Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Фінансовий облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

магниевый скраб beletage

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАФТИ І ГАЗУ

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

За редакцією В.К. Орлової, М.С. Орлів, С.В. Хоми

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Київ

“Центр учбової літератури”

2010

УДК 657(075.8) ББК 65.52я73 Ф 59

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1/11–5990 від 23.07.2009)

Рецензенти:

Лазоришин І. Д. – доктор економічних наук, професор завідувач кафедри обліку та аудиту (Національний університет водного господарства та природокористування);

Данилюк М. О. – доктор економічних наук, професор завідувач кафедри економіки підприємства (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу);

Біттер О. А. – доктор економічних наук, доцент завідувач кафедри зовнішньоеко-номічної та маркетингової діяльності (Львівський національний аграрний університет).

Авторський колектив: Орлова В. К. – вступ, розд. 1, 5; Костецька Л. А. – розд. 8, 10; Орлів М. С. – розд. 3, 4, 6, 12; Кафка С. М. – розд. 12; Хома С. В. – розд. 2; Гриненько Т. М. – розд. 12; Негрич І. М. – розд. 9; Савчук Т. В. – розд. 11; Коцкулич Т. Я. – розд. 3, 7; Чучук Ю. В. – розд. 7, 8, 10; Турій О. В. – розд. 3, 4, 6.

Ф 59     Фінансовий облік. Навч. посібник. /За ред. В.К. Орлової, М.С. Орлів, С.В. Хоми. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 510 с.

ISBN 978-966-364-994-8

Навчальний посібник дає можливість забезпечити навчальний процес студентів спе-ціальностей «Облік і аудит» та «Фінанси» із дисциплін «Фінансовий облік», «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Звітність підприємства» та «Фінансова звітність».

У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичний матеріал з практич-ними прикладами обліку необоротних активів, грошових коштів та розрахунків із дебі-торами, фінансових інвестицій, запасів, власного капіталу, зобов’язань, доходів і витрат, курсових різниць, операцій у валюті, податку на прибуток, а також наведено порядок складання фінансової звітності підприємства.

Рекомендується для студентів, практикуючих і майбутніх бухгалтерів, аудиторів, фінансистів, економістів, підприємців і всіх, хто прагне поглибити свої знання з фінансо-вого обліку та набути навиків формування звітності підприємства.

УДК 657(075.8) ББК 65.52я73

ISBN 978-966-364-994-8     © В.К.Орлова, М.С. Орлів, С.В. Хома, та ін. 2010.

© Центр учбової літератури, 2010.