Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

Передмова      7

ТЕМА 1. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА              9

1.1.      Предмет та значення курсу фінансова діяльність суб’єктів підприємництва     9

1.2.      Підприємництво як сучасна форма господарювання       11

1.3.      Місце фінансової діяльності серед інших видів діяльності суб’єктів підприємництва              13

1.4.      Організація фінансової роботи в суб’єктів підприємництва        23

1.5.      Розвиток фінансової діяльності в європейсько-американській економічній науці        32

1.6.      Розвиток фінансової діяльності суб’єктів підприємництва в

Україні             37

Питання та завдання для самоперевірки та контролю засвоєння

знань  49

Література до теми    60

ТЕМА 2. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ

ПІДПРИЄМНИЦТВА РІЗНИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ

БІЗНЕСУ         62

2.1.      Характеристика організаційно-правових форм підприємницької діяльності     62

2.2.      Фінансова діяльність господарських товариств    69

2.3.      Фінансова діяльність промислово-фінансових груп, венчурних і рієлтерських підприємств             84

2.4.      Фінансова діяльність державних підприємств      90

2.5.      Фінансові нормативи діяльності кооперативів і кредитних спілок та їх об’єднань       96

2.6.      Фінансова діяльність суб’єктів малого бізнесу в Україні та

країнах ЄС      105

Питання та завдання для самоперевірки та контролю засвоєння

знань  116

Література до теми    121

ТЕМА 3. ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

ПІДПРИЄМСТВА     124

3

3.1. Власний капітал підприємства: функції, складові та

оцінка              124

3.2.      Формування статутного капіталу акціонерних товариств           130

3.3.      Статутний капітал товариств з обмеженою відповідальністю: формування та управління ним        147

3.4.      Пайовий та резервний капітал підприємств          152

Питання та завдання для самоперевірки та контролю засвоєння

знань  157

Література до теми    166

ТЕМА 4. ВНУТРІШНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

ПІДПРИЄМСТВА     168

4.1.Суть джерел фінансування підприємств          168

4.2.      Характеристика внутрішніх джерел фінансування за використання касового підходу             169

4.3.      Характеристика внутрішніх джерел фінансування за використання методу нарахування       174

4.4.      Управління грошовими потоками (Cash Flow) підприємства      180

Питання та завдання для самоперевірки та контролю засвоєння

знань  186

Література до теми    191

ТЕМА 5. ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ...192

5.1.      Суть та види дивідендної політики             192

5.2.      Теорії дивідендної політики та методи нарахування дивідендів             198

5.3.      Чинники дивідендної політики       206

5.4.      Процедура дивідендних виплат      210

5.5.      Оцінка дивідендної політики та її результатів методом коефіцієнтів       211

5.6.      Оподаткування дивідендів в Україні           214

Питання та завдання для самоперевірки та контролю засвоєння

знань  216

Література до теми    223

ТЕМА 6. ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЗА

РАХУНОК ЗАПОЗИЧЕНИХ РЕСУРСІВ    224

4

6.1.      Форми зовнішнього фінансування суб’єктів підприємництва     224

6.2.      Особливості проведення операцій факторингу     234

6.3.      Запозичення ресурсів суб’єктами підприємництва за рахунок короткострокових кредитів    239

6.4. Залучення фінансових ресурсів підприємства шляхом

випуску облігацій       243

Питання та завдання для самоперевірки та контролю засвоєння

знань  250

Література до теми    262

ТЕМА 7. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ЕТАПІ

РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА           264

7.1.      Сутність реструктуризації та реорганізації підприємства             264

7.2.      Особливості реорганізації акціонерних товариств            273

7.3.      Укрупнення підприємства  277

7.4.      Подрібнення підприємства              282

7.5.      Без зміни розмірів підприємства (перетворення)              286

7.6.      Зарубіжний досвід проведення реорганізації

підприємств  287

Питання та завдання для самоперевірки та контролю засвоєння

знань  293

Література до теми    300

ТЕМА 8. ФІНАНСОВЕ ІНВЕСТУВАННЯ

ПІДПРИЄМСТВА     302

8.1.      Суть та види фінансових інвестицій підприємств            302

8.2.      Фундаментальний аналіз фінансових інвестицій              310

8.3.      Технічний аналіз фінансових інвестицій    313

8.4.Оцінка доцільності вкладень в інвестиції з фіксованою

ставкою дохідності    321

Питання та завдання для самоперевірки та контролю засвоєння

знань  328

Література до теми    339

ТЕМА 9. ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ..340

9.1.      Сутність та принципи оцінки вартості підприємства      340

9.2.      Критерії вибору методів оцінки вартості підприємства..347

9.3.      Доходний підхід в оцінці вартості підприємства  349

9.4.      Ринковий підхід в оцінці вартості підприємства  352

9.5.      Майновий підхід в оцінці вартості підприємства             356

Питання та завдання для самоперевірки та контролю засвоєння

знань  359

Література до теми    366

5

ТЕМА 10. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА У

СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКНОМІЧНИХ ВІДНОСИН           368

10.1.    Суть зовнішньоекономічної діяльності, принципи та види         368

10.2.    Ризики у зовнішньоекономічній діяльності та методи їх нейтралізації    372

10.3.    Особливості проведення розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності         377

10.4.    Суть і принципи митного регулювання ЗЕД в Україні.

Митна вартість товару і розрахунок митних платежів      388

Питання та завдання для самоперевірки та контролю засвоєння

знань  394

Література до теми    398

ТЕМА 11. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ НА

ПІДПРИЄМСТВІ       401

11.1.    Суть фінансового контролінгу         401

11.2.    Методи оперативного фінансового контролінгу  404

 

11.2.1. Система директ-костинг      404

11.2.2. Аналіз беззбитковості виробництва           408

11.2.3. Оптимізація розміру партії продукції           413

11.2.4. Аналіз знижок            416

11.2.5. АВС-аналіз та XYZ-аналіз    417

11.2.6. Функціонально-вартісний аналіз     420

11.3.    Методи стратегічного фінансового контролінгу    422

11.3.1. Стратегічний баланс, PEST, SPACE та SWOT-аналізи    422

11.3.2. Система раннього попередження та реагування та дискримінант ний аналіз              431

11.3.3. Бенчмаркінг та портфельний аналіз            439

11.3.4. Прогнозування в системі стратегічного

контролінгу     446

11.3.6. Методи сценарного прогнозування           453

Питання та завдання для самоперевірки та контролю засвоєння

знань  459

Література до теми    466

ДОДАТКИ      468

ЗАГАЛЬНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ      484

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК          495

6

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК      502