Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Додаток Д Звіт про власний капітал за 200Х р. (Форма №4) : Фінансовий облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Додаток Д Звіт про власний капітал за 200Х р. (Форма №4)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

Загрузка...

Стаття            Код     Статут-

ний капітал    Пайо-

вий капітал    Додат-ковий вкла-дений капітал   Інший додат-ковий капітал Резерв-

ний капітал    Нероз-

поділе-ний

прибу-ток      Неопла-Вилуче-чений     ний капітал капітал      Разом

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11

Залишок на початок року     010      100,0                          13,8                 9,0       (25,0)              97,8

Коригування:                                                                                                         

Зміна облікової політики      020                                                                                                   

Виправлення помилок         030                                                                                                   

Інші зміни      040                                                                                                   

Скоригований залишок на початок року   050      100,0                          13,8                 9,0       (25,0)              97,8

Псрсоцінка активів:  Код                                                                                                  

Дооцінка основних засобів  060                                                                                                   

Уцінка основних засобів      070                                                                                                   

Дооцінка незаверше-ного будівництва      080                                                                                                   

Уцінка незаверше-ного будівництва          090                                                                                                   

Дооцінка нематері-альних активів 100                                                                                                   

Уцінка нематері-альних активів     110                                                                                                   

            120                                                                                                   

Чистий прибуток (збиток) за звітний псріод        130                                                                 6,1                               6,1

Розподіл прибутку:                                                                                                            

Виплати власникам (дивіденди)    140                                                                                                   

Спрямування прибутку до статутного капіталу    150                                                                                                   

Відрахування до резервного капіталу         160                                                                                                   

            170                                                                                                   

Внески учасників:                                                                                                              

Внески до капіталу   180      20,0                                                                (20,0)              0

Погашення заборго-ваності з капіталу       190                                                                            8,0                   8,0

            200                                                                                                   

Продовження додатку Д

Вилучення 3 капіталу:                                                                                                                   

Викуп акцій (часток) 210                                                                                                   

Перепродаж викуплених акцій (часток)    220                                                                                                   

Анулювання викуплених акцій (часток)    230                                                                                                   

Вилучення частки в капіталі           240                                                                                                   

Зменшення номіна-льної вартості акцій    250                                                                                                   

Іншізмінив капіталі:                                                                                                           

Списання невідшко-дованих збитків         260                                                                                                   

Безкоштовно отримані активи        270                                                                                                   

            280                                                                                                   

Разом змін в капіталі 290      20                                                       6,1       (12)                 15,9

Залишок на кінсць року        300      120,0                          13,8                 15,1     (37,0)              111,9