Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
МОДУЛЬ 3 КУЛЬТУРА НОВІТНЬОГО ЧАСУ : Культурологія : Бібліотека для студентів

МОДУЛЬ 3 КУЛЬТУРА НОВІТНЬОГО ЧАСУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

Загрузка...

Варіант 1.

1.         Культура в епоху промислового перевороту та соціальних зрушень. Еволюція нацюнальних культур.

2.         Комікс та причини його виникнення.

3.         Український театр у 60—80 pp. XX ст.

Варіант 2.

1.         Загальна характеристика романтизму як ідейно-художнього напряму.

2.         Шлягер, його місце й роль у «масовій культурі»

3.         Формування нової соціокультурної дійсності на рубежі ХХ-ХХІ ст.

Варіант 3.

1.         Романтизм як ідейно-художня течія у світовій літературі та мистецтві.

2.         Хуторянство та його кредставники в українській культурі.

3.         Нацюнально-культурне житгя в Україні шсля встановлення незалежності.

Варіант 4.

1.         Образотворче мистецтво в епоху романтизму.

2.         Урбанізаігія та її прояви в українській куль^урі.

3.         Зародження українського кшомистецтва

Варіант 5.

1.         Розказати про роль освіти у сучасній культурі.

2.         У чому полягає зміст культури постмодерну?

3.         Романтизм в українській штературі XIX ст.

 

Варіант 6.

1.         Музичне мистецтво в епоху романтизму.

2.         Що таке мода та в чому полягаєїїзначення як прояву культури ?

3.         Українське кшомистецтво 20-30-х pp.

Варіант 7.

1.         У чому проявлясться єдність та багатогранність сучасних культур?

2.         Що таке кітч та його місце у сучасній культурі.

3.         Фундатори нової української штератури в Галичині. «Руська трійця».

Варіант 8.

1.         Розказати про роль кіно у культурі XX ст.

2.         Що таке маргінальна культура та причини її виникнення.

3.         Український живопис епохи романтизму.

Варіант 9.

1.         Реалізм як історично конкретна форма художньої свідомості.

2.         Новаторські пошуки в галузі українського театрального мистецтва (Лесь Курбас, М. Куліш).

3.         Сучасне українське кіномистецтво: проблеми й перспективи.

Варіант 10.

1.         Загальна характеристика натуралізму як художнього методу.

2.         Українське «поетичне кіно» (С. Параджанов, Л. Осика, Ю. Іллєнко та ін.).

3.         Українське театральне мистецтво на сучасному еташ розвитку.

Варіант11.

1.         Виникнення кіномистецтва, його роль і значення в культурі XX столітгя.

2.         Творчість «шістдесятників» та її значення для подальшого розвитку україн-ськоїкультури.

3.         Становлення нової української літератури та літературної мови.

Варіант 12.

1.         Загальна характеристика експресіонізму як напряму в європейському мистец-тві10—20-хрр.ХХст.

2.         «Хрущовська культурна відлига» та її значення. «Шістдесятники».

3.         Формування українс^кого реалістичного музичного мистецтва.

Варіант 13.

1.         Загальна характеристика футуризму як авангардистської течії у європейсько-му мистецтві 10—20 pp. XX ст.

2.         Українське кіномистецтво 20—30-х pp. XX ст. (О. Курбас, I. Кавалерідзе, П. Чардинін, Дзига Вертов, О. Довженко та ін.).

3.         Український аматорський театр першої половини XIX ст. та його провідні діячі.

 

Варіант 14.

1.         Абстракціонізм та його місце у сучасному мистецтві.

2.         Конструктивізм в українській архітектурі 20-30 pp. XX ст.

3.         Формування української реаліс™ої музшш.

Варіант 15.

1.         Стиль модерн у світовій архітектурі.

2.         Авангардизм в українському живописі (В. Пальмов, В. Меллер, В. Єрмилов, А. Петрицький).

3.         Заснування українського професійного театру (М. Кропив-ницький, М. Стариць-кий, М. Заньковецька, брати Тобшевичі).

Варіант 16.

1.         Український реалістичний живопис , творчості його провідних митців (Т. Шев-ченко, М. Пимоненко, С. СвітославськшСс. Васильків-ський таін.).

2.         Політика українізації політичного керівництва СРСР (1923—1933) та її зна-чення для розвитку національної культури.

3.         Стиль модерн в українській архітектурі (неоукраїнський, необароко, неорусь-кий, неоготика, функцюАалізмташ.).

Варіант17.

1.         Причини виникнення та розвитку садово-паркового мистецтва та його пам’ятки на території України.

2.         Модернізм в українському образотворчому мистецтві (М. та Т. Бойчуки, В. Сед-ляр, О. Павленко та ін.).

3.         Назвати джерело кризового стану сучасної культури.

Варіант 18.

1.         Загальне поняття про імпресіонізм як напрям розвитку мистецтва.

2.         Українське музичне мистецтво 20-30-х pp. (М. Леонтович, К. Стеценко, Я. Степовий, Б. Гшєр, О. Кошиць).

3.         У чому полягають особливості сучасної української культури?

Варіант 19.

1.         Імпресіонізм — визначне явище у живописі та скульптурі (Е. Мане, К. Моне, 0. Ренуар, Е. Дега, К. Пісарро, О. Роден).

2.         Авангардизм в українській літературі (М. Семенко, О. Слісаренко, М. Тере-щенко, Гео Шкурушй,М. Бажан).

3.         Які причини глобальних кризових явищ у сучасній культурі?

Варіант 20.

1.         Авангардистські течії у музичному мистецтві («конкретна музика», алеатори-

ка, джаз, рок).

2.         Концептуалізм як течія постмодерну (Е. Булатов, I. Кабаков, В. Комар,

0. Меламід та ін.).

3.         Творчість яких українських письменників містить у собі елементи імпресіоні-

зму (Леся Українка, М. Коцюбинський, О. Кобилянська)?

 

Варіант 21.

1.         «Масова культура» — характерне явище XX ст.

2.         Постмодерн як широка течія в культурі на межі ХХ-ХХІ ст.

3.         Творчість яких українських художників містить у собі елементи імпресіоніз-му (О. Мурашко, М. Бурачека та ш.)?

Варіант 22.

1.         Основні тенденції розвитку культури XX ст. та її культурно-історична специіка.

2.         Конструктивізм (функціоналізм) як течія авангарду. (В. Гропіус, Міс ван дер Рое, Ле Корбюзьє та ш. Виникнення дизайну.

3.         Основш напрями розвитку української культурологічної думки.

Варіант 23.

1.         Провідні стилі у мистецько-культурному житгі XX ст.

2.         Футуризм - прогресивна художня течія 20-30-х pp. XX ст. (В. Хлєбніков, В. Маяковський, Д. Хармс, М. Семенко).

3.         Збереженш! нацюнально-культурної спадщини як фактор подолання кризових явищ у        народу.

Варіант 24.

1.         «Масова література» та її основні жанри: детектив, фантастика, «фентезі», романжахів,містичний роман, сентиментальний («жіночій») роман та ін.

2.         Абстракціонізм — провідна художня течія 40—50-х pp. XX ст. (В. Кандинський, К. Малевич, М. Мондріан)

3.         Ідеологізація мистецтва як характерне явище культури XX ст.

Варіант 25.

1.         Соціалістичний реалізм — провідний метод розвитку літератури й мистецтва Радянської України.

2.         Авангард як художнє явище 10—30-х pp. XX ст. Н. Гончарова, М. Ларіонов, 0. Лентулов та ін.).

3.         Особливості розвитку української культури у XX ст.

Варіант 26.

1.         Ідеологізація мистецтва як забезпечення функціонування політичних систем у XX ст.

2.         Сюрреалізм — напрям розвитку художньої творчості 20-х pp. XX ст. (Л. Буню-ель, М. Ернст, X. Мюро, А. Массон, I Танп, С. Далі)

3.         Шляхи розвитку української культури в 20-30-х pp. XX ст.

Варіант 27.

1.         «Арійська культурність» як основа культурно-мистецької політики Третього Рейху.

2.         Дадаізм — літературно-художня течія початку XX сто. (А. Бретгон, Л. Ара-гон, М. Дюшан та ін.).

3.         Становлення українського модернізму (символізм, футуризм, неокласицизм) у творчості його провідних діячів (М.Вороний, Г.Чупринка, Б Лепкий, М. Сріблян

ський, М. Зеров, М. Рильський, П. Филипович, М. Куліш, М. Хвильовий, Г. Косин-ка, Є. Плужник/м. Драй-Хмара, Ю. Клен та ін!).

Варіант 28.

1.         Дати загальну характеристику європейської культури між двома світовими війнами.

2.         Кубізм, його риси й особливості (П. Пікассо, Дж. Барк та ін.).

3.         Діяльність літературно-мистецьких об'єднань у 20-30 роки на Україні

(«Пролеткульт», «Плуг», «Гарт», Вапліте).

Варіант 29.

1.         Що характеризує перехід від індустріальної епохи до постіндустріальної?

2.         Фовізм, його риси й особливості (А Матіс, А. Дерен, М. Вламшк та ш.).

3.         Український мистецький авангард (М. Бойчук, К. Малевич, О. Богомазов,

0. Новаківський, М. Паращук, О. Архипенко, Б. Лятошинський, В. Косенко, М. Вери-

ківський, Д. Січинський та ін.).

Варіант 30.

1.         У чому суть сучасної інформаційної культури?

2.         Модернізм - культурний феномен XX ст

3.         Сощалістичний реалізм як творчий метод розвитку української культури в ра-дянську епоху.

Варіант 31.

1.         У чому полягає зміст культури постмодерну у сучасному світі?

2.         Тоталітаризм XX ст й культура: Радянський Союз і Ншеччина (Третій Рейх).

3.         Радянська культура та проблеми національно-культурного житгя в Україні у 60—80-ті pp. XX ст.

Варіант 32.

1.         Мусульманський фактор в культурному житті України на сучасному етапі розвитку

2.         Експресіонізм, його риси й особливості (Е. Кірхнер, Е. Хеккель, М. Пех-штейн та ін.).

3.         Українська література у 60—80-ті pp. XX ст.

Варіант 33.

1.         Постмодерн і сучасний світ.

2.         Діалог національних культур в Україні як фактор стабільності політичного життя.

3.         Український живопис у 60—80-ті pp. XX ст.

Варіант 34.

1.         Чим пояснює феномен масової культури сучасна культурологія?

2.         Модернізм та його течії у мистецтві й культурі XX ст.

3.         Українське музичне мистецтво у 60—80-ті pp. XX ст.