Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ : Автоматизоване робоче місце менеджера : Бібліотека для студентів

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

магниевый скраб beletage

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ

Результатом вивчення даного курсу є виконання самосійної дослідницької роботи. Кожен студент розробляє автоматизоване робоче місце за однією із запропонованих нижче тем.. Розроблення супроводжується описом етапів та інфологічної моделі.

1. Розроблення АРМ менеджера з обліку руху матеріальних цінностей на товарних складах ЗАТ «еБазар»

2. Розроблення АРМ менеджера щодо роботи з клієнтами для відеостудії «Голден Будда»

3. Автоматизація документування міжбанківських кредитних опе-рацій для банку.

4. Розроблення АРМ менеджера обслуговування замовлень щодо установки засобів захисту.

5. Розроблення АРМ менеджера відділу оптового продажу підпри-ємства з використанням СУБД Асеева».

6. Розроблення автоматизованого робочого місця нотаріуса для фірми «Центр юридичних правових послуг».

7. Автоматизація робочого місця менеджера туристичної фірми з використанням СУБД АССЕ88.

8. Автоматизація процесу пошуку електронних версій книг у ство-реній мережевій бібліотеці.

9. Автоматизація обліку договорів і контролю виконання договірних зобов’язань на промисловому підприємстві з використанням ГШП «Галактика».

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

10. Автоматизація роботи економіста-розробника інвестиційного проекту з використанням програмного продукту Ргсуесі Ехрегі».

11. Розроблення АРМ фахівця з роботи з власними цінними папе-рами в банку «НІК...».

12. Розробка АРМ співробітника кредитного відділу для роботи з кредитом на невідкладні потреби для філіалів ТОВ «КБ Месед».

13. Розроблення АРМ з обліку руху персоналу у відділі Кадрів з використанням СУБД М8 Асеева».

14. Розробка АРМ економіста планово-економічного відділу ТОВ «Аудиторський центр «Еккаунт».

15. Автоматизація блоку фінансової звітності в інформаційній системі «АСУ Університет».

16. Автоматизація робочого місця співробітника податкової інспек-ції з обліку заборгованості юридичних осіб».

17. Розроблення автоматизованого робочого місця менеджера з навчання персоналу.

18. Автоматизація обліку проходження тренінгів і семінарів спів-робітниками фірми.

19. Розроблення АРМ менеджера по контактах з фірмами поста-чальниками.

20. Створення автоматизованого робочого місця менеджера відділу щодо управління земельними ресурсами.

ЛІТЕРАТУРА

1. Абуталипов Р. Н. Полезные программы для офисных работников: Microsoft Office 2003. — «Альфа-Пресс», 2005

2. Аглицкий. И. Автоматизация управления предприятиями: новые решения // Финансовая газета, № 15/2001.

3. Албастова Л. Н. Технология эффективного менеджмента. Учебно-практическое пособие. — М.: Изд-во ПРИОР, 1998.

4. Андрійчук В., Багер Л. Менеджмент: прийняття рішень і ри-зик: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 1998.

5. Атаев А. А. Управленческая деятельность Практика и резервы организации. — М.: Экономика, 1988

6. Афанасьев С. В., Ярошенко В. Н. Эффективность информационного обеспечения управления. — М.: Экономика, 1987.

7. Баззел Р. Д., Кокс Д. Ф., Браун Р. В. Информация и риск в маркетинге. — М.: Экономика, 1993.

8. Биков І. Ю., Жирнов М. В., Худякова І. М. Microsoft Office в задачах економіки та управління. — К.: ВД «Професіонал», 2006.

9. Винн Р., Холден К. Введение в прикладной эконометрический анализ. — М.: Финансы и статистика, 1998.

10. Глушков В. М. Основы безбумажной информатики. — М: Наука, 1997.

11. Грабауров В. А. / Информационные технологии для менеджеров. — М.: Финансы и статистика, 2001.

12. Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в ХХІ веке (пер. с англ.): Учебное пособие. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2000.

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

13. Зайверт Л. Ваше время — в Ваших руках. — М.: Интерэксперт, 1995.

14. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов (сокр. пер. с нем.). — М.: Экономика, 1990.

15. Зигерт, В. Ланг. Л. Керівник без конфліктів: Скорочений переклад з німецької / Наук. ред. і автор передмови А. Л. Журавльов. — М.: Економіка, 1990.

16. Информатика для юристов и экономистов /С. В. Симонович и др./. — СПб.: Питер, 2001

17. Информатика: Учебник для экон. Спец. ВУЗов /Под ред. Н. В. Макаровой/. — М.: Финансы и статистика, 1997.

18. Информационные системы в экономике: Учебник (под ред. Дика В. В.). — М.: Финансы и статистика, 1996.

19. Карданская Н. А. Основы принятия управленческих решений. Учебное пособие. — М.: Русская деловая литература, 1998.

20. Компьютерные технологии для малого бизнеса. // Бухгалтер и Компьютер, № 4/2000.

21. Компьютерный журнал для пользователей Hard ‘n’ Soft № 7 июль 2002.

22. Лозниця В. С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. — К: ТОВ «УВПК «Екс об», 2000.

23. Лэнд П. Э. Менеджмент — искусство управлять (секрет и опыт). — М.: ИФРА-М, 1995.

24. МакФедриз П. и др. Microsoft Office 97. Энциклопедия пользователя. К: ДиаСофт, 1998.

25. Международный компьютерный еженедельник Computer World март 2003 № 10.

26. Мейер. Д. Теория реляционых баз данных. М.: Мир, 1987.

27. Мошек Г.Є. Організація праці менеджера. -К: КДТЕУ, 1995.

28. Нємцов В. Д., Довгань Л. Є., Сініок Г. Ф. Менеджмент організацій: Навчальний посібник. — К.: ТОВ „УВПК «Екс об», 2000.

29. О. В. Голосов, С. А. Охрименко, А. В. Хорошилов и др. Введение в информационный бизнес. М.: Финансы и статистика, 1996.

ЛІТЕРАТУРА

30. Олкок Д. управление временем и рабочей нагрузкой (пер. с англ.). — М.: Финпресс, 1998.

31. Панкин А. И. Основы практического менеджмента: учебное пособие для ВУЗов. — М.: ЮНИТИ — Дана, 2000.

32. Родионов И. И. Информационные ресурсы для предпринимателей. — М., 1994.

33. Русинов Ф., Журавлев А. Конкурентоспособность: образование, информационный потенциал, принятие управленческих решений. // Консультант директора, № 2(14), январь 1996.

34. Скороходов В. А. Менеджмент вищої школи: Навчальний посіб-ник. — Миколаїв: вид-во ПСІ КСУ; вид-во «Пнкул Г. Р.», 2003.

35. Фалмер Р. М. Энциклопедия современного управления, т. 4 М.: Финансы и статистика, 1992.

36. Фатхутдинов Р. А. Разработка управленческих решений. — М., 1998.

37. Хміль Ф. I. Основи менеджменту: Шдручник. — К.: Акакдемви-дав, 2003.

38. Экономическая информатика /Под ред. П. В. Конюховского и Д. Н. Колесова/. — СПб.: Питер, 2000.

39. Огикег Р. Тпе Сотіпд оГіпе ІУеш Огдапігаііоп //Нагоагсі, Визіпез Неоіеш, 1988.

40. О'Вгіеп. 3. А. Мападетепі Іп^огтайоп Зузіетз. А Мападегіаі Епй СІзег Регзресііое. Возіоп: ІЯУ^ЕИ, 1990.

41. Мір://шшш. іпіегтойа. ги

42. Мір://шшш. сііргезз. ги/тр/2000/06/18. Ыт

43. Мір://шшш. дгзи. дгойпо. Ъу/~Ш1с/Ыт1/соп{ег/риЫ/98/МЕО_98/соп{_3. Ыт

ЗАПРОШУЄМО:

авторів та книготоргівельні організації до співпраці

ЗДІЙСНЮЄМО:

інформаційну підтримку бібліотек вузів

ПРОПОНУЄМО:

широкий вибір навчальної та довідкової літератури з економіки та природничих наук

Ми маємо гнучку систему знижок, а також здійснюємо безкоштовну доставку книг замовникові.

Якщо вас зацікавило співробітництво з нами, звертайтеся за телефоном:

тел./факс (8-044) 451-45-66 (багатоканальний)

або відправляйте листа електронною поштою:

epprofibook@gmail.com, rlprofibook@gmail.com

ЗАПИТУЙТЕ ПОВНИЙ АСОРТИМЕНТ КНИГ НАШОГО ВИДАВНИЦТВА

в м. Вінниця: СПД Хардін В. В. тел. (0432) 21-67-44;

в м. Дніпропетровськ: «Дніпропетровський бібліотечний колектор» тел. (056) 371-02-78;

в м. Донецьк: ТзОВ «Бібліосфера» тел. (062) 311-01-72, ТОВ «Епіграф» тел. (062) 311-02-16;

в м. Житомир: ТОВ «Житомир-Книга» тел. (0412) 37-27-74,

«Обласний державний бібліотечний колектор»тел. (0412) 22-89-68;

в м. Запоріжжя: ТОВ «Фірма «Константа-І, Лтд» тел. (0612) 20-95-71;

в м. Івано-Франківськ: КП «Букініст» тел. (0342) 22-38-28,

ТзОВ «Арка» тел. (0342) 50-14-02;

в м. Кривий Ріг: КП «Букініст» тел. (0564) 92-37-32;

в м. Луганськ: Книгарня «Глобус-книга» тел. (0642) 53-62-30;

в м. Луцьк: ТВ ТзОВ «Знання» тел. (03322) 4-23-98;

в м. Львів: Книгарня «Глобус-книга» тел. (0322) 74-01-77, ПП Василькевич К. І.

тел. (0322) 75-79-86, ТОВ «Книжкові джерела» тел. (0322) 45-00-64;

в м. Миколаїв: АВРП «Миколаївкнига» тел. (0512) 55-20-93;

в м. Полтава: Книжковий магазин «Зоря» тел. (0532) 27-21-61,

ПП Солдаткіна В. Г. тел. (0532) 66-87-84;

в м. Рівне: ТОВ «Іскра» тел. (0362) 23-63-16, ОККП «Рівнекнига» тел. (0362) 22-41-05;

в м. Суми: ПП Ніканоров В. І. тел. (0542) 22-22-58;

в м. Тернопіль: ТОВ «Кобзар» тел. (0352) 52-23-05, КП «Кооп-книга» тел. (0352) 52-25-40;

в м. Ужгород: ТОВ «Кобзар» тел. (03122) 3-35-16;

в м. Харків: ДП «Авіоніка-Харків» тел. (057) 214-04-71,

Книгарня «Знак» тел. (057) 719-26-24;

в м. Херсон: ПП Палей М. С. тел. (0552) 24-64-23, ПП Лісова Г. В. тел. (0552) 26-21-71;

в м. Хмельницький: ТОВ «Книжковий світ» тел. (03822) 6-60-73;

в м. Черкаси: ТОВ «Фірма «Світоч» тел. (0472) 32-92-78;

Видавничий дім “Професіонал” пропонує:

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих закладів освіти

Шило В. П. та ін.

ПРАКТИКУМ 3 БУХГАЛТЕРСКОГО ОБЛІКУ

Навчальний посібник

“ВД “Професіонал”, 2007. - 224 с.

Дане видання являє собою перелік завдань, первинних, зведе-них документів, регістрів бухгалтерського обліку та форм фі-нансової звітності для виконання практичних робіт. У навчально-практичному посібнику передбачені ситуаційні завдання, виконання яких формує у студентів навички поглиб-леного вивчення дисципліни бухгалтерського обліку. Крім того, розроблена ділова гра по темі «облік необоротних активів» яке має велике значення для глибокого засвоєння теоретичного матеріалу та практичних навичок з бухгалтерського обліку та дає змогу набути студентам професійних здібностей, які необхідні фахівцям в процесі трудової діяльності. У посібнику надані завдання для виконання індивідуальної роботи із застосуванням ПЕОМ з дисципліни «Бухгалтерський облік».

Видавничий дім “Професіонал” пропонує:

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих закладів освіти

Колесніков Г. О.