Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СЛОВНИК МОЛОДОГО ЖУРНАЛІСТА : Основи журналістики : Бібліотека для студентів

СЛОВНИК МОЛОДОГО ЖУРНАЛІСТА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 

магниевый скраб beletage

ЖУРНАЛ (франц.ритаІ від jour - день) - періодичне друковане видання, яке містить статті й матеріали з різних суспільно-подіпшчних, наукових, виробничих ma інших питань, пубдікує літературні ma публіцистичні твори, літературно-критичні праці, ілюстрації та фотоматеріали. На відміну від газет, спрямованих на оперативну інформацію, журнали дають змогу більш детально й за більш значні терміни охопити подіх сучасно-го суспільного, політичного, культурного та наукового життя, вміщують обширні наукові статті, художні твори великого об-сягу. Журнал - носій аналітичної, фундаментальної інформації; у цьому його головна відмінність від газети.

За свідченням статистики, одну книжку журналу читає приблизно у п’ять разів більше людей, ніж примірник газети, відтак можна говорити про ґрунтовніший вплив такого типу видань у порівнянні з іншими видами періодичної друкованої продукцй.

Журнали типологізуються за трьома засадами: 1) за періодичністю - такі, що виходять щотижня, щомісяця, щодвамісяці, щокварталу, щороку; 2) за змістом - загальні, громадсько-політичні, літературно-художні, иаукові, спещальні (галузеві); 3) за читацьким призначенням - для жінок, для чоловіків, для дітей і молоді тощо.

Першим журналом у Європі став «Журналь де Саван» («Жур-нал науковців», Париж, 1665). Відтоді журнали поширилися і в інших країнах.

Перший журнал в Украіні видавався у Львові з січня no чер-вень 1795 року. Це був ілюстрований літературно-науковий місячник польською мовою, що мав довгу назву «Zbior pism ciekawych, sluzqcy do poznania roznych narodów i krqjow, wyj^nty z агіеппікошііппусНагМрегуосіусгпусН>>(<<Зібрання творів фсавих, що служать для пізнання різних народів і країв, вийнятих з що-денних та інших періодичних видань»). У шести числах журналу

 

РОЗДІЛ ДЕСЯТИЙ

були подані матеріали з історії, географії, фізики, педагогіки; майже всі вони перекладалися з французьких часописів того часу. Журнал, отже, мав дайджестовий характер.

У Львові зародилася й галузева журналістика в Україні. У 1801 році тут почав виходити журнал з правознавства «Annales Jurisprudentiae» («Правознавчі аннали»), що існував до 1811 року, а в 1803 році – журнал з воєнних наук «Militarische Zeitschrift» («Військовий журнал»).

Перші журнали в тодішній підросійській Україні з’явилися на початку XIX століття в Харкові: сатиричний «Харьковский Демокрит» (1816) та літературно-художні й наукові «Украин-ский вестник» (1816–1819) та «Украинский журнал» (1824–1825). Ці журнали видавалися російською мовою, хоча зрідка й надава-ли свої сторінки для публікації українських творів.

Величезну роль у розвитку української журналістики відіграв літературно-науковий і громадсько-політичний жур-нал «Основа», який видавався українською і російською мова-ми в С-Петербурзі в 1861–1862 роках. Редагував його Василь Бєлозерський, а до складу редакції входили Микола Костомаров і Пантелеймон Куліш. В організації перших чисел брав участь Т. Шевченко.

Перші українські за мовою й характером журнали з’явилися у Львові з виникненням у Галичині протопартійної течії народовців. Це були журнали «Вечорниці» (1862–1863), «Мета» (1864–1865), «Нива» (1865), «Русалка» (1865).

КЛЮЧОВІ СЛОВА – невід’ємний елемент онлайн-публікації, який полягає в позначенні певним чином (великими літерами, курсивом, синім кольором) важливих для тексту слів, за яки-ми його можуть відшукати зацікавлені особи через пошукові системи. Ключові слова, ніби ключики, відмикають текст для інтерактивного прочитання, сигналізують про його контентні зв’язки. Рекомендується для ролі ключових обирати мак-симально конкретні слова, тоді за ними буде легко знайти вашу публікацію в будь-якій пошуковій системі. Загальні або абстрактні слова видадуть таку величезну кількість посилань, що з ними не впорається жоден споживач інформації.