Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
У світі, що загрожений небезпекою показатися нудним і спо-нуканий необхідністю розважати будь-що, політичне життя є невдячним сюжетом. : Основи журналістики : Бібліотека для студентів

У світі, що загрожений небезпекою показатися нудним і спо-нуканий необхідністю розважати будь-що, політичне життя є невдячним сюжетом.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 

магниевый скраб beletage

Звідси тенденція замість поважних ко-ментаторів і репортерів, що займаються аналізом, віддавати перевагу масовикам-затійникам і замість інформації подавати в ефір розваги, зокрема беззмістовну балачку різних ток-шоу. Журналісти, посилаючись на очікування телеглядачів, виправ-довують політику демагогічного спрощення.

Надзвичайно цікавими є спостереження П. Бурдьє над струк-турою журналістського середовища, де він бачить конфлікт стар-шого й молодшого поколінь працівників мас-медіа. У середовищі журналістів усе більше відчуваються тертя між тими, хто висту-пає на захист незалежних цінностей, свободи від комерційного зиску, попиту, і тими, хто підпорядковується необхідності і відпо-відно винагороджується. Причому особливо високо оплачується та категорія журналістів, які без особливих докорів сумління догоджають очікуванням найменш вибагливої публіки, цинічні

 

РОЗДІЛ СIМНАДЦЯТИЙ

і глухі до вимог деонтології і тим більше до політичної проблема-тики. Вони намагаються нав’язати свої «вартості», стиль життя і мовлення, свій «людський ідеал» решті журналістів. Переважно це представники старшого покоління.

Але все більше в журналістському середовищі нових людей, які приходять в журналістику з університетів, маючи якісну під-готовку до професійної діяльності. Непомітні робітники новин, репортери стають тим більше критичними, чим кращу освіту отримують. На переконання П. Бурдьє, сьогодні люди, що пра-цюють з камерою й мікрофоном, набагато краще освічені, ніж ті, хто був на їх місці в 1960-ті роки. Іншими словами, зараз різниця між тим, чому навчають в університеті на факультеті журналістики, і тим, чим його випускникам доводиться займа-тися насправді, стає все помітнішою – хоча існують і випадки адаптації, до якої особливо хапливі себе заздалегідь готують.

Мета освіти не тільки навчити людей читати, писати і раху-вати, щоб зробити з них гарних працівників, але також дати їм засоби, необхідні для того, щоб стати гарними громадянами, здатними розуміти закони, розуміти й захищати свої права, створювати профспілкові об’єднання. Ми можемо й повинні боротися проти рейтингу в ім’я демократії.

«Молоді журналісти, які не займають стабільного станови-ща, – спостеріг П. Бурдьє, – найбільш схильні протиставляти принципи й цінності своєї професії більш реалістичним і ци-нічним вимогам своїх старших колег» (с. 95).

Художники мусили боротися впродовж кількох століть, щоб звільнитися від замовлення і нав’язати свою автономію, пра-во використовувати колір на свій смак, право обирати манеру письма, якщо їм вказують фарби, право обирати сюжет, зобра-жати чи ні замовника, відтворювати його крупним планом чи ні, на колінах чи стоячи. У таку ж боротьбу сьогодні втягнуті журналісти, які можуть і мусять захистити свою професійну гідність.

Теорія «поля журналістики» П. Бурдьє була сприйнята з інтер-есом у західній гуманітарній науці, де в нього з’явилися одно-часно критики й послідовники. Наприклад, такі дослідники, як Л. Чоуліаракі і Н. Феркло у спільній праці 1 відзначили, з одного

1 Chouliaraki L., Fairclough N. Discourse in Late Modernity: Rethinking Critical 426

 

Осмислення проблем журналiстики в новiтнiй філософії

боку, що П. Бурдьє забезпечив критичний дискурс-аналіз ме-татеорією, яка допомагає прив’язати порядок дискурсу до по-рядку соціальної практики, а, з іншого боку, критикували його за невміння побачити «засадничо конфліктну конфігурацію дискурсів у середині певної соціальної галузі» 1 (тобто виокрем-лених ним же самим полів) і зрозуміти конфлікт дискурсів як рушійну силу в розвитку соціальних полів. Обговорення теорії П’єра Бурдьє, яке триває й зараз, свідчить про її продуктивність і необхідність для українських журналістів і науковців бути обі-знаним з нею.