Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.2.4. Аналіз знижок : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

11.2.4. Аналіз знижок


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

Знижки передбачають зменшення ціни товарів і послуг, коли єдину ціну пропозиції диференціюють для різних покупців. При цьому з фактичної ціни віднімається або абсолютна величина, або процентна ставка від ціни пропозиції. Знижки дозволяють прово-дити більш гнучку політику цін. Популярність знижок пояснюєть-ся частіше за все їх психологічним ефектом. Клієнти відчувають, що їм надають перевагу, у них виникає враження, що покупка пропонованих товарів і послуг із знижкою їм особливо вигідна.

Метою надання знижок є: збільшення обсягу продажів (зниж-ки за кількість); регулювання надходження замовлень в часі (тимчасові знижки); зміцнення зв’язків з клієнтами (знижки за «вірність»); розширення переваг від раціоналізації виробництва і збуту; переважне обслуговування клієнтів; більш вигідна пропо-зиція товарів; диференціація цін.

Підприємець може надати одну або одночасні декілька зни-жок. Солідні клієнти вимагають від деяких підприємств цілий ряд знижок.

Існують такі види знижок:

1.         Функціональні знижки. Ці знижки надаються тим продав-цям, які виконують частину функцій реалізації продукції поста-чальника. За допомогою такої винагороди повинні бути покриті торгові витрати.

2.         Знижки за кількість. Зниження ціни у цьому випадку про-понується покупцям великих кількостей при кожній поставці. Знижки за кількість повинні стимулювати покупку великих кіль-костей у межах одного замовлення. Тим самим постачальник може знизити витрати, що припадають на замовлення, і зменшити ви-трати з оформлення замовлень. Ці знижки надаються у вартісному або натуральному виразі (поставка додаткової кількості). Знижкою за кількість є також бонус, який частіше за все надається один раз на рік за певну кількість купленого товару. База для розрахунку бонуса – досягнутий у кінці кожного року рівень продажу певному покупцю в натуральному або вартісному виразі.

3.         Тимчасові знижки. Вони надаються, якщо замовлення на-дходять у певні моменти або в точно визначені періоди. Тим са-мим досягається за можливістю рівномірний розподіл обсягу

збуту постачальника протягом року. Ці знижки надаються також, щоб продати певні старі моделі. Таке ж зниження ціни може бути запропоновано за передчасне придбання сезонних виробів.

4.         Знижки за «вірність». Знижки за «вірність» надаються при довготривалому співробітництві. Якщо клієнт купує певні проду-кти протягом встановленого періоду у одного постачальника, він та-кож може одержати знижку за «вірність».

5.         Знижки за оплату готівкою (сконто). Ці знижки пропону-ються з метою прискорення процесу отримання платежів. Їх можна надати за швидку оплату рахунків. Знижки за оплату готівкою використовують так само, як і сконто.

6.         Спеціальні знижки. Існує багато видів спеціальних знижок, наприклад, знижка персоналу, що працює на підприємстві. Знижка може бути встановлена також певним групам осіб, у тому числі за професійною ознакою.

Обсяг збуту більшої кількості виробів, який повинен бути до-сягнутий за рахунок зниження ціни, вимагає обґрунтовування з погляду його впливу на загальний фінансовий результат діяльності підприємства Крім того, в цьому випадку слід визначити, чи мо-жуть необхідні додаткові обсяги товару бути своєчасно вироб-ленні. Тому важливо розрахувати необхідне зб цін ьшення обсягу

продажів у ц натуральн формулу   і ПР" —   ИИ- Використо-

АЄ=    хЮО,  (П.12)

W0-V-S

де АЄ - необхідне зростання кількості продаж, %;

S - зниження ціни у відсотках від початкової ціни продажу;

V - початкові змінні витрати у відсотках від нетто-виручки.