Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
10.3. Особливості проведення розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

10.3. Особливості проведення розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

Загрузка...

Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті за гос-подарськими операціями резидентів регулюється Законом Украї-ни «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті». Згідно із цим Законом, виручка резидентів у іноземній валюті під-лягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (випи-ски вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експор-тується, а у разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності – з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелек-туальної власності. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади з питань еконо-мічної політики. У разі здійснення резидентами імпортних операцій за зовнішньоекономічними договорами, які здійснюються на умо-вах відстрочення поставки, в разі, коли таке відстрочення пере-вищує 180 календарних днів з моменту здійснення авансового пла