Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

Загрузка...

I.          Назвіть форми зовнішнього фінансування суб’єктів підп-

РИЄ2 мниц Які параметри позичкового капіталу Ви знаєте?

3.         Як визначається вартість позичкового капіталу?

4.         За якими статтями у фінансовій звітності відображається

позичкови   капітал     ня комерційний кредит як форму коротко

6.         Назвіть переваги та недоліки залучення товарних креди-тів.

7.         Порівняйте фінансування суб’єкта підприємництва за до-

10. Назвіть особливості здійснення факторингових операцій

II.        Які переваги факторингу для постачальників, покупців і

12.' Що таке конкурентоспроможність?

13.       Назвіть види кредитного забезпечення.

14.       Що таке договори валютного фіксингу?

17. За якими ознаками класифікують облігації підприємств?

Типові приклади розв'язування задач

Задача 1

комерційний кредит на умовах «2/10 нетто 30», а у разі заклю-чення договору на рік на умовах «2/10 нетто 90». Банк може ви-дати кредит за ставкою 30 % річних. Фінансовий менеджер пови-

нен обрати один з варіантів на основі аналізу ціни комерці