Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.5. Програмні продукти Агіетіз Уіетоз (Фірма Агіетіз Іпіегпаііопаі) : Автоматизоване робоче місце менеджера : Бібліотека для студентів

4.5. Програмні продукти Агіетіз Уіетоз (Фірма Агіетіз Іпіегпаііопаі)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

магниевый скраб beletage

Традиційно програмні продукти сімейства Аггетіз (Агіетіз 2000, Агіетіз 9000, потім Ргезгі§е) використовувалися для управлін-ня великими інженерними проектами. На сьогодні корпорація Агіетіз Іпіегпагіопаі поширює під цією торговою маркою серію про-грам що має загальну назву АгіетізУіе\¥8.

Сімейство АггетізУіетез складається з набору модулів, що авто-матизують різні аспекта управління проектами: Рго]есіУіе\¥, КезоигсеУіете, ТгаскУіете, СозіУіете. Всі модулі сумісні за даними, працюють в архітектурі клієнт/сервер, підтримують ОБВС стандарт і легко інтегруються з популярними СУБД Огасіе, ЗОЬВазе, §дЬ8егуег, 8уЬазе.

Кожен модуль може працювати як незалежно, так і в комбінації з іншим програмним забезпеченням. Ціна на ці, традиційно недешеві системи, обчислюється, виходячи з конфігурації, що замовляється.

РгоіесіУіете (від $16000 на одного користувача) дозволяє реалі-зувати мультипроектну та розраховану на багато користувачів систему планування і контролю проектів в організації. Рго|есіУіе\¥ дозволяє розділяти проектні дані (календарі, кодифікатори, списки

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

ресурсів) між користувачами або трупами для користувачів, забезпе-чує засоби безпеки при одночасній роботі користувачів з проектом. Система дозволяє одержувати значну кількість різних звітів за допо-могою власних засобів або з використанням спеціалізованого програмного забезпечення (наприклад, (Зиезі). У комбінації із засо-бами управління ресурсами КезоигсеУіете дозволяє побудувати ін-тегрований підхід до управління проектними роботами і поточними операціями.

КезоигсеУіете ($6000 на робоче місце) — спеціалізована система для планування і контролю використання ресурсів як в проектному або матричному середовищі управління, так і для поточних робіт. У системі реалізовані засоби підтримки узгодження керівни-ками розподілу ресурсів між роботами. Графічна панель управління ресурсами дозволяє менеджерам планувати, контролювати і оптимі-зувати їх завантаження за рахунок перерозподілу черги робіт відпо-відно до наявності ресурсів.

ТгаскУіете (від $1500 за робоче місце) надає засоби ведения фактичної інформації щодо виконаних обсягів робіт, контролю за станом виконання і вартістю поточних робіт (проектних і зовні-про-ектних). Система дозволяє інтегрувати дані для різних рівнів управ-ління в організації від рядових виконавців, які ведуть інформацію щодо своїх завдань, до вищого керівництва, яке може одержати укрупнені дані з фактичних витрат і обсягів робіт.

СозіУіете ($12000) забезпечує підтримку центрального депози-тарію для інформації щодо всіх витрат і доходів проектів. Пакет дозволяє аналізувати економічну ефективність контрактів, складати таблиці грошових потоків, передбачати витрати і розраховувати показники внутрішньої норми рентабельності проектів. Безумовно, АгіетізУіетез дозволяє створити могутнє інтегроване рішення, проте, витрати, пов’язані з придбанням і упровадженням даного програмного забезпечення, істотно обмежують коло потенційних користувачів.

Частина 4 СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ПРЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ