Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.3.3. Бенчмаркінг та портфельний аналіз : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

11.3.3. Бенчмаркінг та портфельний аналіз


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

Загрузка...

Бенчмаркінг (від англ. benchmarking – встановлення контро-льної точки) – це перманентний, безперервний процес порівняння товарів (робіт, послуг), виробничих процесів, методів та інших параметрів досліджуваного підприємства (структурного підроз-ділу) з аналогічними об’єктами інших підприємств чи структур-них підрозділів.

У центрі уваги бенчмаркінгу – запитання: чому інші працю-ють успішніше, ніж ми? Основний зміст та мета бенчмаркінгу по-лягає в ідентифікації відмінностей з порівнюваним аналогом (етало-ном), визначення причин цих відмінностей та виявлення

можливостей щодо вдосконалення об’єктів бенчмаркінгу. Об’єктами бенчмаркінгу можуть бути: методи, процеси, техно-логії, якісні параметри продукції, показники фінансово-господарської діяльності підприємств (структурних підрозділів). Досліджуючи виробничі процеси, методи чи технології виробни-цтва і збуту продукції, головну увагу приділяють пошуку резер-вів зниження витрат виробництва та підвищенню конкурентосп-роможності продукції. За допомогою цього інструменту контролінгу можна визначити цільові параметри діяльності підп-риємства, яких слід додержуватися, щоб забезпечити його стабіль-ну конкурентоспроможність. Здебільшого розрізняють три види бенчмаркінгу:

1.