Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.5. Програма «Галактика» як приклад корпоративної інформаційної системи на базі АРМів : Автоматизоване робоче місце менеджера : Бібліотека для студентів

3.5. Програма «Галактика» як приклад корпоративної інформаційної системи на базі АРМів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

магниевый скраб beletage

У сучасному світі, який постійно змінюється, безперечним є той факт, що успішна діяльність організації великого масштабу прямо залежить від ефективного використання інформаційних техноло-гій, які виконують особливу роль у вдосконаленні внутрішніх про-цесів управління.

Частина 3 АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ

Основне призначення сучасної інформаційної системи полягає в тому, щоб своєчасно надавати саме ту інформацію, яка необхідна для виконання конкретно поставленого завдання. Така система виходить за межі простого інструментального засобу і займає особ-ливе місце в управлінській діяльності, постійно впливаючи на неї і змінюючись під дією конкретних економічних умов.

Як забезпечити успішну роботу підприємства в умовах загост-рення конкуренції, складної ринкової кон’юнктури, подорожчання ресурсів? Найважливіша умова успіху — раціональний менеджмент, заснований на сучасних інформаційних технологіях.

Сучасна система управління — це набір інтегрованих додат-ків, які комплексно, в єдиному інформаційному просторі під-тримують всі основні аспекти управлінської діяльності підпри-ємств — планування ресурсів (фінансових, людських, матеріаль-них) для виробництва товарів (послуг), оперативне управління виконанням планів (включаючи постачання, збут, облік догово-рів) і види обліку, аналіз результатів господарської діяльності. Розглянемо для прикладу структуру інформаційної системи управління підприємством «Галактика», яка є сукупністю АРМів різних рівнів управління.

Єдиний інформаційний простір підприємства

На рис 3.6. подана структура типового підприємства і функціо-нальні елементи системи «Галактика», які автоматизують управлін-ня тим або іншим підрозділом.