Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Додаток В Звіт про фінансові результати за 200Х р. (Форма №2) : Фінансовий облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Додаток В Звіт про фінансові результати за 200Х р. (Форма №2)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

Загрузка...

Розділ I

Стаття            Код рядка       Сума

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)            010      120,0

Податок на додану вартість 015      20,0

Акцизний збір           020      -

Інші вирахування з доходу   030      -

Чистий доход (виручка) від рєалізації продукції (товарів, робіт, послуг)           035      100,0

Собівартість рєалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)       040      86,8

Валовий:                   

прибуток        050      13,2

збигок 055     

Інші опєраційні доходи        060      -

у т.ч. дохід від пєрвісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одєржаних унаслідок сільськогосподарської діяльності    061     

Адміністративні витрати     070      4,5

Витрати на збут        080      -

Інші опєраційні витрати      090      0,2

у т.ч. виірати від пєрвісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одєржаних унаслідок сільськогосподарської діяльності           091      -

Фінансові результати від операційної діяльності:            

прибуток        100      8,5

збигок 105     

Доход від участі в капіталі   110      -

Інші фінансові доходи          120      -

Інші доходи    130      -

Фінансові витрати    140      0,3

Втрати від участі в капіталі  150      -

Інші витрати  160      -

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монєтарні статті         165     

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:                   

прибуток        170      8,2

збигок 175     

у т.ч. прибуток від припинєної діяльності та/або прибуток від пєрєоцінки нєоборотних активів та групи вибуття унаслідок припинєння діяльності            176     

у т.ч. збиток від припинєної діяльності та/або збиток від пєрєоцінки нєоборотних активів та групи вибуття унаслідок припинєння діяльності   177     

Податок на прибуток від звичайної діяльності     180      2,1

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності     185     

Фінансові результати від звичайної діяльності:               

прибуток        190      6,1

збигок 195     

Надзвичайні:            

доходи            200      -

витрати          205      -

Податки з надзвичайного прибутку           210      -

Чистий:                     

прибуток        220      6,1

збигок 225      -

Забезпечення матєріального заохочення   226     

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦШНИХ ВИТРАТ

Найменування показника    Код рядка       За звітний

період За попередній період

1          2          3          4

Матєріальні затрати  230      80,3     -

Витрати на оплату праці     240      4,0       -

Відрахування на соціальні заходи   250      1,5       -

Амортизація  260      3,9       -

Інші опєраційні виірати       270      1,9       -

Разом  280      91,6     -