Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3. Управління середніми і великими проектами за допомогою Ргітауега Рго]есІ Ріаппег (РЗ) (Фірма Ргітауега Зузіетз, Іпс.) : Автоматизоване робоче місце менеджера : Бібліотека для студентів

4.3. Управління середніми і великими проектами за допомогою Ргітауега Рго]есІ Ріаппег (РЗ) (Фірма Ргітауега Зузіетз, Іпс.)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

магниевый скраб beletage

Центральний програмний продукт сімейства Ргітауега, Ргітауега Ркфсі Ріаппег (РЗ), добре відомий в середовищі професій-них менеджерів проектів у всьому світі. Сьогодні РЗ застосовується для управління середніми і великими проектами в різних галузях, хоча найбільшого поширення даний продукт набув у сфері управ-ління будівельними та інженерними проектами.

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

Ргітауега Рго]есі Ріаппег подає достатньо стандартами для всіх подібних систем графічний інтерфейс, але у РЗ є кілька додаткових можливостей.

По-перше, це можливість згрупування і впорядковування робіт за різними ознаками на різних рівнях деталізації проекту, що дозво-ляє представити інформацію в зручнішому вигляді для конкретно! управлінської ситуації. Наприклад, використовуючи дані засоби, всю інформацію за проектом можна згрупувати за фазою проекту на першому рівні ієрархії, за відповідальним ресурсом на другому і від-сортувати за датою початку робіт на третьему. Для кожної групп можуть бути задані власні шрифт і колір (тексту І фону), розбива-ється за кожною сторінкою.

Інша корисна особливість — це можливість розбиття екрану по горизонталі на дві частини, кожна з яких може бути розглянута незалежно. Це дає можливість одночасно переглядати різні частини проекту.

Крім того, РЗ мае певні відмінності від інших пакетів у засобах ресурсного планування.

При описі ресурсу можуть бути вказані нормальна і максимальна кількість наявності даного ресурсу, а також його ціна за шістьма тимчасовими інтервалами. Ресурс може бути позначений як керів-ник (обсяг призначення ресурсу на завдання впливатиме на трива-лість її виконання). Наприклад, визначивши, що робітники — це управляючий ресурс, а бригадир — ні, можна добитися скорочення термінів виконання завдання прокладки траншеї за рахунок призначення більшої кількості робітників. Збільшення ж кількості бригадирів не вплине на тривалість роботи.

При плануванні завантаження ресурсів може виникнути необ-хідність в описі нелінійного профілю споживання ресурсу окремим завданням. РЗ дає можливість описати різні криві розподілу ресурсу, пропонуючи дев’ять стандартних кривих і можливість визначити власний профіль споживання, розбивши тимчасову фазу завдання на Юперіодів.

Частина 4 СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ПРЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Засоби автоматичного перепланування завдань з урахуванням обмежень на ресурси набувають особливої важливості для великих проектів, коли менеджер не в змозі самостійно проаналізувати недо-статність ресурсів і знайти рішення для кожної конкретно! роботи. РЗ дозволяє оптимізувати розклад термінів виконання робіт. Серед режимів перерахунку можна виділити вирівнювання наперед (визна-чення можливої дати закінчення проекту при заданій початковій даті); вирівнювання назад (визначення найпізнішої допустимо! дати початку проекту); згладжування перевантажень ресурсів в межах тимчасових резервів робіт або в рамках заданого інтервалу. Крім того, є можливість перерозподіляти призначення робіт між згрупо-ваними ресурсами.

До недоліків засобів ресурсного планування можна віднести обмеження щодо кількості календарів. Окрім головного календаря проекту, РЗ дозволяє описати лише 30 додаткових календарів, тоді як можливість завдання індивідуальних графіків роботи для кожного ресурсу вже стало нормою в сучасних пакетах управління проектами. Інше обмеження пов’язане з кількістю ресурсів (не більш 120), контрольованих при вирівнюванні профілю завантаження обмеже-них ресурсів.

Засоби підтримки багатопроектного середовища управління в РЗ включають можливість визначення ієрархії і права доступу до майстер-проекту та підпроектів. Менеджер-координатор проекту мае право редагувати майстер-проект і всі підпроекти. Менеджер підпроекту мае право додавати ресурси до словника ресурсів, але не видаляти їх І не змінювати їх ціни. Якщо вирішення ресурсних кон-фліктів в рамках підпроекту вимагає дані іншого підпроекту, менеджер може це зробити тільки при додатковому його уповноваженні з боку менеджера-координатора проекту. Проте, ресурсне планування за проектом в цілому може здійснюватися тільки менеджером-координатором. Тільки він може визначити зв’язки між підпроектами. В порівнянні з багатьма іншими програмними продуктами, які та-кож дають можливість багатопроектного управління, особливістю

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

РЗ є докладний опис принципів багатопроектного управління в доку-ментації, де вони розглядаються з двох тонок зору: менеджера-координатора проекту і менеджера підпроекту (хоча вважається, що тема мультипроектного управління вимагає додаткового підручника).

Таким чином, працюючи спільно, системи РЗ і 8игеТгак пропо-нують підхід, що масштабується, до управління проектами різного розміру і складності. Окрім вищеназваних продуктів із сімейства Ргітауега може викликати інтерес система аналізу ризиків проекту Мопіе Сагіо &г Ргітауега.