Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Таблиця 1.3 : Фінансовий ринок : Бібліотека для студентів

Таблиця 1.3


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 

магниевый скраб beletage

ПРОФЕСІЙНІУЧАСНИКИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

 

Основні сег-менти фінан-сового ринку     Фінансові інститути та інститути інфраструктури            Вид діяльності

Грошовий      Комерційні банки, кредитні спі-лки, брокерські контори, диско-нтні компанії            Розрахунково-касове обслуговування, надан-ня кредитів, депозит-но-позикова діяльність

Кредитний    Банки, фінансові корпорації, іно-земні кредитори та позичальники      Середньострокове та дов-гострокове кредитування

 

Цінних паперів

 

Банки, ІСІ, депозитарії, реєстра-тори, фондові біржі, зберігачі, корпорації-емітенти, інституційні інвестори, саморегулюючі ор-ганізації, торгово-інформаційні системи, рейтингові агентства, клірингові палати, брокерські та дилерські контори

 

Організація випуску та розміщення цінних па-перів, їх збереження, передача та облік, ве-дення реєстрів влас-ників цінних паперів, здійснення угод з фі-нансовими активами

 

Валютний

 

Банки та брокерські контори, валютні біржі, міжнародні ор-ганізації та їх філії, офіційні представництва, фінансові кор-порації

 

Обмінні (конверсійні) операції, кредитно-де-позитні операції, інве-стиції в цінні папери та інші операції, пов'я-зані з обслуговуванням зовнішньоекономічної діяльності

 

Фінансових

послуг

 

Банки; страхові, інвестиційні, ін-новаційні, факторингові, лізингові та інші компанії; брокерські та ди-лерські контори; депозитарні уста-нови; довірчі товариства; фірми: консалтингові, аудиторські, анти-кризового управління, з оцінки майна, інформаційні; фонди: бла-годійні, гарантування вкладів, не-дфжавні пенсійні; ломбарди та ін.

 

Надання переліку пос-луг відповідно до виду діяльності фінансової установи

 

Із таблиці видно, що найбільш поширеними фінансовими інститутами фінансового ринку є банки, які здійснюють дія-льність щодо операцій з фінансовими інструментами на кож-ному сегменті ринку.

За участю в депозитній діяльності фінансові інститути по-діляють на дві основні категорії: депозитні і недепозитні [42].

До депозитних інститутів належать комерційні банки, ощадні банки, ощадні та кредитні асоціації, кредитні спілки тощо.

До недепозитних інститутів належать інвестиційні компа-нії, пенсійні фонди та страхові компанії (джерела фінансових ресурсів та активи фінансових інститутів наведено в табл. 1.4).