Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Контрольні запитання : Фінансовий облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Контрольні запитання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

Загрузка...

1.         Що включають до складу необоротних активів?

2.         Які існують види оцінок вартості необоротних активів?

3.         Що називають основними засобами згідно з П(С)БО 7 “Основні засоби”?

4.         Які Ви знаєте критерії визначення основних засобів?

5.         Які господарські операції призводять до руху основних засобів?

6.         В   яких   первинних   документах   відображаються    операції   з основними засобами?

7.         Що відносять до складу інших необоротних матеріальних активів?

8.         Дайте характеристику рахунків, на яких ведеться облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

9.         Що таке нематеріальні активи згідно з П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”?

10.На які групи класифікують нематеріальні активи?

11.Як   у    бухгалтерському    обліку   відображаються    витрати   на

утримання основних засобів? 12.Як ведеться облік витрат на поліпшення стану об’єктів основних

засобів? 13.Розкрийте суть поняття “амортизація”. 14.Які є методи нарахування амортизації, охарактеризуйте коротко

кожен 3 них. 15.Як  ведеться  розрахунок  амортизаційних  відрахувань  згідно  з

чинним законодавством, від чого залежить їх розмір? 16.Розкрийте особливості проведення переоцінки основних засобів. 17.B результаті яких операцій може відбуватися вибуття основних

засобів? Якими записами вони відображаються у бухгалтерському

обліку?

18.Що таке необоротні активи, утримувані для продажу? Розкрийте

особливості відображення операцій з ними. 19.Які методи амортизації можна застосовувати для нематеріальних

активів? 20.Розкрийте особливості обліку інвестиційноїнерухомості.