Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3. Місце фінансової діяльності серед інших видів діяльності суб’єктів підприємництва : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1.3. Місце фінансової діяльності серед інших видів діяльності суб’єктів підприємництва


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

Загрузка...

Під господарською діяльністю розуміють діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямовану на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надан-ня послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення еко-номічних і соціальних результатів та з метою одержання прибут-ку, є підприємництвом. Якщо господарська діяльність здійсню-ється без мети одержання прибутку, то її називають некомерційною господарською діяльністю. Вона здійснюється суб’єктами господарювання державного або комунального сек-торів економіки у видах діяльності, в яких забороняється підпри-ємництво, на основі рішення відповідного органу державної вла-ди чи органу місцевого самоврядування, а також іншими суб’єктами господарювання, яким здійснення господарської дія-льності у формі підприємництва забороняється. До них відносять суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з обігом на-ркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекур-сорів, видобуванням бурштину, охороною окремих особливо ва-жливих об’єктів права державної власності, з проведенням криміналістичних,