2.1. Автоматичні системи комп'ютерного перекла-дання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

Загрузка...

Автоматичні системи КП призначено для здійснення перекладання без втручання людини. Це не виключає ані

попереднього підготування тексту (якщо тільки не йдеть-ся про розмітку меж складників, про зняття різних видів омонімії, наприклад, омонімії частин мови, і т.п.), ані пост-редагування. Однак весь процес перекладання — з момен-ту як уведено вхідний текст, і до отримання вихідного тексту — повністю забезпечується самою системою КП без будь-якої участі людини, з використанням тільки спеці-альних програм, великих словників і наборів лінгвістич-них правил. Якщо задачі, на розв'язання яких претен-дують ті чи інші засоби комп'ютеризації перекладу, упо-рядкувати за зменшуванням їхньої складності, то задачі КП з'являться на самому початку такої шкали.