Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.5.2. АРМ менеджера відділу логістики : Автоматизоване робоче місце менеджера : Бібліотека для студентів

3.5.2. АРМ менеджера відділу логістики


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

магниевый скраб beletage

Призначений для автоматизації:

Складських служб;

Експедицій; Договірних відділів;

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

• Відділу постачання;

• Відділу збуту. Склад АРМа:

• Модуль «Управління договорами».

• Модуль «Управління постачанням».

• Модуль «Управління збутом».

• Модуль «Складський облік».

• Модуль «Постачальники, одержувачі». Контур логістики призначений для ефективного управління

матеріальними і пов’язаними з ними інформаційними та фінансови-ми потоками у сфері виробництва й обігу.

До завдань логістики належать планування, організація і контроль всіх видів діяльності щодо переміщення і складування, які забезпечують проходження матеріального і пов’язаного з ним ін-формаційного потоків від пункту закупівлі сировини до пункту кін-цевого споживання.

Модулі, що входять у контур, можуть використовуватися менеджерами багатьох функціональних відділів виробничих і торгових підприємств.

Реалізовані в системі функції дозволяють автоматизувати:

• формування господарських зв’язків щодо постачання товарів або надання послуг;

• визначення обсягів і напрямів матеріальних потоків;

• визначення послідовності руху товарів до місць складування;

• розвиток, розміщення та організація складського господарства;

• здійснення перевезення, а також усіх необхідних операцій на шляху прямування вантажів до пунктів призначення;

• виконання упаковки, маркування, навантаження і розванта-ження;

• управління складськими операціями: здавання і приймання вантажів, зберігання, підготовка необхідного покупцям асорти-менту, організація доставки дрібними партіями і т. ін.

Частина 3 АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ

Фінанси та бухоблік

Обробка

Складування

Транспортування

Сбут

■=>

Вибір споживача

 

.7.

Модулі, що входять у контур логістики

Основною перевагою використання даного АРМа є те, що всі завдання вирішуються комплексно. В процесі експлуатації його мо-дулів створюються ланцюжки взаємопов’язаних документів, які, з одного боку, дають цілісну картину руху матеріальних потоків, а з іншого — обробляються фінансовими, виробничими і бухгалтерсь-кими модулями і відповідно відображаються в показниках бюдже-тів, планів, бухгалтерських звітів.