Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.3. Класифікація АРМ : Автоматизоване робоче місце менеджера : Бібліотека для студентів

3.3. Класифікація АРМ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

магниевый скраб beletage

Основу класифікації АРМ становить ряд класифікаційних ознак. З урахуванням сфер застосування можлива класифікація АРМ за функціональною ознакою:

• АРМ адміністративно-управлінського персоналу;

• АРМ проектувальника автоматизованих систем управління і т. д.;

• АРМ фахівця в області економіки, математики, фізики, медици-ни і т. д.;

• АРМ виробничо-технологічного призначення. Важливою класифікаційною ознакою АРМ є режим його екс-плуатації, за яким виділяються:

• одиничний режим експлуатації;

• груповий режим експлуатації;

• мережений режим експлуатації. У першому випадку АРМ реалізується на відособленому персональному комп’ютері (ПК), всі ресурси якого знаходяться в монопольному розпорядженні користувача. Таке робоче місце орієнтова-не на вирішення нестандартних, специфічних завдань, і для його реалізації застосовують ПК невеликої потужності. При груповому режимі експлуатації на базі одного ПК реалізується декілька робо-чих місць, об’єднаних за принципами адміністративної або функціо-нальної спільності. В цьому випадку потрібні вже потужніші ПК і достатньо складне програмне забезпечення. Груповий режим екс-плуатації, звичайно, використовується для організації розподіленої обробки даних в межах окремого підрозділу або організації для об-слуговування стабільних груп фахівців і керівників. Мережевий режим експлуатації АРМ об’єднує переваги першого і другого режиму.

Частина 3 АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ

В цьому випадку кожне АРМ створюється на базі одного ПК і може експлуатуватися автономно, але в цей же час є можливість викорис-товувати деякі загальні ресурси обчислювальної мережі.

Класифікація АРМ повинна враховувати також вельми широкий діапазон користувачів за ступенем підготовленості до роботи з ПК:

• користувачі, що володіють програмуванням;

• користувачі, що одержали спеціальну підготовку з використо-вування інструментальних засобів АРМ і освоїли роботу на конкретному ПК;

• користувачі, що не одержали спеціальних знань, але мають пев-ні навички роботи на конкретному ПК;

• користувачі, що не мають знань у області ПК і не уміють на них працювати. Одним із підходів до класифікації АРМ є їх систематизація за

видами вирішуваних завдань. Можливі такі групи АРМ:

• для вирішення інформаційно-обчислювальних задач;

• для вирішення задач підготовки і введення даних;

• для вирішення інформаційно-довідкових задач;

• для вирішення задач бухгалтерського обліку;

• для вирішення задач статистичної обробки даних;

• для вирішення задач аналітичних розрахунків та ін. Обґрунтоване віднесення АРМ до певної групи сприятиме

глибшому і ретельнішому аналізу, можливості порівняльної оцінки різних однотипних АРМ з метою вибору найкращого. Життєздат-ність конкретного АРМ значною мірою визначається можливістю «вбудовування» елементів нових інформаційних технологій в систему управління. Основним змістом стає не стільки використання сучасних засобів обчислювальної і організаційної техніки, скільки вивчення нових взаємостосунків між фахівцями, що залучені в автоматизований технологічний процес обробки і використання ін-формації.

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА