Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.6. Фінансова діяльність суб’єктів малого бізнесу в Україні та країнах ЄС : Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.6. Фінансова діяльність суб’єктів малого бізнесу в Україні та країнах ЄС


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

Загрузка...

Малий бізнес – це самостійна, систематична господарська дія-льність малих підприємств будь-якої форми власності та грома-дян-підприємців (фізичних осіб), яка проводиться на власний ри-зик з метою отримання прибутку. Практично, це будь-яка діяльність (виробнича, комерційна, фінансова, страхова тощо) зазначених суб’єктів господарювання, що спрямована на реаліза-цію власного економічного інтересу.

До сьогодні у нормативно-правових актах України немає єди-ної точки зору щодо віднесення суб’єктів підприємництва до

групи «малих». Згідно господарського кодексу та Закону № 206316 малими вважаються підприємства, в яких середньооблі-кова чисельність працюючих за рік не перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за цей же період не перевищує суми, еквівалентної 500 тис. євро за середньорічним курсом НБУ щодо гривні. Великими вважа-ються підприємства, в яких середньооблікова чисельність пра-цюючих за рік перевищує 1000 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за цей же період пе-ревищує суму, еквівалентну 5 млн. євро за середньорічним кур-сом НБУ щодо гривні. Враховуючи вище викладене можна оха-р