Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 6. ЖУРНАЛІСТИКА ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР : Основи журналістики : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 6. ЖУРНАЛІСТИКА ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 

магниевый скраб beletage

Інформаційний простір - зміст поняття. Інформаційні агентства, специфіка їхньої діяльності.

Світові інформаційні агентства.

Національні агентства: Національне ІНАУ «Укрінформ».

Прес-центри: де відкриваються

і яку функцію виконують?

Що таке npec-бюро та його функції?

Зтістові особливості національного інформаційного

npocmopy і його парадокси.

«Доктрина інформаційної безпеки Російської Федерацш

як приклад турботи держави

про свій інформаційний простір.

Світовий інформаційний простір - формування

Колективного Розуту на ґрунті новітніх

інформаційних технологій

G&5)

 

РОЗДІЛ ШОСТИЙ

О

станнім часом у слововжиток міцно увійшло понят-тя інформаційного простору, під яким розуміють сукупність територій, охоплених органами масової інформації певної категорії (реґіональними, національними, світовими). Найчастіше цей термін вживають у значенні національного інформаційного простору, який потребує зако-нодавчого врегулювання й захисту, а його суб’єкти – і державної підтримки.

Більш докладно інформаційний простір характеризують:

1)         матеріальні (технологічні) способи підготовки й поширен-ня інформації по горизонталі, включаючи її передачу, ре-трансляцію й отримання;

2)         соціально-економічні можливості доступу до інформації населення, включаючи усі його верстви в даній країні; за-безпечення поширення інформації по вертикалі;

3)         існування національної системи інформації та зв’язку з її конкретними компонентами, що визначають територію поширення інформації;

4)         наявність національного законодавства в галузі інформації та зв’язку, що регулюють функціонування й використання органів масової інформації в забезпеченні національних і державних інтересів;

5)         наявність законодавчої бази міжнародного рівня та між-народних і регіональних угод у галузі масової інформації, що забезпечують обмін нею між державами і взаємопро-никність національних інформаційних просторів.

Журналістика – це система, що динамічно розвивається, ма-ючи своєю кінцевою метою максимальне задоволення інформа-ційних потреб суспільства і наповнення інформаційного просто-ру якісними, правдивими повідомленнями. За чотириста років існування професійної журналістики в ній відбулося багато змін. Особливої інтенсивності вони набули в ХІХ–ХХ століттях. Спо-чатку журналістика привела до виникнення усередині кожної країни національних інформаційних просторів, які мало спів-відносилися між собою.

Але от уже майже два століття тому почав складатися світовий інформаційний простір, а масово-інформаційна діяльність пережила перший розподіл праці: між джерела

Журналістика як інформаційний простір

ми інформації та її розповсюджувачами з’явилися посеред-ники – ними стали інформаційні агентства.

Кожній газеті було невигідно тримати власного кореспон-дента в зарубіжних країнах, дешевше було купити інформацію в спеціалізованому на її постачанні агентстві. Вони тоді на-зивалися агентствами преси і, на відміну від тодішніх газет і журналів, що мали лише національне поширення, здобули ста-тус світових центрів по збиранню інформації, постачаючи нею передплатників (газети, журнали, а в ХХ столітті й радіо та теле-бачення) у різних державах світу.

Перше інформаційне агентство було засноване в 1835 р. у Франції. Його засновником виступив відомий французький письменник і журналіст Шарль-Луї Гавас (1783–1858). Спочатку агентство, назване його іменем Agentce Havas, функціонувало як бюро перекладів з іноземних мов; потім розпочало доставку повідомлень з інших міст за допомогою поштових голубів 1 . З винайденням телеграфу набуло статусу повноцінного телеграф-ного агентства. Під зміненою назвою воно існує до наших днів.

Восени 1940 р. після захоплення Франції німецькими вій-ськами агентство Гавас опинилося в руках окупантів. У той же час лондонський відділ агентства Гавас було перетворене пред-ставниками Опору в Незалежне Французьке Агентство. У 1942 р. в Алжирі при Французькому комітеті національного визволен-ня виникло ще одне інформаційне агентство під назвою Аванс Франсез де Пресс (Французьке Агентство Преси), яке після ре-організації у вересні того ж року дістало своє нинішнє найме-нування «Агентство Франс Пресс» (АФП). 1944 р. в нього влито лондонське Незалежне Французьке Агентство. Таким чином, Агентство Франс Пресс стало спадкоємцем агентства Гавас, успадкувавши його матеріальну базу і структури.

Спочатку Франс Пресс було офіційним урядовим агентством i утримувалось з державного бюджету. Згодом було прийняте рі-шення відділити його від державного апарату й надати «коопера-тивний статус». Згідно з статутом, прийнятим 10 січня 1957 р.,

1 Якщо подивитися на будинок поштамту на Привокзальній площі, що біля Південного вокзалу в Харкові, то можна побачити кілька маленьких балкончиків у верхній частині споруди. Як не дивно це звучить сьогодні, але призначалися вони для відпраки і прийому поштових голубів. Будинок збудований під час столичного статусу Харкова в УРСР, наприкінці 1920-х рр.

 

РОЗДІЛ ШОСТИЙ

Франс Пресс є «автономним органом, що користується правами юридичної особи i діє на комерційній основі».

Щорічний бюджет агентства Франс Пресс становить біля 60 млн франків. Ця сума складається з абонентної плати клієнтів – газет, журналів, урядових установ та інших передплатників.