Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СЛОВНИК МОЛОДОГО ЖУРНАЛІСТА : Основи журналістики : Бібліотека для студентів

СЛОВНИК МОЛОДОГО ЖУРНАЛІСТА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 

магниевый скраб beletage

ЛІД (англ. lead – керувати, очолювати, займати перше місце, бути попереду; звідси й лідер – той, що йде попереду) – короткий виклад журналістського матеріалу, що розміщується після за-головку й перед основним текстом. Існує правило, згідно з яким матеріал довший за 100 рядків мусить бути супроводжений

 

Виготовлення внутрішньої інформації

лідом. У термінологічному побутовому словнику українських журналістів у цьому значенні вживається ще слово «вріз» («врізка»).

Лід покликаний репрезентувати читачам наступну стат-тю, привабити їхню увагу, але найважливіша його функція – зорієнтувати читача в змісті матеріалу. У західній пресі лід набув надзвичайно широкого застосування в 1980-ті роки. Саме тоді були зроблені точні статистичні підрахунки, які засвідчили, що читач за 3–5 секунд проглядає заголовок; 30–40 секунд витрачає на ознайомлення з лідом і 3–5 хвилин – на цілий текст. А відтак стало зрозумілим, що «лід» – проміжний між заголов-ком і текстом етап сприйняття читачем матеріалу, який має вирішальне значення для просування новин у свідомість читача.

Лід повинен мати шрифтове виділення, у процесі попередньо-го ознайомлення читачі проглядають ліди, обираючи матеріали для докладного текстуального ознайомлення. Виділяють дві функції ліду: 1) інформаційну й 2) мотивуючу. Виконуючи пер-шу функцію, лід мусить інформаційно розширити назву. Вико-нуючи другу функцію, лід мусить заінтригувати читача (іноді шокувати), дати йому мотив для ознайомлення з наступним текстом.

Мистецтво складання лідів доступне досвідченим журналістам, оскільки лід – це стиснута в кілька речень на-ступна стаття. Лідами не є набрані жирним шрифтом перші абзаци статей, як це часто зустрічаємо в наших газетах, котрі засвоїли форму, але ще далекі від осягнення змісту явища.

Французька методика визначає такі правила написання лідів:

1)         він має бути написаний простіше за звичайний журна-лістський текст: складатися з простих речень, викорис-товувати лише загальнозрозумілу лексику, не містити спеціальної термінології;

2)         у ліді не повинні перераховуватися цифри, вживатися абревіатури, маловідомі власні назви;

3)         початок ліду не повинен повторювати назву;

4)         заголовок і лід повинні складати дві змістовно й синтак-сично незалежні одна від одної структури, кожна з яких є завершеною формулою, цілком зрозумілою без іншої;

 

РОЗДІЛ П’ЯТНАДЦЯТИЙ

5)         лід є незалежним від зачину тексту, тобто його першої фрази;

6)         лід найчастіше відповідає на запитання: що сталося? чому? в який спосіб?

Американська навчальна література велику увагу приділяє цьому композиційному елементу зовнішньої подачі газетних матеріалів, розуміючи його виключне значення для зацікавлення читача. Надзвичайно розвинута й типологія ліду, яка налічує до п’ятнадцяти його різновидів. Наведімо найважливіші з них:

1)         лід-«вішалка» передбачає, що в першій же фразі міститься відповідь на всі новинарні запитання; відповіді на ці за-питання навішуються, як одяг, на гачки вішалки;

2)         лід – негайна ідентифікація; використовується тоді, коли новина має головного героя – загальновідому особу;

3)         лід – окремий постріл; застосовується тоді, коли предмет повідомлення може бути стисло, до афористичності, виз-начений словесно;

4)         лід – каламбур або ігровий лід; вербально обігрує назви фільмів, телепередач, імена «зірок», приказки та афориз-ми; популярний на сторінках розважальної преси;

5)         лід «стаккато»; складається з коротких, уривчастих, «теле-графних» речень; передбачає наявність натяків, підтексту, інтригуючу кінцеву непроясненість повідомлення.