Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2.1. Системні дослідження : Автоматизоване робоче місце менеджера : Бібліотека для студентів

5.2.1. Системні дослідження


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

магниевый скраб beletage

Етап системних досліджень є надзвичайно важливим для пода-льшої обробки, хоча це і попереднє дослідження, оскільки він вико-нує роль стратегічної розвідки для подальшого фронту робіт. Тут дослідники з’ясовують стан справ і відповідають на питання: чи дій-сно існує проблема, що є її істинною причиною, і чи вирішить цю проблему нова інформаційна система? Якою повинна бути нова система, щоб усунути проблему? Робота дослідників ІС для будь-яких систем має три складових:

• вибір стратегії для планування системи;

• вивчення здійсненності;

• створення звіту про здійсненність. Оскільки ресурси персоналу і фінансові ресурси майже завжди

обмежені, то розробка стратегічного курсу підтримки інтересів фір-ми з боку інформаційної системи у деяких далекоглядних фірмах на-буває характеру регулярного планування, в процесі якого відпрацьо-вуються нові схеми інформаційної системи. Якщо такі можливості у фірми є, то це полегшує етап досліджень і формування нової ІС.

Вивчення здійснення необхідне у зв’язку з тим, що процеси створення ІС зазвичай вимагають великих витрат часу і засобів, тому небажано починати велику розробку, якщо немає упевненості в її

Частина 5 РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ

здійсненні, тобто в реальній можливості її завершення і позитивного впливу на вирішення проблем.

У процесі системного дослідження здійснення головна увага приділяється вивченню інформаційних потреб кінцевих користува-чів, необхідних початкових ресурсів, можливих поточних витрат, можливого прибутку за рахунок нової ІС.

Збір даних про інформаційні потреби користувачів проводиться різними методами. Популярні маркетингові методи (інтерв’ю, спо-стереження, анкетні опитування). У процесі «польових» спостере-жень та інтерв’ю важливо враховувати психологічний чинник.

Підсумкові результати обробки дослідницьких даних подають-ся в числовому і графічному вигляді, а також відображаються в кінцевому звіті про підсумки попереднього дослідження здійснення нової ІС.

Звіт за наслідками дослідження здійснення звичайно містить попередню специфікацію витрат і конструктивний план розробки за-пропонованої інформаційної системи. Звіт передається керівництву організації для розгляду і затвердження до початку робіт. У звіті ар-гументуються:

• організаційне здійснення,

• економічне здійснення,

• технічне здійснення,

• операційне здійснення. Йдеться про комплексний огляд чинників, які впливають на

здійснення розробки нової ІС.

Організаційне здійснення — це визначення збігу можливостей запропонованої ІС із стратегічними планами організації.

Економічне здійснення — це визначення можливого зменшення витрат, підвищення доходів, зменшення інвестицій.

Технічне здійснення аргументується можливостями устаткування і програмного забезпечення: надійністю, перспективністю, доступністю.

Операційне здійснення має сенс визначити відношення до ІС з боку людини, яка потрапляє в сферу безпосереднього спілкування з

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

ІС або може відчувати вплив результатів її упровадження. У звіті наголошують на сприйнятті кінцевих користувачів, клієнтів, поста-чальників, відповідності адміністративним і державним нормам, правам людини, наявність підтримки керівництва. Операційне здійс-нення вважають якісним, якщо люди висловили готовність експлуа-тувати і підтримувати майбутню інформаційну систему, а також якщо повністю враховані всі правові чинники.