Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.2. АРМ «Методиста кафедри» : Автоматизоване робоче місце менеджера : Бібліотека для студентів

6.2. АРМ «Методиста кафедри»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

магниевый скраб beletage

Автоматизоване робоче місце методиста кафедри дозволяє вво-дити інформацію про поточну успішність кожного студента. Отри-мання інформації про персональні дані студента. На малюнку показана керівна форма. Натиснувши на відповідну кнопку, можна перейти в необхідний режим роботи.

Версия 3.00 от 15.01.2005 г Автоматизированная система управления "ЫНИВЕРСИТЕТ"

АРМ Кафедра           

            Факультет - группа  

Нкё""^ Поиск по фамилии  

 

ік^       П|)ЄДМЄТЬІ

 

№'' - ■ ■-■ '^ щ          Академ. задолженности      

 

Ґ          Обновление из учебного отдела   

 

            Передаче в Учебный отдел

 

            Выход!          

 

                       

 

.7.

Головна форма управління АРМ Кафедра

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

Після вибору спеціальності і курсу можна: переглянути і роздрукувати матрикулярну книгу за вказаний семестр; переглянути список студентів групи з можливістю переходу на особисту картку конкретного студента;

переглянути екзаменаційну відомість даної групи із зазначено-го предмета або підготувати відомість для конкретного іспиту, проконтролювати допуск кожного студента до іспиту.

.8.

Вибір інформації

Матрикулярна книга дає повну інформацію про результати всієї групи за вказаний семестр (.9, 6.10).

З облікового складу студентів можна натисненням кнопки перейти до інформації персональної картки конкретного студента. (.11.)

У даній формі розділ «особисті дані» дозволяє працювати з ін-формацією про студента і виконувати різні запити щодо всіх студен-тів. Наприклад, можна швидко з’ясувати кількість студентів, що ма-ють дітей, скільки іногородніх студентів навчається у ВНЗ і т. д.

 

Захарова О Кирза Т Кошреда А

Мига: ни: О

МрненЕР Г

Надгочй Л

Кураеда А

Лазурь Ю

Петродсна С

Сад Л

СафроноЕа В

СтдннськаГ

Трсшсна!

Психология

Курс

Семестр

т

:6В7200622О6Ч

 

.9.

Звіт про результаты групи за вказаний семестр

.10.

Робота зі списком студентів

У розділі «успішність» контролюється наявність академічних заборгованостей і вписується оцінка у разі, коли іспит або залік зда-валися не одночасно зі всією групою.

«Проходження навчання» містить інформацію про всі накази і розпорядження, що стосуються даного студента.

Розділ «оплата» формується з АРМ «бухгалтер» і містить інформацію про оплату студентом навчання або наявність фінансової заборгованості.

Відомість з предмета (Рис.6.13) створюється і роздруковується, а потім за наслідками іспиту чи заліку заносяться результати. Це дозволяє у подальшому одержувати зведені дані за групами та інституту в цілому, а також роздруковувати матрикулярні книги.

Вся інформація з кожної кафедри обробляється диспетчером і є початковим матеріалом для Автоматизованого робочого місця топ-менеджера (у нашому випадку ректора) навчального закладу.

э          студе нты                              0©й

Кураева     Алена      Психология    2 курс 

►        1ичные данные Успеваемость Прохождение обучения Оплата

 

                                                           ФОТО           

 

            номер зачетки

Фамилия

Имя

Отчество пол            «        ИдКод                         

           

 

           

            Кураева        Образование  

            30ШІФ19       отчислен

г

 

           

            Алена        ''т н^ь<1ние)      

           

           

 

           

            Артурівна                             

 

           

            ж         Работа           

                       

 

            Дата рождения          Родители                              

 

           

            23.07.1987     

           

           

 

            Место рождени         Адрес Телефон         

            вул. Чайковского Є-а          

 

           

           

           

            221 -609        

 

            Серия

                       

 

            Фак

специальность каре: номер

                       

 

           

            Психология      | кем_выдан

                       

 

           

            дата выдачи                         

 

           

            2                     

 

Запись: [ И | ■   1 [ ► |[>Ц>*] из 1 (Фильтр)                                ^

 

.11.

Персональна картка студента

 

Лазурь

Юлія

Психология

курс

Личные данные Успеваемость Прохождение обучения Оплата

семестр

Предмет

швдвшии

семестр оценка зачет

ІІсторія філософіі У

|Осн. біології та ге у

Ііст.Украіни

Ікчльтчролопя

Іикр.мова пр.сп.

Іполітол

шоз.мова

[У2К

|загальна психол- У

Ітеор.ймовірнтаму

|основи інфвРЛаіі__

анатом.та евол.ш У

ІСТ.психологи

Івстчп до спецТ

Іпорівн.психолопя

1    у_|зачет

1 у||отл. у    1

1 __Цотл.

1 у_||отл. у і

||   У Цзачет

||    | зачет

|| у_||отл. у

||  VII

||  У Ц  У ||    У |

||  |отл. ||

1 у |хор. ^

||    У | зачет

||  _|І  V Цзачет

1 У_||ОТЛ. I

||    ^ | зачет

||    У | зачет

Запись: [Н ]

1 ШИН из "

Долги Название

ФІЗ.ВИХ

шоз.мова

Фізюлопя цнс

теор.ймовїрн.та мат стат.

БЖД

Фізюлопя цнс та внд

.12.

Розділі «успішність»

&

.13.

Відомість з предмета