Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2. Типова структура АРМ : Автоматизоване робоче місце менеджера : Бібліотека для студентів

3.2. Типова структура АРМ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

магниевый скраб beletage

Створення АРМ для систем організаційного управління пе-редбачає проведення їх структуризації і параметризації на стадії проектування. Структуризація АРМ включає опис середовища функ-ціонування:

• функціональних підсистем, які забезпечують зв’язки між ними;

• інтерфейсів з користувачем і технічними засобами;

• засобів програмного і інформаційного забезпечення. Параметризація передбачає виділення і дослідження параметрів

технічних, програмних і інформаційних засобів, що задовольняють вимоги і обмеженням, сформовані при структуризації.

Структурно АРМ включає функціональну і забезпечуючу частини.

Функціональна частина визначає зміст конкретного АРМ і включає опис сукупності взаємопов’язаних завдань, що відображають

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

особливості автоматизованих функцій діяльності користувача. В ос-нові розробки функціонального забезпечення є вимоги користувача до АРМ і його функціональна специфікація, що включає опис ввід-ної і вихідної інформації, засобів і методів досягнення достовірності і якості інформації, носіїв, що застосовують інтерфейс зв’язок. Сюди ж відносять описи засобів захисту від несанкціонованого доступу, відновлення системи в збійних ситуаціях, управління в не-стандартних випадках.

Забезпечуюча частина включає традиційні види забезпечен-ня: інформаційне, програмне, технічне, технологічне, лінгвістич-не та ін.

Інформаційне забезпечення включає опис організації інфор-маційної бази, регламентує інформаційні зв’язки, зумовлює склад і зміст всієї системи інформаційного відображення.

Програмне забезпечення (ПЗ) АРМ підрозділяється на загальне і функціональне.

Загальне ПЗ поставляється в комплекті з ПК і включає опера-ційні системи, прикладні програми, що розширюють можливос-ті операційних систем, програмні засоби діалогу та ін.

Загальне ПЗ призначено для управління роботою процесора, ор-ганізації доступу до пам’яті, периферійних пристроїв, запуску й управління процесором, виконання прикладних програм, забезпе-чення виконання програм на мовах високого рівня.

Функціональне ПЗ призначено для автоматизації вирішення функціональних завдань, включає універсальні програми і фун-кціональні пакети. При проектуванні цих програмних засобів необхідно дотримуватись принципів орієнтації розробки на конкретного користувача.

Частина 3 АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ

Сукупність вимог до програмного і технічного забезпечення відображається на великій кількості функцій користувача, і це дозволяє вирішувати проблему професійної орієнтації на користувача.

Технічне забезпечення АРМ є комплексом технічних засобів обробки інформації на базі ПК, що призначений для автомати-зації функцій фахівця в предметній і проблемній областях його професійних інтересів.

АРМ фахівця сфери організаційного управління, звичайно, базується на персональному комп’ютері індивідуального або колек-тивного користування, а також, що знаходиться у складі локальних мереж.

Технологічне забезпечення АРМ призначене для організації технологічного процесу використання АРМ стосовно комплексу вирішуваних завдань, що відповідають функціям фахівця.

Технологічний процес є сукупністю функціональних робіт, що включають забезпечення введення, контролю, редагування і маніпу-лювання даними, накопиченням, зберіганням, пошуком, захистом, отриманням вихідних документів. У зв’язку з тим, що користувач, як правило, належить до певного колективу і виконує в ньому певну роботу, необхідно передбачити технологічну взаємодію виконавців при вирішенні завдань, забезпечити умови спільної роботи фахівців. Ці положення повинні відображатися в кваліфікаційних вимогах і посадових інструкціях користувачів АРМ.

Лінгвістичне забезпечення АРМ визначається системою ви-мог до мови спілкування користувача із засобами АРМ.

Ці мови повинні бути простими у вивченні і використанні. Рівень і якість інформаційного і смислового навантаження мовних

Скороходов В. А., Худякова І. М. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

засобів залежать від того, наскільки їх синтаксичні і семантичні конструкції наближаються до відповідних конструкцій природної мови фахівця.