Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Автоматизоване робоче місце менеджера : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

магниевый скраб beletage

Вступ ..................................................................................................................... 6

Частина 1. Етико-психологічні та інформаційні аспекти діяльності сучасного менеджера .......................................................................................... 9

1.1. Зміст управлінської праці та психології управління ................................ 10

1.1.1. Основні терміни та визначення ........................................................ 10

1.1.2. Функції управління ............................................................................ 14

1.1.3. Управлінські відносини .................................................................... 17

1.1.4. Принципи управління ........................................................................ 20

1.1.5. Методи управління ............................................................................ 22

1.2. Етичність стилів управління, делегування та контролю в роботі менеджера ............................................................................................. 25

1.2.1. Стилі управління ................................................................................ 25

1.2.2. Делегування повноважень ................................................................ 34

1.2.3. Процес контролю ............................................................................... 38

1.3. Інформаційні технології і інформаційні системи в управлінні ............... 41

1.3.1. Основні терміни і визначення .......................................................... 41

1.3.2. Інформаційні вимоги до систем управління ................................... 49

Запитання і завдання для обговорення ............................................................. 55

Частина 2. Організація роботи обговорення ............................................... 56

2.1. Управління робочим часом або тайм-менеджмент .................................. 65

2.2. Ділова атрибутика менеджера .................................................................. 112

2.2.1. Візитні картки .................................................................................. 112

2.2.2. Діловий одяг ..................................................................................... 125

2.2.3. Бізнес-подарунки ............................................................................. 139

2.3. Робоче місце менеджера ........................................................................... 146

2.3.1. Фізичне робоче місце фахівця ........................................................ 147

2.3.2. Електронне робоче місце ................................................................. 155

2.3.3. Забезпечення робочого місця менеджера ...................................... 157

Запитання і завдання для обговорення ........................................................... 160

Частина 3. Автоматюоване робоче місце:

основні поняття, призначення .....................................................................161

3.1. Призначення АРМ .....................................................................................162

3.2. Типова структура АРМ .............................................................................163

3.3. Класифікація АРМ.....................................................................................166

3.4. Завдання управління..................................................................................168

3.5. Програма «Галактика» як приклад корпоративно!

інформаційної системи на базі АРМів.....................................................180

3.5.1. АРМ керівника.................................................................................181

3.5.2. АРМ менеджера відділу логістики.................................................183

3.5.3. АРМ менеджера щодо робота з персоналом.................................185

3.5.4. АРМ фінансового менеджера .........................................................188

3.5.5. АРМ бухгалтерского обліку..........................................................189

3.5.6. АРМ технологічними процесами ...................................................189

Запитання і завдання для обговорення ...........................................................191

Частина 4. Сучасні інструменти проектного менеджменту....................192

4.1. Інформаційна система управління проектами Місгокой Ргаіесі............194

4.2. Інформаційна система багатопроектного планування

Тіте Ьіпе 6.5 (Фірма Тіте Ьіпе 8о1игіоп8)...............................................236

4.3. Управління середніми і великими проектами за допомогою РгітауегаРгаіесіРІашіег(Р3) (Фірма Ргітауега 8у8Іет§, Іпс.)..............237

4.4. Інформаційна система 8иге Тгак (Фірма Ргітауега 8у8Іет§, Іпс.)..........240

4.5. Програмні продукта Агїетік Уіе\у§ (Фірма Агїетік Іпіегпаііопаі) ........241

4.6. Інформаційна система УП 8рШег Ркуес!

(8рИег Тесппо1о§іе8 Огаир, Росія)...........................................................243

4.7. Програмні продукта Ореп Ріап \¥е1сот 8ой\уаге...................................244

4.8. Система розробки бізнес-планів Ркуесі Ехрегі.......................................250

4.9. Геоінформаційні системи і управління проектами..................................294

Запитання і завдання для обговорення ...........................................................299

Частина 5. Розробка автоматизованих робочих місць.............................300

5.1. Ресурси баз даних ......................................................................................301

5.1.1. Основні поняття БД.........................................................................302

5.1.2. Архітектура СУБД...........................................................................308

5.1.3. Інфологічна модель даних «Сутність-зв’язок».

Основні поняття...............................................................................312

5.1.4. Реляційна структура даних .............................................................324

5.1.5. Реляційна база даних.......................................................................329

5.2. Цикл розробки АРМ ..................................................................................330

5.2.1. Системні дослідження.....................................................................334

5.2.2. Системний аналіз.............................................................................336

5.2.3. Зміст етапу «Системне проектування» ..........................................339

5.2.4. Роль інструментів і стандартів у проектуванні ............................. 342

5.2.5. Суть CASE-технологій .................................................................... 343

5.2.6. Зміст етапів «Упровадження» і «Супровід» .................................. 347

Запитання і завдання для обговорення ........................................................... 348

Частина 6. Автоматизована система управління університетом .......... 349

6.1. АРМ «Ректора» .......................................................................................... 354

6.2. АРМ «Методиста кафедри» ...................................................................... 357

6.3. АРМ «Адміністратора» ............................................................................. 363

6.4. АРМ «Менеджера з оплати за навчання» ................................................ 365

6.5. АРМ «Відділ кадрів» ................................................................................. 366

6.6. АСУ бібліотекою, створення електронних каталогів бібліотеки .......... 370

6.6.1. Призначення і предметна область .................................................. 370

6.6.2. Побудова інфологічної моделі ........................................................ 373

6.6.3. Проектування бази даних ................................................................ 376

6.7. Автоматизація роботи редакційно-видавничого відділу ....................... 382

Запитання і завдання для обговорення ........................................................... 388

Частина 7. Нові форми організації бізнесу з використанням сучасних засобів передачі даних ................................................................................... 389

7.1. Віртуальний офіс ....................................................................................... 389

7.2. Інтернет комерція ...................................................................................... 401

Запитання і завдання для обговорення ........................................................... 406

Завдання для самостійної дослідницької роботи ...................................... 407

Література ........................................................................................................ 409

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА