Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.6. АСУ бібліотекою, створення електронних каталогів бібліотеки 6.6.1. Призначення і предметна область : Автоматизоване робоче місце менеджера : Бібліотека для студентів

6.6. АСУ бібліотекою, створення електронних каталогів бібліотеки 6.6.1. Призначення і предметна область


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

магниевый скраб beletage

База даних призначена для зберігання даних про придбані біб-ліотекою видання (монографіях, довідниках, збірках статі і т. п.), інформацію про місцезнаходження окремих зразків (палітурок) кожного видання і відомостей про читачів.

Д27 Дейт К. Руководство по реляційній СУБД DB2 / Пер. з англ. і предм. М. Р. Когаловського. — М.: Фінанси і статистика, 2000. — 320 с: іл.

ISBN 5-279-00063-9

Книга американського фахівця в області реляційних баз даних К. Дейта, автора популярної в СРСР монографії «Введение в системы баз данных» (М.: Наука, 1981), є порадником щодо перспективної СУБД фірми ІБМ DB2, що поєднує можливості широко відомої системи IMS/VS і реляційної СУБД.

Для фахівців з програмного забезпечення інформаційних систем і студентів ВНЗ.

ББК 32.973

.20.

Макет анотованої картки за каталогом

Для ведення бібліотечних каталогів, організації пошуку необ-хідних видань і бібліотечної статистики в базі повинні зберігатися відомості, велика частина яких розміщується в анотованих картках за каталогом (.6.1). Аналіз запитів на літературу (як читачами,

Частина 6 АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ

так і співробітниками бібліотек) показує, що для пошуку відповід-них видань (за тематикою, автором, художником, видавництвом і т. ін.) і відбору потрібного (наприклад, за анотацією) слід виділити такі атрибути каталожної картки:

1. Автор (прізвище та імена (ініціали) або псевдонім кожного автора видання).

2. Назва (заголовок) видання.

3. Номер тому (частини, книги, випуску).

4. Вид видання (збірка, довідник, монографія,...).

5. Укладач (прізвище та імена (ініціали) кожного з укладачів видання).

6. Мова, з якої виконаний переклад видання.

7. Перекладач (прізвище та ініціали кожного перекладача).

8. Під чиєю редакцією (прізвище та імена (ініціали) кожного з ти-тульних редакторів).

9. Художник (прізвище і імена (ініціали) кожного художника-ілю-стратора) — для художніх видань, ілюстрованих оригінальними малюнками.

10. Повторність видання (друге, одинадцяте і т. д.).

11. Характер перевидання (виправлене, доповнене, перероблене, стереотипне і т.ін.).

12. Місце видання (місто).

13. Видавництво (назва видавництва).

14. Рік випуску видання.

15. Видавнича анотація або реферат.

16. Бібліотечний шифр (наприклад, ББК 32.973).

17. Авторський знак (наприклад, Д27). Бібліотечний шифр і авторський знак використовуються при

укладанні каталогів і розміщенні видань на полицях: за змістом (відповідно до бібліотечного шифру) і алфавітом (відповідно до авторського знаку).

Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК) розподіляє ви-дання за галузями знань відповідно до їх змісту. У ній використову-ється цифро-буквені індекси ступінчастої структури.

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

Кожний з дев’яти класів (1. Філософія; 2. Природничі науки; 3. Техніка. Технічні науки; 4. Сільське і лісове господарство; 5. Охоро-на здоров’я; 6. Суспільні і гуманітарні науки; 7. Бібліографічні по-сібники. 8. Довідкові видання. 9. Журнали.) ділиться на підкласи і наступні ступені розподілу:

Техніка. Технічні науки.

32 Радіоелектроніка.

32.97 Обчислювальна техніка.

32.973 Електронно-обчислювальні машини і пристрої.

32.973.2 Електронно-обчислювальні машини і пристрої дискретної дії.

Шифр ББК використовується при виділенні виданням певних кімнат, стелажів і полиць, що зберігаються, а також для складання каталогів і статистичних звітів.

Авторський знак, що складається з першої літери прізвища (псевдоніма) автора або назви видання (для видань без автора) і числа, що відповідає складу, найбільш наближеного з написання перших букв прізвища (назви), спрощує розстановку книг на полицях в алфавітному порядку.

До об’єктів і атрибутів, що дозволяють охарактеризувати окре-мі зразки видань (палітурки), місця їх зберігання і читачів, можна віднести:

1. Номер кімнати (приміщення для зберігання видань).

2. Номер стелажу в кімнаті.

3. Номер полиці на стелажі.

4. Номер (інвентарний номер) видання.

5. Дата придбання конкретного видання.

6. Ціна конкретного видання.

7. Дата розміщення конкретного видання на конкретному місці.

8. Дата вилучення видання зі встановленого місця.

9. Номер читацького квитка (формуляра).

10. Прізвище читача.

—'- ^т^ігтгі                   Частина 6

^37        АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ

Ім’я читача.

По батькові читача.

Адреса читача.

Телефон читача.

Дата видачі читачу конкретного видання.

Термін, на який конкретне видання видане читачу.

Дата повернення видання.