Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.6. Інформаційна система УП Зрісіег Ргоіесі (ЗрісІегТесЬпоІодіез Сгоир, Росія) : Автоматизоване робоче місце менеджера : Бібліотека для студентів

4.6. Інформаційна система УП Зрісіег Ргоіесі (ЗрісІегТесЬпоІодіез Сгоир, Росія)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

магниевый скраб beletage

Російська розробка — 8рЫег Рго]есі ($948). За інформацією, одержаною від фахівців, які розробляють і підтримують пакет (8рЫег Тесппо1о§іе8 Огоир), система була інстальована для управ-ління декількома десятками великих проектів.

Дании пакет має кілька особливостей, що дозволяють йому конкурувати із західними системами на великих промислових проектах.

По-перше, це могутні алгоритми планування використання об-межених ресурсів. Тестування відомих пакетів УП (Аггетіз Уіетез не тестувався) показало перевагу алгоритмів 8рЫег Рго]есі за якіс-тю планів виконання робіт, що складаються, при обмеженості на-явних ресурсів. Для 32 з 100 проектів, що брали участь у тестуванні, 8рЫег Рго]есі склав оптимальний термін виконання робіт, а для ін-ших 68 його не поступалися аналогам, що були складені західними пакетами.

У пакеті реалізована можливість використання при складанні розкладу робіт взаємозамінних ресурсів (пулі ресурсів), яка також дозволяє одержати коротші розклади. Використання ресурсних пу-лів позбавляє менеджера необхідності жорстко призначати виконав-ців на робота проекту. Йому достатньо вказати загальну кількість необхідних для виробництва робіт ресурсів і з яких ресурсів цю кількість вибирати. Це дозволяє і скоротити непродуктивні простої ресурсів, і полегшити роботу проектного менеджера, позбавляючи його необхідності проводити втомливі на великих проектах оцінки «що якщо».

Ще однією особливістю пакету є можливість використання нор-мативно-довідкової інформації — про продуктивність ресурсів з тих або інших видів робіт, витрати матеріалів, вартість робіт і ресур-сів. 8рЫег Рго]есі дозволяє необмежено нарощувати число показ-ників, що враховуються в проектах, створювати і використовувати

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

в розрахунках будь-які додаткові табличні документа і бази даних, вводити будь-які формули розрахунку. Можливість настройки сис-теми дозволяє користувачам одержувати від пакету не тільки роз-клад робіт, графіки завантаження ресурсів і вартісні характеристики проекту, але і технологічні характеристики складених розкладів. Так, наприклад, в гірничодобувній промисловості користувачі 8рЫег Рго]есі отримали можливість планувати не тільки порядок добування обсягів руди, але і враховувати обсяги окремих компоне-нтів, що містяться в руді.

Перевершуючи багато західних пакетів за потужністю і гнуч-кістю окремих функцій, 8рЫег Рго]есі, в цілому поступається в сфері програмної реалізації (використання стандартів обміну даними, при-значений для користувача інтерфейс і т. д.). На сьогодні не заверше-не повне переведения системи в середовище \¥іпс1о\¥8. Пакет мае \¥іпс1о\¥5 надбудову, введения і відображення даних в діаграмах Гантт і РЕКТ. Для створення призначених для користувача таблич-них звітів за проектом необхідно використовувати програму елект-ронних таблиць, яка входить в поставку 8рЫег Рго]есі.