Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
11.3.1. Стратегічний баланс, PEST, SPACE та SWOT-аналізи : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

11.3.1. Стратегічний баланс, PEST, SPACE та SWOT-аналізи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

Загрузка...

Стратегічний баланс – це певне поєднання факторів, які не-гативно та позитивно впливають на діяльність підприємства (за-гроз і можливостей), що об’єктивно існують у зовнішньому сере-довищі підприємства та суб’єктивно оцінені керівниками, з порівняно сильними та слабкими сторонами у функціонуванні

підприємства. До того ж, найбільші загрози виникають тоді, ко-ли негативний розвиток ситуації в середовищі накладається на слабкі сторони підприємства, можливості – це ситуації в зовні-шньому середовищі, позитивний процес чи явище, за яких підп-риємство має змогу проявити свої сильні сторони. Потрібно сво-єчасно виявляти загрози з метою запобігання кризі підприємства, а знання про потенційні можливості дає змогу заздалегідь підготу-ватися до найбільш ефективного їх використання.

Складання стратегічного балансу – дуже поширений вид дія-льності на успішних підприємствах світу. У західній літературі наводяться приклади складання або перегляду стратегічного ба-лансу щонайменше двічі на рік.

Практика застосування виокремлює такі головні особливості стратегічного балан