Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Література до теми : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Література до теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

1.         Акімова І. Структура власності, корпоративне управління та показники роботи підприємств: результати емпіричного дослідження роботи підприємств / І. Акімова, Г. Швьодіауер. – Інститут Економіч-них Досліджень та Політичних Консультацій, липень 2003. – С. 4.

2.         Баланс: П(С)БО 2, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87. – [Чинний від 1999-03-31].

3.         Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навч.-практ. посіб. [під ред. С. Ф. Голова ]. – Дніпропетровськ: ТОВ «Ба-ланс – Клуб», 2001. – С. 273.

4.         Висіцька І. Пайовий фонд майна членів КСП: правові аспекти / І. Висіцька // Справочник экономиста. – 2007. – № 11, ноябрь. – С. 41– 45.

5.         Висіцька І. Правовий стату КСП: передумови створення та ос-новні засади діяльності / І. Висіцька // Справочник экономиста. – 2007. – № 8, август. – С. 49–53.

6.         Господарський кодекс України: за станом на 30 квіт. 2009 р. // Відомості Верховної Ради України. – № 18, № 19–20, № 21–22. – 2003.

7.         Загальні вимоги до фінансової звітності: П(С)БО 1, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87. – [Чин-ний від 1999-03-31].

8.         Звіт про власний капітал підприємства: П(С)БО 5, затверджена наказом Міністерством фінансів України від 31.03.1999 р. № 87. – [Чинний від 1999-03-31].

9.         Звіт про фінансові результати: П(С)БО 3, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87. – [Чинний від 1999-03-31].

10.       Кулич Е. Игры в которые играют акционеры / Е. Кулич // Біз-нес. – 2003. – № 47. – 4 нояб. – С. 66.

11.       Литвин Ю. Вихід із товариства з обмеженою відповідальністю / Ю. Литвин // Справочник экономиста. – 2007. – № 11, ноябрь. – С. 36–40.

12.       Литвин Ю. Зміна розміру статутного капіталу господарського товариства / Ю. Литвин // Справочник экономиста. – 2007. – № 8, ав-густ. – С. 40–43.

13.       Методика визначення трудових внесків членів колективних сільськогосподарських підприємств, у тому числі реорганізованих, за-тверджена наказом Міністерства аграрної політики від 21.06.2005 р. № 274. – Чинна з 14.08.05 // Офіційний вісник України. – 2005. – 19 серп., № 31, Т.2.

14.       Методика обчислення розмірів індивідуальних майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств, у тому числі реорганізованих, затверджена наказом Міністерства аграрної політики України від 07.06.2005 р. № 252. – Чинна з 14.08.05 // Офіційний вісник України. – 2005. – 19 серп., № 31, Т.2.

15.       Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 р. № 514-VI. – Чинний з 29.04.09 // Урядовий кур’єр. – 2008. – 29 жовт., № 202.

16.       Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. № 1576-XII. – Чинний з 01.10 1991 // Голос України. – 1991. – 11 жовт.

17.       Сірко А. Корпоративна власність у транзитивній економіці /

A.        Сірко // Економіка України. – 2003. – № 2. – С. 57–64.

20.       Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.

посіб. / О. О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.

18.       Філіна Г. І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. / Г. І. Філіна. – К.: ЦУЛ, 2007. – 320 с.

19.       Фінансова діяльність підприємств: Навч. посіб. / [В. І. Аранчій,

B.        Д. Чумак, О. Ю. Смоленська, Л. В. Черненко]. – К.: Професіонал,

2004. – 240 с.

21.       Фінансова діяльність підприємства: Підручник / [О. М. Бан-дурка, М. Я. Коробов, П. І. Орлов, К. Я. Петрова]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2002. – 384 с.

22.       Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / [О. О. Терещенко, Я. І. Невмержицький, А. П. Куліш та ін.]; за заг. ред. О. О. Терещенка. – К.: КНЕУ, 2006. – 312 с.

23.       Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV: за ста-ном на 05 серп. 2009 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – №№ 40-44.