Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.5.3. АРМ менеджера щодо роботи з персоналом : Автоматизоване робоче місце менеджера : Бібліотека для студентів

3.5.3. АРМ менеджера щодо роботи з персоналом


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

магниевый скраб beletage

АРМ «Управління персоналом» призначене для кадрових служб підприємств будь-якої організаційної структури (у тому числі і з відо-собленими підрозділами або філіями, а також з географічно розгалуже-ною мережею дилерів чи агентів) незалежно від форм власності і кількос-ті співробітників. У базі можливе зберігання необмеженого за обсягом архіву даних. АРМ дозволяє здійснювати оперативний кадровий облік і

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

планування, вирішувати управлінські завдання та одержувати будь-яку звітність щодо персоналу. Вся інформація, необхідна для нарахування заробітної платні, передається автоматично.

За допомогою АРМа «Управління персоналом» вирішуються такі завдання:

• облік всіх традиційних кадрових питань щодо працевлаштуван-ня: приймання, переведення, звільнення;

• робота з кандидатами на посади при прийманні на роботу, ведення списків і здійснення відбору;

• створення і ведення корпоративної структури підприємства будь-якої складності та формування ієрархії підлеглості підроз-ділів;

• формування штатних розписів (як діючих, так і тих, що плану-ються) для структурних підрозділів підприємства;

• можливість введення (зняття) довільних доплат і надбавок щодо кожної позиції штатного розпису і до групи;

• відстеження (в т. ч. перегляд історії) і внесення змін до штатного розпису, як для підприємства в цілому, так і для кожної структурної одиниці;

• підтримка роботи з окладами, погодинними ставками і тарифами;

• формування типових уніфікованих форм і довільних звітів за штатним розписом і фактичним розміщенням персоналу;

• автоматичне формування первинної документації, як на кожного співробітника, так і щодо групи працівників (всі види наказів щодо особового складу, контракти, трудові договори та ін.);

• ведення особової картки в повному обсязі (адресні та паспортні дані, відомості про родичів, попередні місця роботи і відомості про трудовий стаж, освіту і т.ін.);

• планування і проведення атестації, підвищення кваліфікації, присвоєння звань і рангів;

• введення даних про трудовий стаж для Пенсійного фонду і фор-мування документів персоніфікованого обліку;

Частина 3 АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ

розширення облікової інформації особової картки з використанням додаткових відомостей («підшивання» посадових інструкцій, різних анкет, додатків і фотографічних документів); оформлення наказів з будь-яких розпорядчих дій (заміна, суміс-ництво, відпустка, відкликання з відпустки, зміна режиму робо-ти, нагородження, продовження контракту, складання наказів та ін.) їх затвердження і друкування (як законодавчо затвердже-них уніфікованих форм, так і в «довільній» формі); відстеження тимчасових призначень;

формування індивідуальних доплат (стимулювання працівників персонально, незалежно від передбачених штатним розписом надбавок);

планування, облік і контроль всіх видів відпусток, зокрема складання планового графіка щорічних відпусток відповідно до положень законодавства і трудового договору; введення записів про непрацездатність і укладання журналу лікарняних листів;

автоматичне складання табеля обліку робочого часу (з ураху-ванням фактично наданих відпусток і записів у лікарняних листах, а також нез’явлення на роботу і будь-які відхилення від робочо-го графіка);

формування звітів про наповнення штату, зайняті ставки, і закриті одиниці штатного розпису, перелік вакансій і т.ін. Додаткові можливості і переваги АРМа:

велика кількість пакетних операцій, сервісних можливостей і функцій адміністрування, що здійснюють коректування або пе-ревірку записів з видачею інформації про помилки або некорек-тності;

перегляд списку днів народжень працівників; інформація щодо кадрів зберігається тривалий час, доступна по кожному підрозділу і по звільнених працівниках; переведення в архів особових карток звільнених працівників здійснюється як пакетно, так і індивідуально, а також швидкий

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

витяг особової справи з архіву для перегляду всієї інформації, введено! раніше;

• можливе повторне працевлаштування без заповнення картотеки;

• документа персоніфікованого обліку можуть бути сформовані в потрібному форматі для передачі їх до пенсійного фонду на магнітних носіях;

• формування різних довідок та звітів для зовнішніх і внутрішніх потреб;

• друк всіх форм наказів і звітів здійснюється з текстового редактора «Галактики», з М8 \¥оМ або Ехсеі;

• настройка обмеженого доступу користувачів до різного роду інформації;

• автоматична передача всієї необхідної інформації для нараху-вання заробітку та її обробка в модулі «Заробітна платня».