організації за доставку 720 грн. з

ПДВ, спеціалізованій фірмі за установку і монтаж - 360 грн. з

ПДВ. Визначити первісну вартість придбаних основних засобів.

а) 37080;     6) 30900;     в) 30600;     г) 31200;       д) 32100.

2.3.      Підприємство безоплатно отримало складське приміщення.

Справедлива вартість його складає 10000 грн. Який

б)хгалте03ський запис слід зробити?

а)ДтЮ     Кт424;       г) Дт 103 Кт 681;

б) Дт 103 Кт 631;      д   Дт 103 Кт 742.

в   Дт 103 Кт 377;

2.4.      01.10.2005р. підприємство придбало верстат. 01.12.2005 цей

верстат перебуває ще на складі і чекає монтажу. 3 якого періоду

повинна нараховуватись амортизація цього основного засобу?

а)         з дня поступлення на підприємство;

б)         з дня оплати;

в)         на наступний місяць після введення в експлуатацію;

г)         з початку наступного календарного року;

д)         за рішенням головного інженера підприємства.

2.5.      Шдприємство отримало від засновника його внесок до

статутного капіталу виробничим обладнанням вартістю 12000

грн. без ПДВ. Його ліквідаційна вартість рівна 0. Строк

корисного використання - 5 років. Чому дорівнює вартість, яка

амортизується?

a) 10000;       б) 12000;       в) 0;       г) 8000;           д) 9000.

2.6.      Підприємство купило верстат вартістю 6000 грн. з ПДВ.

Ліквідаційна вартість верстата прийнята 500 грн. Строк

корисного використання - 5 років. Чому дорівнює вартість

верстата яка амортизується?

а) 6000;           б) 5000;          в) 4500;          г) 0;        д) 7200.

2.7.      Первісна вартість верстата дорівнює 10000 грн. Ліквідаційна

вартість - 0. Строк корисного використання 10 років. 2.01.1997 р.

верстат введений в експлуатацію. 2.01.2000 р. прийнято рішення, що

строк корисного використання верстата має дорівнювати 5 років, з

початку експлуатації. Яка річна сума нарахованої амортизації за

прямолінійним методом має бути визначена за 2001 р.

а) 1000;           6) 6000;       в) 5000;     г) 4000;        д) 3500.

2.8.      Підприємство придбало виробниче обладнання вартістю

20000 грн. Ліквідаційна вартість його 2000 грн. Очікуваний строк

корисного використання 5 років. Очікуваний обсяг продукції, яку

буде вироблено з використанням придбаного обладнання

12000 грн. Визначити суму нарахованої амортизації в перший рік

експлуатації обладнання, якщо на цьому верстаті буде

виготовлено продукції на 1800 грн.

а) 3600;        6) 10000;       в) 2700;        г) 3000;        д) 2200.

2.9.      Підприємство придбало виробниче обладнання вартістю 20000

грн. Його ліквідаційна вартість 2000 грн. Очікуваний строк

корисного використання 5 років. Обрано метод зменшення

залишкової вартості при нарахуванні амортизації. Визначити

нараховану амортизацію на кінець третього року експлуатації

обладнання.

а) 7961;           6) 2938;     в) 6951;    г) 3600;           д) 2700.

2.10.    Підприємство придбало виробниче обладнання вартістю 20000

грн. з ПДВ. Його ліквідаційна вартість 2000 грн. Очікуваний

строк корисного використання 5 років. Нарахування амортизації

здійснюється методом прискореного зменшення залишкової

вартості. Визначити нараховану амортизацію за другий рік

експлуатації обладнання.

а) 8000;           6) 3600;       в) 4800;       г) 5000;        д) 3000.

2.11.    Підприємство придбало виробниче обладнання вартістю 20000

грн. Його ліквідаційна вартість 2000 грн. Очікуваний строк

корисного використання 5 років. Нарахування амортизації

здійснюється кумулятивним методом. Визначити нараховану

амортизацію за п'ятий рік експлуатації обладнання.

a) 2000;           6) 3200;          в) 3600;       г) 1200;        д) 2500.

2.12.    Підприємство уклало угоду з ремонтним підприємством на

реконструкцію верстатного парку, що збільшить його

продуктивність у майбутньому на суму 8400 грн. з ПДВ. Вартість

верстатного парку до реконструкції складала 500000 грн.

Визначити вартість верстатного парку після реконструкції.

а)         500000;           в) 508400;      д) 505300.

б)         507000;           г) 505200;

2.13.    Підприємство здійснило реконструкцію верстатного парку

власними силами, що призводить до збільшення його

продуктивності. Витрати на реконструкцію: заробітна плата

ремонтних робочих склала 3000 грн., нарахування на їх заробітну

плату 1200 грн., запчастини і комплектуючі 2800 без ПДВ.

Визначити вартість верстатного парку після реконструкції, якщо

його первісна вартість 500000 грн.

а)         500 000;          в) 503 000;     д) 505 000.

б)         502 800;          г) 507 000;

2.14.    Підприємство здійснило ремонт обладнання власними силами

для підтримки його у робочому стані. Витрати на ремонт:

заробітна плата ремонтних робочих з нарахуванням на зарплату

склала 3 500 грн., мастильні матеріали, запчастини і

комплектуючі            2 000 грн. Первісна вартість обладнання

дорівнює 200 000 грн. Визначити вартість обладнання після

такого ремонту.

а)         200 000;          в) 205 500;     д) 194 500.

б)         203 500;          г) 209 000;

2.15.    Чи нараховуються амортизаційні відрахування на основні

засоби, виведені з експлуатації у зв'язку з їх консервацією?

а)         інколи;            г) залежно від ситуації;

б)         так;      д) за рішенням власника.

в)ні;