Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 4. ЖУРНАЛІСТИКА ЯК СИСТЕМА ОРГАНІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ : Основи журналістики : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 4. ЖУРНАЛІСТИКА ЯК СИСТЕМА ОРГАНІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 

магниевый скраб beletage

Причини бурхливого розвитку мас-медіа в сучасну епоху. Поняття про систему. Типологія журналістики та її засади.

Чотири підсистеми журналістики.

Взаємодія інформації та комунікації.

Стабільність існуючої системи журналістики.

Атрибутивні особливості преси, радіомовлення,

телебачення та Інтернет-журналістики,

переваги кожного типу журналізму перед іншими

та їхні вади

G^

 

РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ

С

учасна журналістика являє собою складну систему органів масової інформації, що дедалі ускладнюється. Поява но-вих елементів у ній пов’язане не тільки з простим збільшенням кількості одиниць, але й зміною якісного стану системи в цілому. Причини бурхливого розвитку журналістики обумовлені такими найважливішими чинниками:

1)         розширенням і поглибленням інформаційних потреб сус-пільства, необхідністю щодня отримувати точну й прав-диву інформацію політичного, економічного, соціального, культурного та ін. характеру;

2)         активним суспільно-політичним і господарським станом суспільства, зростанням усвідомлення людством себе як цілості, відчуттям того, що події в будь-якій точці світу впливають на долі всіх країн і регіонів;

3)         науково-технічною революцією в галузі інформаційних і ко-мунікаційних технологій, створенням буквально в останні десятиліття нового виду існування інформації, пов’язаним з розвитком електронних інформаційних технологій;

4)         глобалізацією масової комунікації, створенням можливості за допомогою комп’ютерних мереж негайного поширення повідомлень;

5)         демократизацією інформаційних процесів, потенційною можливістю для кожного користувача ПК брати участь у створенні новин і пропонувати їх як масову інформа-цію.

Журналістика сьогодні вже не та, що була вчора, а завтра вона стане не такою, як сьогодні. Її розвиток відбувається таки-ми швидкими темпами, що теорія не встигає осмислювати всі особливості її нинішнього стану. З бурхливим розвитком масової інформації і комунікації пов’язане й вироблене останнім часом журналістикологами уявлення про журналістику як про систему. Але спочатку про загальне поняття.

Система – це сукупність якісно визначених елементів (зміст системи), між якими існує закономірний зв’язок чи взаємодія (структура системи). Найважливішими рисами системи є її роз-членованість, з одного боку, і цілісність, з іншого. Система – це єдність, що складається з взаємодіючих елементів. Предмет чи явище матеріального чи духовного життя, що самі є системами, можуть виступати елементами системи вищого рівня.

 

Журналістика як система органів масової інформації

Система органів масової інформації – це єдність компонен-тів, які виникли в різні історичні періоди (спочатку періодична преса, потім телеграфні комунікації, фотографія, кіно, радіо, телебачення і, нарешті, новітні аудіовізуальні та комп’ютерні технології). Сучасна журналістика як система – це сукупність усіх наявних у даний історичний момент органів масової інфор-мації, функціонування яких спричинене суспільними потребами в інформації й попитом аудиторії. Органи масової інформації взаємодіють між собою і в цілому як єдиний соціальний інститут якнайтісніше пов’язані з конкретно-історичним станом суспіль-ства, що створило дану систему журналістики.

Основне призначення системи журналістики – безпе-рервне відображення суспільного життя в усіх його розмаїтих взаємозв’язках, суперечностях і конфліктах. А відтак журналіс-тика входить як елемент (складова частина) до системи вищого рівня, а саме: до системи соціальних інститутів, за допомогою яких здійснюється суспільне самоуправління, а саме суспільство існує як саморегулівна єдність.

Сучасна наука розуміє журналістику як систему, виокремлю-ючи в ній різноманітні типи друкованих та електронних видань, інформаційної продукції радіомовлення й телебачення. Органи масової інформації класифікуються за різноманітними ознака-ми.