Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 16. ЗАГАЛЬНА ЖАНРОЛОГІЯ І ЖУРНАЛІСТИКА : Основи журналістики : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 16. ЗАГАЛЬНА ЖАНРОЛОГІЯ І ЖУРНАЛІСТИКА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 

магниевый скраб beletage

Поділ літературної творчості на роди.

Визначення епосу, лірики й драми.

Відношення до них прози, віршів і діалогу.

Єдність змісту і форми в родовому поділі.

Засади жанрового поділу.

Поняття про жанровий різновид.

Специфіка прози в журналістиці, злиття епічних,

ліричних і драматичних елементів

у журналістському творі.

Поняття журналістського роду.

Інформаційний рід та його жанри:

замітка, звіт, репортаж, інтерв’ю.

Аналітичний рід і його жанри:

кореспонденція, стаття, рецензія, огляд.

Художньо-публіцистичний рід і його жанри:

замальовка, нарис, памфлет, фейлетон, есей.

Індивідуальні жанри. Оновлення жанрової системи журналістики

G^

 

РОЗДІЛ ШІСТНАДЦЯТИЙ

Б

удь-який журналістський задум здобуває втілення у формі певного жанру. Щодня розкриваючи газету, читач зустрічається в ній не просто з текстами, а замітками, репорта-жами, статтями, нарисами, інтерв’ю, есе та іншими жанрами журналістики. Жанри – це комунікативні канали для певного роду інформації. Неправильно пов’язувати жанр лише з формою журналістського твору, хоча б і такою, що склалася в глибинах історії й стабілізувалася в своїх структурних ознаках. Жанр – це певним чином окреслений зміст, що «відшукав» найбільш зруч-ну форму для свого втілення. Жанр – це змістовно-формальна єдність.

А відтак, журналіст мусить навчитися бачити дійсність очи-ма жанру, оскільки зрозуміти цю саму дійсність можна лише у зв’язку з певними способами її вираження. Адже журналіст не втискує матеріал у готову площину твору, а жанровий по-гляд служить йому для відкриття, бачення, розуміння й відбору життєвого матеріалу.

Свою книжку про жанри періодичної преси О. О. Тертичний недарма розпочав слушними міркуваннями про важливість для журналіста дивитися на світ очима жанру 1 . Справа в тому, що се-ред молодих журналістів існує зневажливе ставлення до категорії жанру, заґрунтоване, зрештою, на їхній недосвідченості, бракові життєвого й професійного досвіду. Від них іноді доводиться чути: байдуже в якому жанрі виконаний журналістський текст, го-ловне створити цікавий, читабельний матеріал. Інші говорять: зміст поняття «жанр» недостатньо чітко окреслений, у одного автора можна побачити таку ієрархію, а в другого – зовсім іншу жанрову систему.

Насправді жанри в журналістській (і літературній) творчості існують об’єктивно, тобто незалежно від бажань практиків і ду-мок теоретиків. Можна впевнено говорити, що жанри – це великі групи текстів, які наділені спільними ознаками, а жанрологія – це наука про типологію текстів.

Крім того, жанри відіграють самі по собі важливу комуні-кативну роль у внутрішньому й зовнішньому журналістському спілкуванні. Під внутрішнім середовищем ми розуміємо

1 Тертычный А. А. Жанрьі периодической печати: учеб. пособие /А. А. Тертьічньій. - М.: Аспект Пресс, 2000. - С. 3.

 

Загальна жанрологія і журналістика

спілкування в середині журналістського колективу. Відомий журналіст, майстер сатиричних жанрів Ігор Лагоза у книзі «Сміхом душа лікується» розповів про те, як він став фейлетоністом. Якось тодішній редактор «Вечірнього Харкова» Валер’ян Єськов поскаржився йому на брак здібних до написання фейлетону авторів, а без цього жанру, на його глибоке переконання, не мог-ла існувати газета, це був магніт, який притягав до себе увагу читачів. Ранком наступного дня Ігор Лагоза поклав на стіл ре-дактора свій перший фейлетон і був негайно зарахований на по-саду фейлетоніста 1 .

У цій мемуарній історії прикметним є те, що журналісти спілкувалися між собою мовою жанру. Редактор шукав не про-сто абстрактний текст, яким би міг заповнити (чи прикраси-ти) сторінки своєї газети, а саме фейлетон. А журналіст його прекрасно зрозумів і приніс наступного дня текст, виконаний у цьому жанрі. Це й означає, що редактор і журналіст говорили однією жанровою мовою й добре розуміли один одного.

Спільною жанровою мовою розмовляє журналіст з читача-ми. Читач, щодня розгортаючи газету, сподівається побачити в ній не тільки імена улюблених журналістів, але й добре знайо-му йому систему жанрів: короткі інформаційні замітки, репор-таж, проблемну статтю, портретний нарис про видатну людину, рецензію на нову книгу чи театральну виставу та ін. Ефект жан-рового очікування є важливим фактором формування читацьких інтересів і задоволення читацьких потреб. Поза жанром немож-ливо вести мову про дієвість та ефективність журналістики. Та-ким чином, і з зовнішнім світом журналіст так само говорить мовою жанру.

Як не дивно це прозвучить, але, якби гіпотетично припусти-ти, що раптом уявлення про жанр щезли з нашої свідомості, то журналісти перестали б розуміти один одного, а що найгірше – їх перестали б розуміти читачі.

Досвідчений дослідник художньої творчості, який свого часу належав ще до ОПОЯЗу, Віктор Шкловський дуже точно порівняв жанри із звичаєвим правом. «Постійно встановлені звичаї, – пи-сав він, – етикети порядку огляду світу (як мені здається) – нази-

1 Лагоза І. В. Сміхом душа лікується: Гумор і сатира/Ігор Лагоза. – Харків: Майдан, 2004. – С. 109.

 

РОЗДІЛ ШІСТНАДЦЯТИЙ

ваються жанрами»