1. Поняття «лексикографія» та «термінографія»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

Загрузка...

Лексикографія — це розділ мовознавства, що розробляє теоретичні та практичні питання щодо укладання та вико-ристання словників різних видів.

Науково-технічна лексикографія (термінографія) — це

розділ лексикографії, що розглядає теоретичні та практич-ні питання щодо укладання й використання фахових тер-мінологічних словників.