Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.5.1. АРМ керівника : Автоматизоване робоче місце менеджера : Бібліотека для студентів

3.5.1. АРМ керівника


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

магниевый скраб beletage

Даний модуль призначений для керівників підприємств, холди-нгів, корпорацій і підтримує управлінську діяльність топ-менедже-рів, забезпечуючи ефективним інструментарієм для вирішення завдань моніторингу і аналізу діяльності підприємства.

Система «Галактика»

Директор

Інформаційна система керівника

Служби

Контур системного адміністр.

Відділ ІТ

Контур управління персоналом

Відціл кадрів

Модуль автотранспорту

Автотрансп. служба

Пошук.-аналіт. служба

_ Інформац.-аналіт.відділ

Заст. по виробниц.

Модулі облік та планування в виробництві

^. Планово-диспетч. відділ

Модулі облік в

виробництві

З'єднання из

ЗСАЭА

Виробництво (цеха)

Заст. по екон.і фін. вир-ву

Модуль планування в виробництві. Контролінг

ПЕВ

Фінансовий контур

Фін.

відділ

Заробітна плата

ВТіЗ

Модуль юрист

^Юридичний відділ

Заст. по комер. запит.

Модуль управлін-ня замовленням

Відділ сбуту

Модуль МТЗ

^. Відділ постачання

Контур лопстики

Склад, Експеди-ція, договірної

ВІДДІЛ

Модулі. Клієнт. Реклама

Відділ маркетингу

Головний бухгалтер

Контур бух. обліку

Бухгалтерія

Умовні позначення:

Головний інженер

Модулі планування! ремонту

Сл. Гол. інжен. Сл. Гол. енергет. *"Сл. Гол. Метр.

Модуль

Специфікації

продукції

Проектно-констр. відділ

Контур

Відщіл

Відділ

Таін. .6.

Єдиний інформаційний простір підприємства

— Функціональний контур абомодуль система «Галактика»

— Підрозділ типового підпримстеа

— Підрозділ, діяльність якого підтримується даним контуром або модулем

— Структура упраеління

8\

Частина 3 АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ

Система призначена для:

• забезпечення керівника засобами моніторингу оперативно! дія-льності підприємства (моніторинг може здійснюватися в будь-яких розрізах, причому одночасно: підрозділів, відповідальних осіб, проектів і т. д.);

• підвищення «інформаційної прозорості» підприємства, недопуск можливості спотворення реальних даних;

• зниження витрат отримання інформації для ухвалення операти-вних і стратегічних рішень;

Інформаційна система керівника вирішує завдання:

• процесів моніторингу;

• аналізу даних;

• моделювання і прогнозування ситуацій.

Для поліпшення сприйняття інформації застосовуються різні візуальні засоби, зокрема популярна технологія «світлофорів», яка використовує зміну колірної індикації об’єктів залежно від стану системи.

АРМ дозволяє об’єднати всі інформаційні ресурси підприємст-ва, забезпечуючи керівника оперативною інформацією. Як джерела даних використовуються: ЕКР-системи, локальні модулі СКМ-сис-тем, системи АСУ ТП, локальні бази даних і т.ін. У системі є як уні-версальні конвертери для перетворення даних до потрібного формату, так і спеціалізовані «коннектори» (зокрема, для Галактики, 8АР К/3, М8 8егуег 2000, Огасіе Ехргезз, Іп&гтіх МеІаСиЬе і багатьох інших). Кожне підприємство і кожен окремий користувач одержує свій інди-відуальний інтерфейс для роботи з даними.