Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Поруч із цим і досі лишається слушною істина: талановитій людині відкрита дорога в журналістику у будь-якому віці і з будь-якої сфери дійсності. : Основи журналістики : Бібліотека для студентів

Поруч із цим і досі лишається слушною істина: талановитій людині відкрита дорога в журналістику у будь-якому віці і з будь-якої сфери дійсності.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 

магниевый скраб beletage

Більше того, на Заході поширена думка про те, що саме з фахівців інших професій, які мають глибокі знання у своїй галузі й достатній життєвий досвід, виходять найкращі журналісти. Журналістика як друга вища освіта вважається ефективним шляхом підготовки висококласних спеціалістів для мас-медіа.

Що ж можна побажати молодій людині, яка із шкільної лави починає осягнення професії журналіста? Працюйте над собою,

1 Чапек К. Як це робиться/Карел Чапек//Чапек К. Вибрані твори. – Ужгород, 1951. – С. 96–97.

 

Журналіст як суб’єкт масово-інформа ційної діяльності

над пошуком таланту в собі, відшукайте ту сферу, у якій ваші здібності можуть дати найвищий ефект. А журналістика створює для цього блискучі можливості.

3. Професія журналіста – це безкінечне самовдосконалення. Талант, не підкріплений здатністю особистості до вічного навчан-ня й безперервною працею над собою, залишається забавкою для марнування розуму й ніколи не втілиться в зримі наслідки людської діяльності. Таким чином, професія журналіста містить у собі подвійну складність: окрім таланту, вона передбачає постійне навчання суб’єкта масово-інформаційної діяльності.

Творчість як така, і журналістська зокрема, не знає кінцевого рівня майстерності, вона засадничо містить у собі можливість для ще дальшої досконалості. Журналіст – semper tiro (завжди учень). У нього немає поняття «після роботи», бо неможливо ви-ключити себе з потоку духовної праці. Хороший журналіст вічно поглиблює свої знання, стає справжнім фахівцем у своєму тема-тичному напрямку, багато читає, працює в бібліотеках, збирає досьє, вивчає мову, вдосконалює стиль, опановує досвід класики журналістики й публіцистики.

Інтенсивне навчання – це закон будь-якої творчості, і літературної, і журналістської. І шляхи цього навчання традиційні, незважаючи на сучасну комп’ютеризацію са-мого творчого процесу. З цього погляду цікаві думки висло-вив свого часу Габріель Гарсіа Маркес (р. н. 1928) – видатний колумбійський письменник, лауреат Нобелівської премії в галузі літератури 1982 р., чия творчість відзначається особливим новаторством. В інтерв’ю, даному для кубинського журналу «Богемія» 2 лютого 1979 р., він так сформулював своє творче кредо: «Існує тенденція зневажливо ставитися до літературної культури, вірити в стихійність, натхнення. Істина полягає в тому, що література – це наука, якою необхідно оволодіти, що десять тисяч років літературного розвитку стоять за кожним оповіданням, яке пишеться сьогодні» 1 . У навчанні письменник повинен бути скромним, «уся ця скромність, яка заважає писати, необхідна саме для того, щоб вивчати всю літературу і бачити, як чудово, чорт забирай, було те, що робилося десять тисяч років

1 Маркес Г. Г. О литературе, о себе, о своем творчестве/Габризль Гарсиа Мар-кес//Вопросьі литературьі, - 1980. - № 3. - С. 170.

 

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

тому, щоб знати, який наш власний вік, у якій точці історії люд-ства ми перебуваємо, щоб продовжувати займатися цієї річчю, що бере початок у біблейські часи. Кінець кінцем, літературі навчаєшся не в університетах, а тільки читаючи й перечитуючи письменників» 1 .

У сучасній науці існує погляд, згідно з яким «нерозумно проти-ставляти журналістику письменству» 2 . У журналістиці так само закон творчого навчання реалізується через читання й пере-читування класики, вивчення творчого досвіду колег через чи-тання їхніх творів. Відомий російський журналіст Юрій Грибов, торкнувшись питань становлення журналістської майстерності, відзначив, що йому допомогло «читання класичного нарису – цієї скарбниці образів і проблем, нарису, що відзначається худож-ньою формою» 3 . І далі вже в процесі своєї професійної діяльності він «багато читав відомих нарисовців і прозаїків, прагнучи зрозуміти, як вони пишуть, навчався в них» 4 .

Можна запропонувати формулу: журналістика – це розуміння чужих і створення своїх текстів. Цю особливість журналістської професії, вічне навчання в ній через читання, слід особливо підкреслити, бо в сучасному світі інформаційних технологій у молодого покоління виробляється зневажливе ставлення до книги, до засвоювання досвіду минулого й сучасного, наяв-ного в друкованому слові. Тому з перших кроків у журналістиці необхідно твердо запам’ятати: стати професіоналом високого рівня в цій галузі можна лише завдяки дружбі з книжкою, ви-робленню в себе сталих навичок до читання, засвоєння досвіду класиків і видатних сучасників.

Журналістику іноді називають не професією, а способом жит-тя, не замислюючись над глибоким значенням цих слів. Тим-часом професія – це спеціальність, якою людина займається на роботі і залишає її за воротами прохідної заводу чи за дверима своєї установи. Характеру способу життя набуває спеціальність,

1          Гарсіа М. Г. О литературе, о себе, о своем творчестве/Габризль Гарсиа Мар-

кес//Вопросьілитераіурьі, - 1980. - № 3. - С. 170.

2          Кардин В. Об Аграновском, о публицистике.../В. Кардин//Вопросьі

литературн. - 1984. - № 11. - С. 65.

3          Грибов Ю. Документально и художественно/Юрий фибов; беседу вел Евге-

ний Осетров//Вопросьі литературьі. - 1980. - № 8. - С. 306.

4          Там само.

 

Журналіст як суб’єкт масово-інформа ційної діяльності

якою людина займається завжди: чи перебуваючи у відпустці на відпочинку, чи в туристичному поході, чи сидячи в театрі з ко-ханою жінкою. Журналіст здійснює свої функції безперервно.

«Журналістська праця, – писав з цього приводу авторитетний викладач журналістики професор В. Й. Здоровега, – це не просто вміння вправно написати замітку чи статтю, хоча ці ази ремес-ла треба засвоїти, а своєрідний спосіб сприйняття світу, спосіб бачення реальності, спосіб мислення і світовідчуття, спосіб існування і усвідомлення себе у неспокійному житті. Тому ніяк не можу погодитись із тим, що майстерність журналіста – це всього-на-всього вправне володіння пером чи „добре підвішений язик”» 1 .

Запам’ятайте: ви обрали професію, де не припиняється духовна праця, де триває вічний пошук тем для наступних повідомлень, джерел інформації, глибшого розуміння дійсності, кращого оформлення думки.