Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 1. ЖУРНАЛІСТ ЯК СУБ’ЄКТ МАСОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ : Основи журналістики : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 1. ЖУРНАЛІСТ ЯК СУБ’ЄКТ МАСОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 

магниевый скраб beletage

Портрет професії журналіста.

Привабливі боки журналістики:

можливість самореалізуватися;

мати творчу за характером роботу;

доносити до людей правду, примножувати

в світі добро, боротися за справедливість;

впливати на формування суспільної свідомості,

громадської думки; спілкуватися з видатними

людьми, прожити цікаве життя; першим опинятися

в гущині подій, осягати глибинний зміст явищ,

причини і наслідки, витлумачувати їх для загалу;

стати знаменитим, мати гарні заробітки,

посідати престижне місце в структурі суспільства.

Труднощі спеціальності: стресовість,

потреба таланту, необхідність безкінечного

самовдосконалення, моральна відповідальність

за кожен журналістський твір,

мистецтво постійного спілкування,

налаштованість на універсальність

G^

 

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

В

и здобули середню освіту і постали перед вибором майбутньої долі. Ви обираєте професію, а відтак і спеціальність у вищій школі, щоб вчитися далі й стати високо-класним спеціалістом.

Професія журналіста сьогодні приваблює багатьох молодих людей численними перевагами, широкими можливостями. Се-ред них як на найважливіші слід вказати на такі.

1. Масово-інформаційна діяльність надає людині широкі можливості самореалізуватися; вона містить у собі елементи цілого ряду привабливих творчих професій, які самі по собі самодостатні й цікаві.

Здійснюючи свою професійну діяльність, журналіст виступає під час інтерв’ю в ролі психолога, він мусить бути гарним комунікатором і вміти «розговорити» співбесідника.

Збираючи інформацію, він повинен виявити неабиякі акторські здібності, зуміти, де це потрібно, залишитися непоміченим, спрацювати у ролі стороннього спостерігача, а в іншому місці зіграти важливу персону, домогтися довіри, схилити співрозмовника на свій бік і обов’язково сподобатися йому, адже тільки за умов цілковитої довіри можливе розкрит-тя інформаційної скрині Пандори, якою, безумовно, є кожна людина.

Спілкуючись щодня з численними співрозмовниками й чи-тацькою аудиторією, журналіст здійснює функції педагога, що-найменше в двох аспектах: по-перше, відкриваючи людям шлях до нових знань, і по-друге, навчаючи їх жити. Він вислуховує й дає корисні поради. У нашому суспільстві журналіст – це не про-сто професія, а певне звання, її представники наділені великим суспільним авторитетом, до них звертається пересічний гро-мадянин у скрутні моменти свого життя, шукаючи поради й підтримки. Тому в професійній діяльності журналістові часто доводиться здійснювати й лікарські функції.

Макетуючи свіже число газети чи журналу, готуючи до ви-ходу в ефір радіо- чи телепередачу, журналіст виступає в ролі режисера (згадаймо первісне значення цього слова, що прийшло до нас з латини; де «rego» означає «керую»), адже йому доводиться упорядковувати роботу численного колективу, у якому кожен спеціаліст має своє окреме завдання і здійснює притаманну лише йому функцію. Щоправда, таку роботу виконує не кожен

 

Журналіст як суб’єкт масово-інформа ційної діяльності

журналіст, а лише редактор, але й рядовий кореспондент, вихо-дячи із своїх професійних завдань, мусить здійснювати велику організаторську роботу: створити навколо себе інформаційну мережу, шукати шляхи доступу до джерел інформації. Крім інформаційного забезпечення своєї діяльності, самомарке-тинг є важливою умовою його власної праці, служить гаран-том успішного становлення й всебічного розвитку здібностей журналіста.

Нарешті, його робота пов’язана з безперервним створенням текстів. Це завершальний етап його діяльності. У даному випад-ку журналіст виступає в ролі письменника. Але від представ-ника цієї вільної професії він різниться тим, що пише завжди, практично щодня, і за будь-яких умов і обставин. Для щоденної газети практично кожен її кореспондент повинен подати 200– 250 рядків тексту в номер. Історія журналістики нагромадила багато свідчень про невтомність видатних майстрів пера: на-приклад, Улас Михайлович Дорошевич (1864–1922), знамени-тий редактор популярної у свій час газети «Русское слово», крім керівництва виданням, виконував величезне авторське наван-таження: 64 тисячі рядків на рік, 5300 – на місяць, 175 рядків на день 1 . Такий щільний режим і створює головні особливості праці журналіста, у якій на саме написання твору відводиться не так уже й багато часу, а натомість його левову частку займає пошук теми, віднайдення джерел інформації для її висвітлення, ознайомлення з документами й джерелами та ін.

Перелічені аспекти складають парадигму творчої діяльності кожного журналіста. Але слід мати також на увазі, що при збиранні матеріалу йому доводиться здійснювати й самостійні журналістські розслідування. А це передбачає виконання рольо-вих функцій інших (засадничо – будь-яких) професій, не лише перелічених щойно тих, які мають виразну творчу домінанту.

Слід однозначно сказати в підсумку, що журналістика, як ніяка інша сфера, надає індивідові можливість стати особистістю, реалізувати себе цілком, виявити усі природні таланти, якими б розмаїтими вони не були.