Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Автоматизоване робоче місце менеджера : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

магниевый скраб beletage

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Південнослов’янський інститут

Київського славістичного університету

Скороходов В. А., Худякова І. М.

АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МЕНЕДЖЕРА

Навчальний посібник

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник

для студентів вищих навчальних закладів

Київ – 2008

УДК 005:004.91](075.8) ББК 65.290-2я73+32.973я73 С 44

Рецензенти:

В. В. Горлачук — доктор економічних наук, професор, заідувач кафедри менеджменту

і економіки Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П. Могили

М. В. Фатєєв — кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри менеджментуНаціонального університету кораблебудування ім. адмірала Макарова

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(лист № 14/18.2—2805 від 27.12.2004 р.)

Скороходов В. А., Худякова І. М.

С 44  Автоматизоване робоче місце менеджера. — Навчалышй

посібник. — К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. — 416 с.

ISBN 978-966-370-083-0

У навчальному посібнику розкриваються поняття організації та автомати-защї пращ сучасного менеджера: викладаються питания автоматизапії прий-няття рішень, використання баз даних як інструменту створення автоматизова-них робочих мспь (АРМ) менеджерів; надаються рекомендапії щодо створення та застосування АРМ в конкретних умовах; наводяться приклади сучасних АРМ проектного менеджменту, бізнес-планування, в т. ч. управління вищим навчальним закладом. Наприкінці кожного розділу наведені питання для самоконтролю та варіанти завдань з розробки елементів АРМ.

УДК 005:004.91](075.8) ББК 65.290-2я73+32.973я73

О Скороходов В. А., Худякова I. М, 2008

О Південнослов’янський інститут

Київського славістичного університету, 2008

ISBN 978-966-370-083-0  О «Видавничий дім «Професіонал», 2008